Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

(Thanhuytphcm.vn) - Nhân dịp đầu năm mới 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã có chia sẻ với Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại TPHCM, nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, qua đó nhằm thực hiện thành công chủ đề năm 2024 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Phóng viên: Đồng chí có thể đánh giá những kết quả nổi bật về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên tại TPHCM trong thời gian qua?

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên của Đảng bộ TPHCM đạt được những kết quả khá tích cực.

Có thể dẫn chứng như việc TPHCM sắp xếp tổ chức Đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2022 - 2024, từng bước tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng. Việc sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng để trực thuộc cùng một cấp ủy cấp trên trực tiếp, từng bước tinh gọn đầu mối tổ chức Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

TP cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng của tổ chức Đảng trong trường học và các cơ quan y tế trên địa bàn TP. Xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh tuyến Metro Bến Thành -  Suối Tiên Quang cảnh tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được TP quan tâm, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo 2025 - 2030.

Đặc biệt, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên đã ngày càng thực chất hơn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực.

Hiện TPHCM đã thực hiện mô hình chính quyền đô thị, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cần có những điều chỉnh nào để phù hợp hơn, thưa đồng chí?

TPHCM kiên quyết, kiên trì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về mọi mặt; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng Bằng khen cho các tập thể tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng Bằng khen cho các tập thể tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị

Đồng thời, TP đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và nhân dân. Thực hiện hiệu quả Quy định số 1374, Chỉ thị số 13 về thực hiện Đề án số 06 về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM”.

Bên cạnh đó, TP cũng quan tâm chỉ đạo việc nắm tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thấu hiểu, chia sẻ đồng thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay ở cơ sở. Vì TP thực hiện chính quyền đô thị nên không có HĐND cấp quận, phường, vì vậy, vai trò giám sát của các cấp ủy Đảng, của HĐND và của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải nâng cao chất lượng.

Năm 2024, TPHCM chọn chủ đề là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”, vậy những giải pháp trọng tâm để thực hiện chủ đề này là gì, thưa đồng chí?

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 24 diễn ra vào đầu tháng 12/2023, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã nhận định năm 2024 là năm vừa phải tăng tốc vừa vượt chướng ngại vật để về đích. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mỗi cán bộ, đảng viên phải làm đúng và làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị TP trong năm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà Tết tặng Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2023 tại Quận 7 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà Tết tặng Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2023 tại Quận 7

TPHCM tập trung nhiều giải pháp, trong đó có việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổng kết thí điểm mô hình chi bộ nhà chung cư; tiếp tục hoàn thiện tổ chức đảng ở khu phố, ấp; quan tâm phát triển tổ chức đảng ở các khu đô thị mới. Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình Đảng bộ bộ phận, nhất là ở xã, phường, thị trấn để có giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, TP còn tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên.

Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, cũng như phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân TPHCM tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Xin cảm ơn đồng chí

Long Hồ - Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo