Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024

TPHCM nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ và quản lý đối với nhà trọ hộ gia đình, cá nhân xây dựng

Một khu nhà trọ ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM.

(Thanhuytpchm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có ý kiến chỉ đạo về nhà ở xã hội, nhà lưu trú, nhà trọ cho công nhân, nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tham mưu đề xuất UBND TP phân công các sở ngành và đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các nội dung sau: Đối với các nhóm vấn đề về công tác quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách, chính sách hỗ trợ, ưu đãi mà UBND TP đã giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện trong Kế hoạch số 791/KH-UBND ngày 20/2/2024 thì cần hệ thống lại để tham mưu UBND TP chỉ đạo đôn đốc các sở ngành và đơn vị thực hiện, trong đó bổ sung một số nội dung chỉ đạo mới phù hợp với Kết luận số 900-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của UBND TP tại công văn số 3075/UBND-ĐT ngày 31/8/2022 về chính sách hỗ trợ và quản lý đối với nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân xây dựng cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn TP, cần nghiên cứu tham mưu UBND TP chỉ đạo bổ sung một số nội dung mới phù hợp với Kết luận số 900-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó xác định rõ các chính sách cho các đối tượng có liên quan và lộ trình thực hiện cụ thể để triển khai thực hiện theo quy định.

Về công tác thực hiện các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025 giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành và đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án “Giải pháp thí điểm giải quyết cho hộ gia đình đang có nhà trên và ven kênh rạch được thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi Nhà nước thực hiện dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị” đã được UBND TP chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 9/9/2023 theo hướng cập nhật, tiếp cận các quy định pháp luật có liên quan đến Luật Đất đai và Luật Nhà ở năm 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng căn cứ Luật Đất đai, Luật Nhà ở năm 2024, các quy định pháp luật có liên quan và đặc thù nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP để tham mưu cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiệu quả, khả thi; đề xuất UBND TP báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương thực hiện theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP về rà soát nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tham mưu, đề xuất UBND TP việc triển khai thực hiện ngay các dự án trọng điểm trên địa bàn TP (Dự án Cải tạo kênh Hy Vọng, quận Tân Bình; Dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tề; Dự án Nạo vét, cải tạo rạch Văn Thánh, quận Bình Thạnh).

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo