Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Quận 6 tiếp đoàn kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở năm 2023

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra hồ sơ các Phường tại Quận 6.

(Thanhuytphcm.vn)- Ngày 26/9, UBND Quận 6 tiếp Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về công tác hòa giải cơ sở năm 2023 trên địa bàn Quận 6 do đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM làm trưởng đoàn.

Phía Quận 6 tiếp đoàn kiểm tra có các đồng chí: Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 6; Đỗ Thị Duy Hậu, Trưởng Phòng Tư pháp Quận 6.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra công tác hòa giải cơ sở năm 2023 đối với 7 phường trên địa bàn Quận 6, gồm các Phường 2, 5, 8, 9, 10, 12 và Phường 13 với các nội dung kiểm tra: Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; công tác phối hợp tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, Phường và các tổ chức thành viên của Mặt trận tại cơ sở theo quy định của pháp luật và các chương trình phối hợp công tác có liên quan; việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng đội ngũ tập huấn viên; việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; kiểm tra hồ sơ về trình tự, thủ tục bầu, công nhận, thôi làm hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải, thanh toán thù lao hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; việc xây dựng mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở; Tình hình và kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổng số vụ việc tiếp nhận, số vụ, việc hòa giải thành, số vụ, việc hòa giải không thành. Công tác kiểm tra, thống kê, báo cáo số liệu, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở, kiểm tra thực tế việc ghi chép sổ theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở của tổ hòa giải, việc quản lý sổ theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; kinh phí dự toán và đã chi thực hiện cho công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023.

Qua kiểm tra, các thành viên trong Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu của quận, thực hiện ban hành đầy đủ các kế hoạch đáp ứng yêu cầu của Sở Tư pháp; các phường được kiểm tra đều tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở, góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở luôn được đảm bảo và thống nhất; việc kiện toàn, bố trí nhân sự cho công tác hòa giải luôn được Quận quan tâm thực hiện; các Phường đã thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn lực lượng hòa giải viên. Hiện nay, Quận 6 có 74 tổ hòa giải, với tổng số 344 người trong đó, nam 160 người, nữ 184 người, có 34 người là dân tộc thiểu số.

Các phường đã triển khai thực hiện mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả, như: Mô hình “Tổ hòa giải xóm đoàn kết” tại Khu phố 2, Phường 3; mô hình “Điểm tư vấn pháp luật miễn phí” tại nhà của người dân trên địa bàn Phường 5; mô hình “Tổ chức tọa đàm về pháp luật cho hòa giải viên” Phường 8 thông qua diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên.

Tại buổi làm việc, Quận 6 cũng đã kiến nghị, đề xuất với Thành phố sớm có hướng dẫn các mức chi cụ thể cho hoạt động phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở theo Thông tư số 56/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 18/8/2023. Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/10/2023. Đồng thời, nêu những khó khăn trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ hoạt động trong công tác hòa giải ở cơ sở tại UBND các phường.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Văn Vũ đánh giá cao Quận 6 thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, lưu ý Phòng Tư pháp Quận tiếp tục tham mưu cho UBND Quận về Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; rà soát các mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở để tiếp tục nhân rộng; tiếp tục hàng năm tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở; biên soạn, phát hành, cung cấp tài liệu cho đội ngũ tập huấn viên, hòa giải ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thanh Bình nhấn mạnh, việc thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận đã góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu phố văn minh, không để xảy ra tình trạng phức tạp, đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đề nghị Phòng Tư pháp tham mưu UBND Quận về các quy định, các văn bản chỉ đạo của Thành phố; tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để thực hiện công tác hòa giải trong thời gian tới trên địa bàn Quận 6.

Đinh Toản


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo