Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

TPHCM: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tổng rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn TPHCM.

Theo kế hoạch, mục đích nhằm điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình hoạt động có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ. Tổng hợp xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình cơ sở này; những tồn tại, bất cập, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Đồng thời, tổng kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định; kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc có nguy cơ cháy, nổ cao tiếp tục hoạt động.

UBND TP yêu cầu phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp nơi có loại hình cơ sở này hoạt động. Kết hợp tổng kiểm tra, rà soát với tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về phòng cháy, chữa cháy; kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, khu dân cư đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hạn chế ảnh hưởng tối đa đến hoạt động bình thường của các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ.

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra là tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn TP. Thời gian kiểm tra đến trước ngày 30/10/2023.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo