Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TPHCM: Năm 2021 giảm lượng khai thác nước dưới đất hộ gia đình là 8.000m3/ngày

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có kế hoạch thực hiện giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP năm 2021.

Theo đó, trên cơ sở dữ liệu các công trình khai thác nước dưới đất TP đang quản lý, tiếp tục giảm khai thác nước dưới đất theo lộ trình tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND của UBND TP, thực hiện đồng bộ dừng cấp phép mới, dừng gia hạn giấy phép, giảm lưu lượng khai thác nước dưới đất các công trình hiện hữu của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức dừng khai thác, sử dụng nước dưới đất, trám lấp giếng theo quy định nhằm bảo vệ nguồn nước dưới đất, hạn chế các nguy cơ do khai thác nước dưới đất gây ra; đảm bảo thực hiện giảm lượng khai thác nước dưới đất đối tượng hộ gia đình năm 2021 là 8.000m3/ngày. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước đến người dân, doanh nghiệp; quy định về thuế tài nguyên nước, phí cấp quyền khai thác cho các mục đích sử dụng nước, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi được cấp phép khai thác (lắp đặt thiết bị quan trắc lưu lượng, mực nước khai thác, chất lượng nước khai thác, trám lấp giếng khoan không sử dụng, giếng khoan hư hỏng…); quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Mặt khác, hoàn chỉnh Đề án chính sách hỗ trợ trám lấp giếng cho các hộ dân trên địa bàn TP trình UBND TP phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng cấp phép mới các công trình khai thác tại các khu vực đã có mạng lưới cấp nước đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trên cơ sở danh sách các công trình khai thác nước dưới đất đã được cấp phép trước đây, thực hiện dừng cấp phép, giảm lưu lượng khai thác 74 công trình với tổng lưu lượng giảm khai thác 8.650m3/ngày. Cũng như tham mưu UBND TP kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho các công trình khai thác không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP; giảm lưu lượng các công trình khai thác hiện hữu không khai thác hết lưu lượng đã được cấp phép. Dừng cấp phép khai thác 2 công trình với tổng lưu lượng khai thác 4.000m3/ngày của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên theo lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND; giám sát việc chuyển sang công trình dự phòng phục vụ mục đích cấp nước an toàn của TP.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác không phép. Đối với các trường hợp giấy phép còn thời hạn, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, các nghĩa vụ nêu trong giấy phép.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo