Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019

TPHCM: Dịch vụ công trực tuyến ngày càng được mở rộng

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại TPHCM ngày càng được mở rộng và được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo cho biết: Hiện nay, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng được mở rộng và được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Cụ thể, tính đến tháng 2/2019, tổng số dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên địa bàn TP là 807 dịch vụ; trong đó, mức độ 3 là 691, mức độ 4 là 116. Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến và trực tiếp là 1.000.845 hồ sơ. Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến (mức độ 3, 4) là 412.965 hồ sơ. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 là 41%.

Đồng thời, TP hoàn tất nâng cấp cổng dịch vụ công, tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, hiện nay, TP đang xây dựng phương thức và cơ chế thanh toán tập trung các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên loa phát thanh, treo pano, băng rôn; công khai các quy trình, thủ tục hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ; tổ chức điểm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại các phường, xã, thị trấn và khu phố; giảm lệ phí khi thực hiện một số TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Trong thời gian tới, TP tăng cường công tác kiểm soát TTHC; kịp thời công bố, công khai TTHC. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện liên thông TTHC điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo