Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

TPHCM cần kiến nghị Quốc hội có Luật đô thị đặc biệt

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/8, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ.

Theo báo cáo của HĐND TP, thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Tổ Xây dựng báo cáo gồm: Ban cán sự Đảng UBND TP, Văn phòng Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP đã tham mưu xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 16, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội, hoàn thành trước ngày 23/3 và gửi xin ý kiến góp ý của các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP, Đảng ủy Quân sự TP, Đảng ủy Công an TP; góp ý dự thảo Đề cương chi tiết xây dựng báo cáo tổng kết, hoàn thành trước ngày 28/3 và trình Ban Chỉ đạo thông qua trước 31/3.

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW và báo cáo tổng kết Nghị quyết số 54/2017/QH14, các Ban Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các cơ quan trực thuộc UBND TP, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP có văn bản gửi đến Viện Nghiên cứu phát triển TP để tổng hợp, biên tập báo cáo. Tiếp đến, UBND tiếp tục ban hành các văn bản lấy ý kiến Tổ xây dựng báo cáo được thành lập theo Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, với 5 cuộc lấy ý kiến, cụ thể như: sở, ngành, quận, huyện; đối với đại biểu Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội TP và các chuyên gia, nhà khoa học; cuộc lấy ý kiến với lãnh đạo TP các thời kỳ và lấy ý kiến bộ ngành Trung ương đối với dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW gắn với tổng kết Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho rằng nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020  gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; đồng thời, trên cơ sở kết quả báo cáo tổng kết, tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo điều kiện cho TPHCM phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước, vì cả nước, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU về tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đến nay, việc xây dựng Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW  của Bộ Chính trị gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội đang ở giai đoạn 3 là giai đoạn dự thảo và lấy ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu HĐND TP cần quan tâm tập trung những kết quả nổi bật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, Nghị quyết số 54/2017/QH14; đồng thời, cần bổ sung thêm bài học kinh nghiệm, nhận định những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được nêu trong dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đại biểu HĐND TP phát biểu tại hội nghị. Đại biểu HĐND TP phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng cho rằng các đại biểu cần góp ý bổ sung, điều chỉnh nội dung nào, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; hay cần thêm các viện dẫn căn cứ về lý luận lẫn thực tiễn để các nội dung trình Trung ương được chấp thuận thông qua.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng TPHCM cần kiến nghị Quốc hội có Luật đô thị đặc biệt; Luật riêng về các TP trực thuộc Trung ương, qua đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của các TP trực thuộc Trung ương.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo