Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

TP Thủ Đức: Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ xây dựng “khu vực phòng thủ”

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp (thứ 6 từ trái qua) và đồng chí Hoàng Tùng trao khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị định số 21/2019/NĐ-CP

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/6, UBND, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ TP Thủ Đức tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM; Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Trần Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Thủ Đức; Trần Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an TP Thủ Đức...

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò chiến lược của khu vực phòng thủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Thành ủy, UBND TP Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng khu vực phòng thủ, cả về tiềm lực, thế trận theo đúng tinh thần, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Nổi bật là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ được coi trọng và có nhiều đổi mới. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quan trọng này có sự chuyển biến rõ nét. Từ 3 đơn vị hành chính, năm 2021, TP Thủ Đức được thành lập và đi vào vận hành ngay, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ từng bước được hoàn thiện, vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Đại tá Phạm Đức Châu Trần biểu dương những nỗ lực của Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ TP Thủ Đức trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị lực lượng vũ trang TP Thủ Đức tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu. Tiềm lực, thế trận, sức mạnh của khu vực phòng thủ, đặc biệt là tiềm lực kinh tế, chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân”, từ đó đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại hội nghị. Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Để tạo nền tảng bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu các ban ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, 34 phường và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng “khu vực phòng thủ”.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, đây là nội dung quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này; đồng thời, là biện pháp trực tiếp xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của khu vực phòng thủ. Từ kinh nghiệm thực tiễn và bối cảnh hiện nay, các ban ngành, đoàn thể và 34 phường phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đảm bảo giữ vững nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng.

Dịp này, UBND TP Thủ Đức khen thưởng 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Chí Lộc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo