Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng do thực tiễn đặt ra

Đồng chí Lê Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/2, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đên dự có các đồng chí: Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Huỳnh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện…

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trong năm 2022, hệ thống tuyên giáo huyện đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng do thực tiễn đặt ra; góp phần củng cố ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức góp phần giáo dục truyền thống lịch sử của huyện, Thành phố và đất nước. Theo dõi, phối hợp xử lý các vấn đề báo chí phản ánh, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Công tác giáo dục lý luận được quan tâm thực hiện bám sát yêu cầu, nội dung lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Công tác dư luận xã hội luôn kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, đảng bộ huyện tiếp tục được quan tâm và mang lại hiệu quả tích cực. Công tác Khoa giáo được duy trì đạt kết quả tốt, một số lĩnh vực hoạt động có nhiều tiến bộ…

Phát biểu chỉ đạo trong hội nghị, đồng chí Lê Minh Dũng biểu dương những kết quả toàn ngành đạt được; đánh giá cao các mặt công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị khắc phục khó khăn; phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” và yêu cầu tiếp tục phát huy để đạt được những thành tựu to lớn hơn trong năm 2023.

Các cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2022 nhận khen thưởng tại hội nghị Các cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2022 nhận khen thưởng tại hội nghị

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần bám sát chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, xác định chương trình công tác trọng tâm, chủ yếu để tổ chức thực hiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh; chủ động và hiệu quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quản lý, theo dõi, đề xuất xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên internet, mạng xã hội; quan tâm hơn đến việc tổ chức lực lượng viết bài đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, kích động, chống phá trên không gian mạng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố và giữ vững niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy quản lý...

Dịp này, Huyện ủy khen thưởng 18 tập thể và 35 cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2022.

Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo