Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

TP Thủ Đức: Tập trung kiện toàn cấp ủy chi bộ theo định hướng mới tại khu dân cư

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức phát biểu kết luận buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 31/5, đoàn công tác Thành ủy Thủ Đức do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức làm trưởng đoan có buổi khảo sát và làm việc về kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM tại Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ. Cùng dự đoàn có các đồng chí: Phan Thị Kim Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức; Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức; Nguyễn Kỳ Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức…

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội của Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ, đồng chí Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các cấp ủy chi bộ trực thuộc nghiêm túc tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 15/7/2023 của Thành ủy Thủ Đức; Nghị quyết số 97-NQ/ĐU ngày 17/7/2023 của Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM nhằm góp phần đưa Nghị số 98/2023/QH15 vào thực tiễn và có hiệu quả…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15: cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 22-NQ/TU; cần đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính của phường; đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các khu đất công do phường đang quản lý; tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 để tạo được sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức cán bộ, công chức; quan tâm đến lực lượng cán bộ tại khu phố; xây dựng đề án triển khai, thực hiện Nghị quyết 98 để đánh giá được thuận lợi, khó khăn, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; tiếp tục rà soát củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tại cơ sở; tăng cường năng lực và chất lượng cán bộ, công chức; tăng cường lấy ý kiến người dân, lắng nghe người dân…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ; đồng thời, đề nghị Đảng ủy phường Long Thạnh Mỹ cần quan tâm đến công tác quản lý đất đai; rà soát, phân loại các khu đất công để quản lý hiệu quả; phải rà soát, nắm chắc các dự án đang triển khai trên địa bàn; nghiên cứu tổ chức các hội nghị nhà trọ để nắm được tình hình dư luận trong nhân dân; tiếp tục cụ thể hóa chủ đề năm 2024 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; rà soát hệ thống các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ phường đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện chính quyền đô thị khi không còn HĐND; tập trung kiện toàn cấp ủy chi bộ theo định hướng mới tại khu dân cư, hướng tới khu dân cư, khu phố đạt tự quản, khu dân cư không còn hộ nghèo, khu dân cư có những công trình chăm sóc người già, nơi vui chơi cho trẻ em, khu dân cư an toàn…

Sau buổi làm việc với Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ, đoàn công tác Thành ủy Thủ Đức khảo sát thực địa khu đất công tại đường số 3, khu phố Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ.

Đình Quân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo