Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Quận 11: Tự hào vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 6/6, Quận ủy Quận 11 tổ chức Hội nghị báo cáo thời sự quý II năm 2024.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy. Lãnh đạo quận có các đồng chí: Trần Hải Yến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đào Thanh Long, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Bùi Thị Ngọc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Đỗ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo tình hình thời sự quý II, phân tích nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải cho biết, trên cơ sở kế thừa, phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao toàn diện và hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” - “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”. Trong thời gian qua, công tác đối ngoại của nước ta được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc thêm các mối quan hệ, bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia, dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội nghị đã góp phần trang bị kiến thức cho cán bộ, đảng viên về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Minh Trí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo