Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Quận Tân Phú: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hướng đến phát triển đô thị thông minh

(Thanhuytphcm.vn) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong tất cả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong thời gian qua, công tác chuyển đổi số đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở của quận Tân Phú quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Theo đó, công tác chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cải cách hành chính nhằm xây dựng chính quyền số, hướng đến phát triển đô thị thông minh và cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quận bước đầu đã phát huy hiệu quả…

Một trong những kết quả đạt được là quận đã quan tâm xây dựng dữ liệu dùng chung; các giải pháp triển khai công nghệ số hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số tiện ích trong các lĩnh vực như cải cách hành chính, quy hoạch, đô thị, giao thông, giáo dục, y tế và nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai đạt hiệu quả tích cực; việc gửi, nhận văn bản điện tử được liên thông trong cơ quan hành chính.

Đáng chú ý, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai từ thành phố đến phường đã phát huy hiệu quả thiết thực, như hội nghị thông tin thời sự, học tập nghị quyết, hội nghị tuyên truyền, kết quả, năm 2022 đã thực hiện 1.158 cuộc với 244.578 người); hệ thống giám sát hình ảnh đáp ứng được việc thu thập dữ liệu, truy xuất hình ảnh phục vụ công tác giám sát trên địa bàn.

Đặc biệt, hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã khẳng định tính hiệu quả, công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (năm 2022, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt trên 99%; kịp thời tiếp nhận và xử lý 451 đơn thư khiếu nại, đạt tỷ lệ 100%).

Theo UBND quận Tân Phú, đạt được nhiều kết quả tích cực, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị được bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để thực thi công việc. Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, tập huấn kiến thức bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đảm trách tốt việc vận hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị, địa phương...

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng quận Tân Phú cũng nhìn nhận công tác tuyên truyền, phổ biến, nhận thức về chuyển đổi số để  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội triển khai chưa sâu rộng; công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số còn hạn chế, cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời vận dụng kết quả của công cuộc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, người dân và doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều, chưa tích cực khi tham gia chuyển đổi số; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đạt yêu cầu đề ra (cấp quận đạt 47%, cấp phường đạt 26,41%); cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại quận và phường còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền; hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi số, xây dựng quận Tân Phú trở thành đô thị thông minh góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức trong lực lượng tổ chức thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số,… trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Tân Phú sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế - xã hội số; bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động quản lý, điều hành công việc

Quận cũng thực hiện đồng bộ việc luân chuyển các văn bản trên môi trường mạng trên hệ thống quản lý hồ sơ điện tử và tăng cường ứng dụng chứng thực số, chữ ký số khi phát hành văn bản điện tử (ngoại trừ các văn bản mật theo quy định); tăng cường ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động cung cấp các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, quận cũng phối hợp các sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp; nghiên cứu ban hành các quy định, chính sách hiện hành nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền theo kịp thực tiễn quá trình chuyển đổi số; bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác tham mưu, vận hành hệ thống chính quyền số, Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Quận cũng tăng cường cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời về công tác chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn quận; tuyên truyền các lợi ích thực tế mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống xã hội góp phần nâng cao nhận thức, hành động và sự đồng thuận của Nhân dân đối với công tác chuyển đổi số; đồng thời, nâng cao nhận thức về an ninh an toàn thông tin cho người dân khi tham gia chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, quận cũng thực hiện các giải pháp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho Nhân dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ tích cực đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số thiết yếu. Song song đó ưu tiên bố trí ngân sách (đầu tư công và chi thường xuyên), đồng thời thực hiện huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả và thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận khẩn trương xây dựng, đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể, định lượng thời gian thực hiện với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm của người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác chuyển đổi số nhanh, đồng bộ, bền vững, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại…

Hồng Ánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo