Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ giải quyết một số công việc cấp bách, trọng tâm

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 64/CĐ-TTg phân công 4 Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ giải quyết một số công việc cấp bách, trọng tâm.

Công điện nêu rõ, để kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn các Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024, kịp thời triển khai các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XV, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, dự thảo Nghị định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, dự thảo Nghị định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, trình Chính phủ để thực hiện từ 1/7/2024 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, trình Chính phủ chậm nhất trong ngày 5/7/2024.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng, Luật Giá, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các Luật, không để khoảng trống pháp lý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và UBND các tỉnh, thành khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật Đất đai, không để khoảng trống pháp lý.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo do lãnh đạo Chính phủ làm trưởng ban, một số Bộ trưởng là thành viên để chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương rà soát các vướng mắc trong các quy định pháp lý, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước…

Thủ tướng cũng giao các đồng chí thành viên Chính phủ quan tâm, dành thời gian trực tiếp làm việc với các địa phương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác tại từng địa phương.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo