Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

Tăng cường tự kiểm tra và thanh tra tại đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi kiểm tra

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) Thành phố đã kiểm tra công tác PCTNTC tại Đảng ủy Viễn thông Thành phố.

Qua buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PCTNTC tại Đảng ủy Viễn thông Thành phố. Đảng bộ Viễn thông Thành phố với 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó: 15 đảng bộ cơ sở (13 loại hình doanh nghiệp nhà nước, 2 loại hình cơ quan đơn vị sự nghiệp); 5 chi bộ cơ sở (1 loại hình doanh nghiệp nhà nước, 4 công ty cổ phần); Đảng bộ có 1.219 đảng viên/3.269 lao động (37,29%).

Thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác PCTNTC tại đơn vị đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, Đảng ủy Viễn thông Thành phố đã ban hành nhiều văn bản có liên quan trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác PCTNTC, lãng phí tại đơn vị được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cũng như đạt được những kết quả nhất định trong công tác phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị. Đảng ủy cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, cụ thể như: đẩy mạnh số hóa hoạt động quản lý, điều hành; tăng cường quản lý và thực hiện các khoản chi tiêu tài chính để thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết quả năm 2022 chi phí hạ tầng giảm 14 tỷ đồng; chi phí điện giảm 6,2 tỷ đồng...; sửa đổi, bổ sung, xây dựng ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, sát tình hình và nhu cầu thực tế của đơn vị; thực hiện công khai việc sử dụng các nguồn tài chính được giao, kết quả đấu thầu, thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại...

Để tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng công tác PCTNTC của đơn vị trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Viễn thông Thành phố, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của đơn vị. Trước hết xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh tại đơn vị.  

Quang cảnh buổi làm việc Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, Đảng ủy phải có các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra tại báo cáo và những đóng góp của đại biểu. Trong đó, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cần quan tâm tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác PCTNTC trong năm 2023 và những năm tiếp theo tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu đơn vị thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và trở thành nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên của đơn vị. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị của đơn vị, tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, hội viên là hết sức quan trọng góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Trong đó, quan tâm có giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý tại đơn vị là yêu cầu khách quan cấp thiết mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong từng phòng, ban, đơn vị, chi nhánh, từng chi bộ trực thuộc; phát huy tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư đảm bảo theo quy định và có cơ chế bảo vệ người khiếu nại, tố cáo đúng sự thật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; trước hết phải làm tốt công tác này trong nội bộ từng chi bộ, từng phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc để sớm phát hiện và xử lý để không trở thành những vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu đơn vị tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, tăng cường quản lý thu - chi tài chính không dùng tiền mặt, đồng thời, tăng tính công khai, minh bạch và phát huy cơ chế giám sát của các đoàn thể, tạo điều kiện để lắng nghe ý kiến người lao động tại đơn vị phản ánh, cung cấp thông tin các vụ việc vi phạm tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục quan tâm tăng cường tự kiểm tra và thanh tra tại đơn vị để nâng cao hiệu quả của công tác PCTNTC với phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, để góp phần xây dựng tổ chức đảng tại đơn vị được trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo doanh nghiệp phát triển kinh doanh, tăng sức cạnh tranh theo yêu cầu từ tình hình thực tế của Thành phố và người dân.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo