Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Quận Tân Phú: Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng làm công tác văn hóa tại cơ sở

Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lâm Hữu Đức tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 14/3, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Tham dự có Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lâm Hữu Đức; Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP Nguyễn Văn Quế; Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng…

Qua 15 năm triển khai thực hiệnNghị quyết 23 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 45 của Thành ủy và các Chương trình, kế hoạch của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Phú luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật gắn với các chương trình, nghị quyết của địa phương, đơn vị và các hoạt động phong trào tại địa phương; công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể luôn được quan tâm và thực hiện; công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ tuyên truyền kết quả, thành tựu của quận; công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật được chỉ đạo chặt chẽ từ quận đến cơ sở; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí ngân sách phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng như việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng biểu dương những thành quả về công tác tuyên truyền, bảo tồn, xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới của quận và 11 phường đạt được trong thời gia qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới gắn với việc tổ chức các ngày lễ lớn, hoạt động phong trào tại địa phương góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở cũng như việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thông qua các câu lạc bộ, đội nhóm và những người yêu thích. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, giáo dục các bản sắc văn hóa tại đơn vị; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động về văn học, nghệ thuật cũng như việc đầu tư trang thiết bị, thiết chế về văn hóa cho toàn quận; xây dựng, bồi dưỡng lực lượng làm công tác văn hóa tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.

Tại Hội nghị, 15 tập thể và 7 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tốt trong thực hiện 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” tại quận Tân Phú.

Quốc Cường

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo