Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020

TPHCM nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X

(Thanhuytphcm.vn) - Một trong những nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM (đã khai mạc sáng 30/3) tập trung thảo luận, cho ý kiến là khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 24 quận, huyện và 7 chương trình đột phá của TP. Hội nghị cũng đã dự báo những chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành vượt mức; đồng thời thẳng thắng nhìn nhận, đánh giá những chỉ tiêu có nguy cơ không hoàn thành.

Dự kiến hoàn thành 11/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội

Báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X có 14 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, bao gồm 1 chỉ tiêu về Đảng và 13 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong 13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội bao gồm 21 chỉ tiêu thành phần.

Dự kiến, đến cuối năm 2020 có 11 chỉ tiêu (17/21 chỉ tiêu thành phần) hoàn thành chỉ tiêu, trong đó có 6 chỉ tiêu (với chỉ tiêu thành phần) vượt kế hoạch đề ra. Có 1 chỉ tiêu không hoàn thành (chỉ tiêu về GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD). Cùng với đó 1 chỉ tiêu (với 3 chỉ tiêu thành phần) chưa dự ước được do các chỉ tiêu được các cơ quan trung ương và đơn vị độc lập đánh giá và công bố vào năm 2021; TP sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu 2 chỉ số PCI và PAR - index đến năm 2020 thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo báo cáo của UBND TP, đối với 7 chương trình đột phá của TP, dự kiến Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2020 sẽ hoàn thành 10/10 chỉ tiêu. Cùng với đó, Chương trình giảm ngập nước, đến hết năm 2019 hoàn thành 24/37 điểm ngập và năm 2020, TP thực hiện các công trình nhằm phấn đấu hoàn thành 13 điểm ngập còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa ngập giai đoạn 2016 - 2020.

Đề cập Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, đồng chí Lê Thanh Liêm cho biết, trong 6 chỉ tiêu của Chương trình có 12 chỉ tiêu thành phần. Hiện nay, đạt 11 chỉ tiêu và 1 chỉ tiêu chưa đo lường được (tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; các bộ ngành chưa có hướng dẫn nên chưa có cơ sở đánh giá). Tương tự, Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 có 5 chỉ tiêu, ước đến năm 2020, có 4 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu không thể dự ước.

Về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ước đến năm 2020 sẽ đạt 5/6 chỉ tiêu, 1 chỉ tiêu khó đạt là khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 15% - 20% nhu cầu giao thông đô thị.

Riêng Chương trình giảm ô nhiễm môi trường đến nay đã hoàn thành 4/16 chỉ tiêu và đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành 14/16 chỉ tiêu. Hai chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch đề ra là 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; giảm thiểu 90% tải lượng chất ô nhiễm vượt chuẩn thải vào nguồn nước mặt.

Ở chương trình đột phá cuối cùng của TP là Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thi, trong 4 chỉ tiêu đến nay chưa có chỉ tiêu nào hoàn thành trước tiến độ, chưa có chỉ tiêu hoàn thành trong năm 2019, dự kiến đến năm 2020, có khả năng hoàn thành 3 chỉ tiêu; 1 chỉ tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch dự ước sẽ không hoàn thành trong nhiệm kỳ.

Xác định những giải pháp lớn

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đề ra, đặc biệt là xác định được những giải pháp lớn để khắc phục một số chỉ tiêu khả năng không hoàn thành của TP và các quận, huyện.

Đối với Chương trình cải cách hành chính, đồng chí Lê Thanh Liêm cho biết, một trong những giải pháp quan trọng trong thời gian tới là thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn với chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng số lượng thủ tục thực hiện liên thông nhất là nhóm đầu tư, đất đai, xây dựng, giải quyết chính sách cho người dân; thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nhất là liên thông điện tử; kiểm soát tốt trách nhiệm phối hợp của các đơn vị trong quy trình liên thông. Song song đó, nâng cao chất lượng giám sát của MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác cải cách hành chính, tập trung giám sát đối với người đứng đầu các đơn vị, cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND Quận 12 Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND Quận 12

Đề cập các giải pháp cho Chương trình giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, đại diện UBND TP cho biết, sẽ tập trung các nguồn lực để phát triển vận tải hành khách công cộng (đường bộ, đường thủy), hệ thống bến bãi phục vụ vận tải nhằm thu hút người dân tham gia, đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện giao thông cá nhân và thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm TP.

Về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, một số ý kiến cho rằng cần triển khai đồng bộ hóa các giải pháp thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn TP; kiểm tra rà soát các cơ sở công nghiệp chưa thu gom, xử lý nước thải, có biện pháp thu gom, xử lý đạt quy chuẩn quy định. Cùng với đầu tư xây dựng 3 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung cần đẩy mạnh các phong trào, các mô hình tổ nhân dân tự quản về bảo vệ môi trường nhằm phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Riêng chương trình chỉnh trang phát triển đô thị, đồng chí Lê Thanh Liêm cho biết, sẽ ưu tiên giải quyết sớm và rút ngắn 1/3 thời gian thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án bồi thường, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đối với các dự án di dời và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP. Cùng với hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong việc bồi thường, UBND TP sẽ xây dựng và ban hành cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo