Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Các đại biểu tham dự Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 15/2, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Đến dự có các đồng chí: Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Duy Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hoàn thành 16/17 chỉ tiêu chủ yếu

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hồng Quang đã báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ Khối.

Theo đó, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lãnh đạo Đảng bộ Khối hoàn thành 16/17 chỉ tiêu chủ yếu (đạt 94,12%,); đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả, năm 2022 có 36/37 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 1 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng, chuyển giao các tổ chức cơ sở Đảng về địa phương và ngành dọc theo chỉ đạo của Thành ủy (giảm đầu mối từ 55 tổ chức cơ sở Đảng năm 2021 đến năm 2023 còn 37 tổ chức cơ sở Đảng); chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác quản lý đảng viên, hồ sơ đảng viên.

Một trong những kết quả nổi bật là năm 2022, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 47 đảng viên (đạt 117,5% chỉ tiêu). Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, các viện, trường trực thuộc Đảng ủy Khối đã thực hiện 252 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. Các trường đã tuyển sinh và đang đào tạo bồi dưỡng 8.580 học viên (đạt 204% so với chỉ tiêu).

Riêng về hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu của 9 doanh nghiệp trực thuộc đạt hơn 1.217 tỷ đồng (đạt 101,18% chỉ tiêu); kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 8,3 triệu USD, nhập khẩu hơn 9,7 triệu USD; lợi nhuận trước thuế là gần 219,5 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 117,9 tỷ đồng.

Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải biểu dương Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong năm 2022.

Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại Hội nghị

Cơ bản thống nhất với các nội dung Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra trong năm 2023, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và các nghị quyết đại hội các cấp ủy trực thuộc, gắn với lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; chú ý quan tâm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc theo từng khối để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh đến việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, XIII gắn với việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 05, Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là đề cao cảnh giác, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện giữ gìn đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để phòng ngừa các sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Phát huy việc tự kiểm tra trong các cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện tái giám sát 100% các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đã ban hành; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể, tạo sức lan tỏa vào đời sống xã hội. Từ đó, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Duy Vũ trao Giấy khen cho đơn vị đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2022 Đồng chí Nguyễn Duy Vũ trao Giấy khen cho đơn vị đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2022
Các cá nhân nhận Giấy khen tại Hội nghị Các cá nhân nhận Giấy khen tại Hội nghị

Dịp này, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Giấy khen cho Chi bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể Khối đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2022 và 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 – 2022).

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo