Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023

TPHCM ký kết hợp tác Chương trình phát triển công tác xã hội đến năm 2030

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 21/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 trường đại học, học viện (các cơ sở giáo dục) có đào tạo ngành Công tác xã hội về chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, công tác xã hội được nhìn nhận là một hoạt động mang tính chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới hàng thế kỷ nay. Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội được thể hiện rõ trong huy động nguồn lực, tăng cường năng lực giải quyết vấn đề xã hội đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần đảm bảo nền an sinh xã hội của quốc gia.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, những năm qua, cùng với cả nước, TPHCM luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị, xã hội. Luật pháp và các chính sách đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội được thể chế hoá, tạo môi trường pháp lý để Thành phố triển khai thực hiện. 

Nhiều chương trình, giải pháp được thực hiện nhằm giải quyết tốt những vấn đề xã hội phát sinh trong từng giai đoạn như: Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phổ cập giáo dục bậc Phổ thông trung học; Chương trình Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế tự nguyện; Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn; Chương trình phòng, chống HIV-AIDS; Chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy, người mại dâm hoà nhập cộng đồng... 

“Các đối tượng thụ hưởng chính sách được mở rộng, mức chuẩn trợ giúp xã hội tại thành phố được nâng lên, các đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ về y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở tham gia vào hoạt động cộng đồng... Từ đó đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng xã hội từng bước được cải thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố” - đồng chí Dương Anh Đức chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng các đại biểu chứng kiến lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cùng 7 trường Đại học và Học viện ký kết khỏa thuận hợp tác Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng các đại biểu chứng kiến lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cùng 7 trường Đại học và Học viện ký kết khỏa thuận hợp tác

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Văn Thinh cùng 7 trường đại học, học viện (các cơ sở giáo dục) ký cam kết như: tăng cường đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lực lượng làm công tác xã hội; nghiên cứu, phát triển, chia sẻ các mô hình, cách làm hay và nghiên cứu các đề tài khoa học cấp thành phố, quốc gia để áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm… phù hợp với đặc điểm của thành phố.

Được biết, TPHCM hiện có có 92 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 28 cơ sở trợ giúp xã hội công lập (Trung tâm bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy) và 64 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 20.600 đối tượng; hơn 136.000 người hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

Bảo Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo