Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Quận 4: Tập trung giám sát, phản biện xã hội các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 19/5, Quận ủy Quận 4 tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị tại cơ sở” trong điều kiện hiện nay. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4; Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hoá các văn bản của Trung ương và Thành ủy triển khai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận đã chủ động ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội và Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Từ đầu năm 2020 đến nay, cấp ủy Đảng đã lãnh đạo hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường giám sát chuyên đề 196 cuộc và sau giám sát đều có văn bản kiến nghị (268/289 nội dung đã giải quyết xong). Về công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường đã tổ chức phản biện xã hội 49 dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Quận 4 và 13 phường. Nội dung, đối tượng, lĩnh vực, phương thức giám sát và hình thức phản biện xã hội ngày càng được thực hiện theo hướng thực chất, tập trung những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong công tác giám sát, phản biện xã hội như: vẫn còn một số cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tại cơ sở chưa chủ động trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; nội dung, hình thức hoạt động giám sát, phản biện xã hội vẫn còn chưa sát hợp với thực tiễn và thiếu hiệu quả; vẫn còn có ý kiến, kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội chậm trả lời; công tác phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền tại cơ sở trong hoạt động phản biện xã hội còn thiếu đồng bộ…

Đại diện Liên đoàn Lao động Quận 4 tham gia phát biểu tại hội nghị Đại diện Liên đoàn Lao động Quận 4 tham gia phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quốc Thái đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đồng chí lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục tổ chức quán triệt Quyết định số 217 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư trong cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm túc, khẩn trương thực hiện Công văn số 376-CV/QU của Ban Thường vụ Quận ủy. Các cấp ủy Đảng cần chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hơn đến nội dung giám sát; tập trung vào các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề thiết thực tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái cũng đề nghị UBND quận chỉ đạo các phòng, ban và UBND 13 phường tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đúng theo quy định; đồng thời, phải có trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công có liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, kinh nghiệm hay trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Nguyên Tam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo