Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư đảm bảo kết quả phát triển bền vững

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TPHCM khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 21. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM Ngô Thành Tuấn chủ trì hội nghị.

Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Nguyễn Cao Lễ cho biết, 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn Khối. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp có tổ chức đảng đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng quy định. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 3 tổ chức cơ sở Đảng; tiếp nhận 2 công chức chuyên trách công tác Đảng từ Đảng ủy Khối Ngân hàng; kết nạp 40 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 34,78% so với nghị quyết.

Ngoài ra, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết; kịp thời định hướng dư luận xã hội, giúp người lao động trong Khối ổn định tư tưởng, an tâm công tác; thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Dân vận khéo", công tác an sinh xã hội...

Đồng chí Nguyễn Cao Lễ cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực, mặt hàng, sản phẩm doanh thu tăng khá so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối hơn 84.451 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hơn 2.445 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách hơn 4.158 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động tăng 3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước. Đồng thời, kịp thời đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND TP tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Đảm bảo chỉ tiêu về phát triển đảng viên

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng rất lớn trên các mặt công tác của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP trong thời gian qua, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối, gắn liền với phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định và chăm lo đời sống của người lao động; sẵn sàng tổ chức tiếp nhận và bàn giao tổ chức cơ sở đảng theo chủ trương của Thành ủy. Đồng thời, khẳng định, với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, bám sát chỉ đạo của Trung ương, TP và tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP đã chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.

Để tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP trong năm 2024 và của nhiệm kỳ, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP tiếp tục phát huy sâu sắc, đẩy mạnh thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quán triệt và triển khai Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, gắn với việc đưa Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, phải thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Phải thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, phát huy sức mạnh nội tại và tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, người lao động; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân e ngại, né tránh, thiếu trách nhiệm, tiêu cực.

Đồng thời, cần quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu về phát triển đảng viên ở khu vực ngoài Nhà nước; Tập trung sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2020 - 2024, đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động khi thực hiện Kế hoạch 22 của Thành ủy.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ khối theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Đảng ủy Khối cần xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2024 và năm 2025. Trong đó, lưu ý kết hợp với việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Bác và thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Ngô Thành Tuấn điều hành hội nghị. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Ngô Thành Tuấn điều hành hội nghị.

Nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP  lãnh đạo các cấp ủy phối hợp Ban Giám đốc các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển các nguồn lực nhà nước giao, đầu tư đảm bảo kết quả phát triển bền vững; đổi mới, hiện đại hoá doanh nghiệp; chủ động linh hoạt triển khai hiệu quả các giải pháp về quản trị vật tư nguyên liệu; tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, làm tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với TP; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP với Ban cán sự Đảng UBND TP, đồng hành cùng với doanh nghiệp, kết nối nhằm đưa tiếng nói của cơ sở đến với TP một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, toàn diện nhất.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện đông người; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, góp phần cùng TP đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, tập trung đề ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế, tồn tại được nêu trong báo cáo, phấn đấu đến cuối năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, tiếp tục đeo bám Ban cán sự Đảng UBND TP trong việc xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo