Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

TPHCM: Chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc khẩn trương thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn TP đạt khoảng 12,8%. Trong đó một số quận, huyện đã có phương pháp triển khai hiệu quả và có kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa tốt, chưa thật sự quan tâm thực hiện nhiệm vụ này.

Để kịp thời triển khai nhiệm vụ chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến đối tượng người có công và bảo trợ xã hội đảm bảo chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo tiến độ; UBND TPHCM yêu cầu UBND quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan tích cực triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến đối tượng người có công và bảo trợ xã hội; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo