Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

TPHCM: Cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết gây phiền hà người dân, doanh nghiệp

TPHCM chỉ đạo giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số.

Đồng thời kiểm tra, xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Sở Nội vụ tham mưu UBND TP văn bản cụ thể để triển khai thực hiện nội dung này trước ngày 20/6.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã được ban hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tham mưu đề xuất, kiến nghị và giải pháp thực hiện (nếu có).

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo