Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

TPHCM: Phê duyệt Dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, UBND TPHCM thống nhất danh mục các dự án đầu tư bố trí vốn ngân sách để triển khai dự án như sau: Giai đoạn 2021-2025 gồm 7 dự án sử dụng ngân sách TP bổ sung có mục tiêu, dự kiến tổng mức đầu tư 155,33 tỷ đồng.

Đối với 8 dự án đề xuất sử dụng ngân sách TP bổ sung có mục tiêu với tổng mức đầu tư 152,99 tỷ đồng, trong trường hợp TP có khả năng cân đối vốn, sẽ bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 hoặc đưa vào đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030.

UBND TPHCM giao UBND huyện Cần Giờ chủ động phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ban, ngành liên quan xác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan, đề xuất và triển khai các dự án theo quy định.

Đối với danh mục các dự án mời gọi đầu tư, chủ động triển khai nhằm huy động nguồn lực xã hội vào phát triển xã đảo Thạnh An. Trong quá trình thực hiện, lưu ý các dự án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch; quy trình lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo theo quy định pháp luật, ưu tiên mời gọi các dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại xã đảo Thạnh An và hỗ trợ phát triển các lĩnh vực trọng tâm mà dự án đã đề ra. Thường xuyên rà soát danh mục dự án, trong trường hợp có thay đổi danh mục và phương thức đầu tư, kịp thời báo cáo UBND TP chỉ đạo nhằm đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện.

Đối với danh mục các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan để khẩn trương đề xuất, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án và các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án có trong danh mục; báo cáo UBND TP chỉ đạo trong trường hợp có sự thay đổi đối với danh mục đã ban hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP bố trí vốn đầu tư công cho các dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo quyết định này trên cơ sở nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của ngân sách TP.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ UBND huyện Cần Giờ sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch theo định hướng tại Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng của dự án theo đúng quy định, đảm bảo thời gian và tiến độ đề ra.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo