Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

Tăng cường xây dựng môi trường không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Tân Phú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 29/6, Quận ủy Tân Phú tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ quý II năm 2023 với Bí thư chi bộ khu phố và chi bộ chung cư, chuyên đề “Nâng cao việc triển khai, thực hiện của cấp ủy chi bộ khu phố trong việc nâng cao chất lượng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025 tại cơ sở”. Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Hưng Quốc Bảo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy, 6 báo cáo tham luận và 3 ý kiến trao đổi, thảo luận những giải pháp góp phần nâng cao việc tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở. Trên cơ sở việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/QU ngày 25/10/2022 về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025, toàn hệ thống chính trị quận trong triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KLTW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó trọng tâm là xây dựng và phát huy văn hóa con người trong làm việc, học tập, sinh hoạt, ứng xử.

Bên cạnh đó, quận cũng triển khai rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phổ biến, giáo dục nhân cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa của người dân quận Tân Phú theo các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, gắn với những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đầu tư và phát triển các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận.

Đồng chí Trần Khắc Hạnh, Bí thư chi bộ Khu phố 1, phường Tân Quý phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí Trần Khắc Hạnh, Bí thư chi bộ Khu phố 1, phường Tân Quý phát biểu tại Hội nghị.

Đến nay, tại quận đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Quận ủy, Trung tâm Hành chính quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Đảng bộ Công an, Quân sự, Thuế, 11/11 phường và 15/15 chi bộ cơ sở đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; 71/77 (92,2%) ban ngành đoàn thể quận và phường đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; ngoài ra còn có 163/257 chi bộ khu phố, chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện.

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Tân Phú Lê Thị Kim Hồng cảm ơn, ghi nhận các ý kiến trao đổi, góp ý tại hội nghị, đồng thời đánh giá cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng như triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ khu phố, chi bộ chung cư trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các cấp ủy chi bộ cần chú ý quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại khu phố, tổ dân phố; tăng cường thực hiện các giải pháp, mô hình hay trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Tân Phú (02/12/2003 – 02/12/2023) và 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, triển khai thực hiện tốt Quy định 85-QĐ/TW, Chỉ thị 23-CT/TU và Quyết định 762-QĐ/QU về triển khai bộ quy tắc cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên khi tham gia mạng internet, mạng xã hội. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát đảng viên cũng như phát huy việc giám sát của Ủy ban MTTQ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các chỉ tiêu đã đề ra.

Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo