Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tuyên dương 26 tập thể và cá nhân tiêu biểu

Tuyên dương các thập thể và cá nhân tiêu biểu

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Nguyễn Hoàng Anh.

Trong những năm qua, Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và các cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, một cách hệ thống các chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các đoàn thể quần chúng nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên đã nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu có những giải pháp, sáng kiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019.

* Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cũng đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Xu thế truyền thông xã hội và cách tiếp cận của chúng ta" cho gần 600 cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt của hai đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên).

Nguyễn Hồng Thúy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo