Thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bí thư Quận ủy Tân Phú Lê Thị Kim Hồng tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 42-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 5/5, Quận ủy Tân Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Tham dự có Bí thư Quận ủy Tân Phú Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Minh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Quận ủy; Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận ủy; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn quận; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; đại diện lãnh đạo UBND 11 phường và các tập thể được khen thưởng.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chương trình hành động số 42-CTr/TU tại quận đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên; tuyên dương nhiều gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; tổ chức nhiều phong trào hành động thiết thực, chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, qua đó cung cấp nguồn nhân lực trẻ cho Đảng; giới thiệu hơn 3.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 1.440 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với tinh thần xung kích tình nguyện, năng động, sáng tạo của thanh niên quận, các hoạt động tình nguyện diễn ra với nhiều mô hình phong phú, đa dạng, thu hút nhiều đối tượng thanh niên tham gia, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp giai đoạn 2021 - 2022, tuổi trẻ quận luôn là đơn vị xung kích tham gia các tuyến đầu phòng chống dịch, triển khai nhiều đội hình tình nguyện với quy mô hợp lý từ cấp quận đến cơ sở, có nhiều mô hình hay, phù hợp, có sức lan tỏa và thu hút đông đảo thanh niên hưởng ứng, được Nhân dân ghi nhận. Bên cạnh đó ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Đoàn, Hội cũng đã phát huy hiệu quả tích cực, thu hút được đông đảo thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội, hiện nay tỷ lệ tiếp cận thanh niên đạt 100, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 72,4%.

Công tác phối hợp giữa ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền tạo sự đồng bộ trong thực hiện những giải pháp chăm lo, trợ giúp và khơi sức thanh niên. Công tác giải quyết việc làm, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghề nghiệp cho thanh niên được quan tâm, hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm cho hơn 7.000 thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề liên quan đến nhu cầu lợi ích và nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng biểu dương những thành quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chương trình hành động số 42-CTr/TU đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; ghi nhận các kết quả của lực lượng đoàn viên thanh niên quận đã đạt được trong việc tập hợp và xây dựng lực lượng đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quận Tân Phú trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung tuyên truyền, quán triệt tốt việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của các cấp ủy Đảng; nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên, xây dựng lực lượng thanh niên có tinh thần tự hào dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, công tác tập hợp thanh niên; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị trong đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên. Chú trọng việc quy hoạch, đào tạo nhất là cán bộ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Đoàn Thanh niên, qua đó từng bước xây dựng lực lượng đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại quận Tân Phú.

Tại Hội nghị đã khen thưởng 28 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 42-CT/TU ngày 20/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại quận Tân Phú.

Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo