Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023

Quận 11: Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và chương trình phát triển thanh niên

Đồng chí Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM kết luận tại buổi kiểm tra.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 18/9, Đoàn Thành phố do đồng chí Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND Quận 11 kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 - 2030 năm 2023. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND Quận 11.

Theo thống kê sơ bộ, Quận 11 có 62.067 thanh niên, chiếm 29,5% dân số với đa dạng các thành phần như: thanh niên công nhân, thanh niên lao động tự do, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... Số thanh niên dân tộc Hoa chiếm khoảng 40% tổng số thanh niên trên địa bàn. Nhìn chung việc triển khai công tác thanh niên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các ngành cho công tác thanh niên, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác thanh niên, giải quyết được một số vấn đề cấp bách trong công tác thanh niên như: giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghề nghiệp cho thanh niên, phát huy vai trò thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác tập trung trao đổi về một số nội dung còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, xoay quanh một số nội dung như: các thiết chế văn hóa, thể thao đã xuống cấp nhưng tiến độ sửa chữa chậm ảnh hưởng tiến độ, mục tiêu đổi mới và phát triển trong công tác thanh niên; việc tập hợp thanh niên còn khó khăn nhất là trong đối tượng thanh niên dân tộc, việc triển khai sắp xếp lại Khu phố cũng ảnh hưởng khá nhiều trong công tác Đoàn thanh niên, đặc biệt là việc phân bổ số lượng đoàn viên cho từng khu phố để đảm bảo đúng quy định...

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đánh giá cao các kết quả nổi bật trong công tác thanh niên Quận 11 đã triển khai thực hiện. Đồng chí lưu ý Quận 11 cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động thanh niên tình nguyện, chăm lo đền ơn đáp nghĩa, chú ý quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Cần trang bị thêm nhiều kỹ năng, kiến thức cho thanh niên để tạo nguồn phát triển cán bộ có chất lượng từ thanh niên. Các đơn vị cần tiếp tục quan tâm đến công tác thanh niên theo chức năng nhiệm vụ để chủ động phối hợp nhiều nội dung hoạt động, song song đó là tiếp tục quan tâm thêm nhiều hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên dân tộc hoạt động và phát triển phù hợp đặc thù của từng địa bàn dân cư.

Đồng chí Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp tục triển khai các phần việc nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động trong công tác thanh niên trên các lĩnh vực; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ những tồn tại, hạn chế và tiếp tục quan tâm hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 – 2030 trong thời gian tới.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo