Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Quận ủy Quận 5 tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiển về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 6/10, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiển về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường 207 An Dương Vương và tại Đảng ủy 14 phường. Có trên 1000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Hành chính khu vực II báo cáo nội dung cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiển về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung vào 4 vấn đề: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì trong bước đường tiếp theo?. Đây là 4 vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa như nền tảng, cơ sở lý luận để Đảng ta dựa vào đó mà hoạch định đường lối, đề ra các nhiệm vụ chính trị cần giải quyết trong mỗi giai đoạn của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dựa vào đó mà vận động, thuyết phục nhân dân, tập hợp lực lượng, huy động các nguồn lực, khơi dậy ý thức dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh của mỗi người dân, của cả cộng đồng dân tộc nhằm xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội, mang lại sự phát triển toàn diện cho mỗi con người, mang lại tự do, hòa bình, giàu mạnh cho đất nước ta.

Với những nội dung, giá trị về lý luận và thực tiễn, tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một luận cương mới về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, không chỉ thể hiện tầm nhìn xa, tư duy sắc sảo mà còn cho thấy bản lĩnh chính trị của người đứng đầu Đảng trước những đổi thay của tình hình trong nước và quốc tế. Nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tác phẩm sẽ góp phần giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức sâu sắc hơn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, rèn luyện thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất, luôn giữ vững niềm tin và tuyệt đối không dao động, ngả nghiêng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tác phẩm còn là thông điệp truyền cảm hứng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, quê hương, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

Mai Khuê

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo