Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

TPHCM nỗ lực bứt phá cho năm bản lề 2023

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (thứ hai từ trái sang) tham dự lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái, thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2022 đã khép lại với sự nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, TPHCM đã thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm, tạo tiền đề cho năm 2023 nỗ lực bứt phá cho năm bản lề hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu năm 2023

TPHCM đã xác định chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. Trong đó, mục tiêu đề ra là giữ vững ổn định, ngăn chặn suy giảm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe nhân dân; Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cải cách hành chính; đổi mới phương thức, hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài theo tiêu chí phù hợp với điều kiện mới. Huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội; Hoàn thành công tác quy hoạch, tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị; Thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, văn hóa, giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa và các cơ chế nhà nước đặt hàng.

Một số chỉ tiêu về kinh tế được UBND TP đề ra trong năm 2023 là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) từ 7,5% - 8%, tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên; Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; Phấn đấu tổng thu du lịch đạt 120.000 tỷ đồng; khách quốc tế đến TP đạt khoảng 4,5 - 5,0 triệu lượt…

Từ những chỉ tiêu cụ thể, các đơn vị, sở ngành đã có những giải pháp để sớm thực hiện. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, TP quyết tâm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TPHCM (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội); trong đó có đề xuất nhiều cơ chế mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả đầu tư công và xã hội hóa đầu tư. Cụ thể như cho phép HĐND TP được chủ động bố trí ngân sách địa phương nguồn chi đầu tư phát triển, qua đó phân bổ cho các dự án đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên cơ sở khả năng thu ngân sách thực tế; cho phép TP được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B.

Cùng với vấn đề về cơ chế, TP sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp như tiếp tục ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Cụ thể hóa các nhiệm vụ mang tính đặc thù của công tác quản lý, điều hành và giải ngân vốn đầu tư công của TP phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời hạn chế tối đa việc vốn giải ngân chủ yếu dồn vào các tháng cuối năm; đồng thời duy trì đều đặn việc thực hiện giao ban giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng, thực hiện linh hoạt trong điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, điều hòa nội bộ, bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, hấp thụ vốn tốt, cho các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư.

“Với định hướng và các giải pháp nêu trên, mức vốn kế hoạch đầu tư công của TP được kỳ vọng phân bổ trong năm 2023 là hơn 70.000 tỷ đồng, cao gần gấp 2 lần so với mức vốn đầu tư công được TP đã triển khai trong năm 2022. Nguồn vốn đầu tư công năm 2023 sẽ được thực hiện giải ngân có hiệu quả, cao hơn nhiều lần về giá trị tuyệt đối và cải thiện hơn về tỷ lệ giải ngân vốn so với năm 2022. Nguồn vốn đầu tư công của TP sẽ phát huy tốt vai trò là động lực giúp TP phát triển, dẫn dắt, thu hút và tăng trưởng mọi nguồn lực đầu tư trong xã hội vào TP” - đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai khẳng định.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2023, Sở Tài chính sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý thu, tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác thu ngân sách; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Tăng cường công tác quản lý thuế có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các chuyên đề có rủi ro cao về thuế, hướng đến tuyên truyền việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch với người nộp thuế và trong công tác quản lý thuế. Triển khai các yêu cầu của Tổng cục Thuế về thực hiện dự án xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử và các công cụ khai thác để phục vụ công tác quản lý thuế.

Trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tập trung một số giải pháp có tính khả thi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng của nền hành chính Nhà nước, qua đó góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động công vụ trên địa bàn. Trong đó, lấy kết quả hoạt động thực thi công vụ làm cơ sở đánh giá năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức. Trên cơ sở đánh giá đúng năng lực, phẩm chất kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo của cán bộ, công chức để bố trí, sắp xếp công việc, giao nhiệm vụ phù hợp. Đồng thời, đề cao vai trò nêu gương và chịu trách nhiệm đối với lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhà nước, từng bước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng nền công vụ phục vụ, lấy thước đo sự hài lòng của người dân làm công cụ, tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ.

Nỗ lực để TPHCM phát triển mạnh mẽ trong năm 2023 Nỗ lực để TPHCM phát triển mạnh mẽ trong năm 2023

Tiếp tục phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Về công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2023, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho hay, UBND TP sẽ tiếp tục rà soát, củng cố các thành viên của các tổ công tác, phân nhóm các công việc, tập trung giải quyết, đôn đốc gắn với đánh giá cán bộ hàng quý, hàng năm. TP cũng tổng lực thực hiện các công trình trọng điểm, triển khai các dự nhà ở, chỉnh trang đô thị, nhất là dự án rạch Xuyên Tâm. TP cũng tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội với tinh thần TP là nơi đi đầu, thực nghiệm các mô hình mới; tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị…

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh cần tập trung cho các dự án về xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ của TP, rà soát cơ chế để huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội, để đạt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm bình quân 35% GRDP. TP triển khai trên tinh thần hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh, dự báo năm 2023, tình hình có nhiều biến động, bất định, khó lường, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Nên đặt ra yêu cầu phải nỗ lực mới, quyết tâm mới và hành động tương xứng với sứ mệnh của một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức thu hút và lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Trước hết, TPHCM phải dự báo kịp thời, chính xác tình hình, để có những kịch bản, kế hoạch ứng phó phù hợp. Ngoài ra, TPHCM phải có giải pháp, cơ chế, phương pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt đồng bộ. Trong đó chú ý đến lĩnh vực thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng, tình trạng giảm đơn đặt hàng, thu hẹp thị trường xuất nhập khẩu…Đồng thời, huy động mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng TPHCM tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ với tinh thần thích ứng linh hoạt, chủ động và quyết liệt.

Trong điều hành, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý đến yếu tố năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của cán bộ lãnh đạo; người lãnh đạo, người đứng đầu phải linh động thích ứng, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và quyết liệt hơn nữa giữa UBND TPHCM với các sở ngành, địa phương trên tất cả các lĩnh vực; Phản hồi những phản ánh của người dân, khi thông tin người dân phản ánh mà chưa kịp xử lý, lãnh đạo phải biết và nắm để trả lời ngay cho người dân tiến độ xử lý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập trung, nỗ lực tối đa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp nhà nước của TPHCM. Bên cạnh đó, TPHCM khẩn trương có chính sách thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đội ngũ khoa học công nghệ.Về văn hóa – xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý phải phát triển đồng bộ với kinh tế, đi liền với chiến lược tăng tốc phát triển kinh tế.

“Thời gian tới TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, người dân, doanh nghiệp TPHCM. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả thực thi công vụ. Đi đôi với đó là giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách; đồng thời thực hiện phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ hơn, khen thưởng kịp thời hơn nữa” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo