Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Quân khu 7 đẩy mạnh truyên truyền, giáo dục, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 5/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu 7 tổ chức phiên họp thứ nhất năm 2020. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu 7 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Quốc phòng và tham mưu với Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong LLVT Quân khu. Toàn Quân khu tổ chức 465 buổi tuyên truyền với trên 75.000 lượt người; tiến hành 319 buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam. 100% đơn vị cấp tiểu đoàn, Ban CHQS quận, huyện, thị xã có Tủ sách pháp luật với hàng ngàn đầu sách. Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa dạng, phong phú; xây dựng, phát huy hiệu quả nhiều mô hình…

Phương hướng năm 2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong LLVT Quân khu; nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến vững chắc về ý thức và nền nếp chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, góp phần xây dựng lối sống “thượng tôn pháp luật”, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường; không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước trong LLVT Quân khu.

Các đại biểu dự hội nghị. Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nhiều dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn; kinh tế đất nước gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 dẫn đến đời sống cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng... Do đó, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội đồng các cấp phải chủ động dự báo tình hình để thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy và hướng dẫn đơn vị cấp dưới; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để pháp luật, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến được với cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, Hội đồng cần áp dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trực quan, sinh động; nâng cao hiệu quả các Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý ở các đơn vị; chỉ đạo tăng cường hoạt động xét xử công khai, lưu động. Trung tướng Trần Hoài Trung yêu cầu trong năm 2020, Hội đồng cần tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác duy trì giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong LLVT Quân khu; phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì trong thực hiện nghiêm Chỉ thị 3039 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong LLVT Quân khu.

Hồ Tấn Chí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo