Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 23/6, hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam năm 2022 tiếp tục phiên làm việc nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Thiện Nhơn cho biết, đơn vị đã xây dựng quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phân ra 2 nhóm đối tượng để đánh giá riêng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Việc đánh giá thực hiện theo thang điểm 100 và phân thành 6 nhóm tiêu chí, cụ thể là: chính trị tư tưởng; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực lãnh đạo, quản lý và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng quan tâm giải quyết việc làm cho đảng viên là bộ đội, công an xuất ngũ về địa phương, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, vi phạm kỷ luật, xin ra khỏi Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc phân công cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách hỗ trợ hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo theo địa bàn dân cư nơi đảng viên sinh sống và công tác.

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Minh Thủy cho biết, tỉnh đã xây dựng các đề án thí điểm một số chủ trương mới nhằm giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra ở địa phương. Đó là, Đề án thí điểm hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là thư ký đảng ủy xã, phường, thị trấn và cấp ủy viên chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013 và những năm tiếp theo; Đề án thí điểm giải quyết chính sách hỗ trợ cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương năm 2023 và những năm tiếp theo. Qua thực hiện các đề án đã góp phần giải quyết chế độ, chính sách, giảm bớt khó khăn cho cán bộ và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Chia sẻ một số kết quả kinh nghiệm tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, trong 6 tháng đầu năm, TPHCM đã chọn lựa một số vấn đề giải pháp để triển khai như Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn một số tổ chức đảng, chọn phương thức để triển khai đạt hiệu quả bước đầu trong việc triển khai văn bản mới. Đồng thời, triển khai cho các cơ sở đảng đăng ký những việc mới còn tồn đọng. Tổ chức các cuộc hội thảo để thực hiện quy trình chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo.

Với đặc thù của Thành phố, có 20/22 quận, huyện có tòa nhà chung cư, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho hay, hiện TP có 1.246 tòa nhà chung cư, trong đó có 46,6% chưa có ban quản trị. Do vậy, cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng với các nơi có tòa nhà chung cư, đặc biệt chung cư cao cấp. Ban Tổ chức Thành ủy chỉ đạo thành lập tổ chức đảng ở các tòa nhà chung cư, nếu chưa được thì thành lập các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, thí điểm ký kết phối hợp giữa tổ chức đảng các tòa nhà chung cư với Ban quản trị tòa nhà để tăng cường quản lý. Đến cuối năm 2022, TP sẽ sơ kết, tổng kết, đánh giá để có đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền.

Hiện nay, việc tiếp nhận chuyển hồ sơ Đảng cho người cao tuổi rất khó khăn. Ban Tổ chức Thành ủy đã đề ra giải pháp là hỗ trợ, tiếp nhận và gửi hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu đến nhà đảng viên hoặc cấp ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt và hỗ trợ làm hồ sơ đề nghị xét tặng huy hiệu Đảng tại nhà đảng viên sức khỏe yếu.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị

Tại TPHCM có 4 xã, phường có trên 100 ngàn dân, 51 xã phường có trên 54 ngàn dân, tỷ lệ dân cư cao nhưng quản lý biên chế bị khống chế như những địa phương bình thường khác (từ 18 đến 23 biên chế) nên tiến độ giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, Ban Tổ chức Thành ủy thí điểm kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chọn đào tạo cán bộ trẻ, nữ, trí thức trẻ vào chương trình tập sự chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường để đào tạo cán bộ trẻ, tham gia giải quyết hồ sơ tồn đọng. Sau đó có điều kiện, đạt tiêu chuẩn nhất định, đáp ứng được yêu cầu sẽ đưa vào quy hoạch. Trước mắt, chọn thí điểm thực hiện ở 4 xã phường thị trấn có đông dân. Đồng thời, kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục giao cho các đơn vị Thành ủy quyết định số lượng cấp phó của các cơ quan đơn vị trực thuộc để phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cần có độ “nhạy cảm” cần thiết để làm công tác tham mưu cán bộ

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ khó khăn với các địa phương trong đợt dịch bệnh vừa qua và đánh giá cao những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương đã chia sẻ tại hội nghị, đó là nỗ lực của các địa phương trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Tổ chức các địa phương tập trung rà soát nhiệm vụ, đề ra giải pháp để tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp hoàn thành có chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2022.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị. Tích cực tham gia hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy chuẩn bị nội dung và tham gia làm việc với các đoàn công tác, đoàn kiểm tra, đoàn khảo sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Nâng cao chất lượng báo cáo sơ kết, tổng kết và đóng góp ý kiến vào các đề án, đề tài, dự thảo văn bản theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong tham mưu từng khâu của công tác cán bộ.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, công tác xây dựng Đảng là công tác rất khó khăn, phức tạp, yêu cầu cao, đòi hỏi phải thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả; công tác tham mưu phải bảo đảm sự tin cậy. Nếu công tác tham mưu không chính xác, hiệu quả không cao, không đảm bảo quy định của Đảng thì ít nhiều cũng để lại hậu quả, nhất là công tác cán bộ. Cán bộ là then chốt của then chốt, cần hết sức thận trọng, từ Trung ương đến địa phương, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng phải rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, hiểu sâu, tinh thông việc mình đang làm để có được sự tin tưởng của đảng viên và nhân dân.

“Công tác cán bộ là phải công tâm, khách quan, trung thực và có độ “nhạy cảm” cần thiết để làm công tác tham mưu cán bộ. Tham mưu phải trung thực. Trách nhiệm của chúng ta không phải là trách nhiệm của cá nhân, mà là trách nhiệm của Đảng, tham mưu không tốt thì quyết định có thể tốt được không? Không được chủ quan, cần cố gắng giới thiệu người tốt nhất cho Đảng” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo