Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019

TPHCM cấp đăng ký kinh doanh các ngành, nghề theo quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực

Làm hồ sơ thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND 24 quận, huyện về việc cấp đăng ký kinh doanh các ngành, nghề theo quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP là giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP (Phòng Đăng ký kinh doanh), UBND quận, huyện cấp đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký ngành, nghề “Kinh doanh vũ trường”, “Kinh doanh karaoke”, “Dịch vụ massage (xoa bóp)”, “kinh doanh, chiết nạp, tồn trữ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG”, “Sản xuất, bán buôn, bán lẻ hóa chất” theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, không phải có ý kiến chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao TP, Sở Y tế TP và Sở Công thương TP.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP (Phòng Đăng ký kinh doanh), UBND quận, huyện gửi thông tin về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến các sở, ngành, UBND quận, huyện liên quan để thực hiện việc quản lý nhà nước theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; phối hợp quản lý nhà nước theo quy định tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn TP trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ - UBND ngày 6/9/2016 của UBND TP.

Bên cạnh đó, UBND TP giao các sở, ngành, UBND quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 của UBND TP về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.

Sở Văn hóa và Thể thao TP được giao rà soát, đề xuất xử lý đối với Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 của UBND TP về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn TP cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo