Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

TPHCM triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh lần 9 - năm 2023.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về khởi nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao năng lực về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tổ chức tuyên truyền, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp. Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” cấp Thành phố lần thứ I và hỗ trợ ươm tạo các dự án tiềm năng; tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Tham gia các Hội nghị, Hội thảo về khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; cũng như diễn đàn kiến tạo khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Triển khai đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên: xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên: các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của đơn vị vào nguồn vốn dành cho hoạt động khởi nghiệp của cơ sở và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa; chủ động phối hợp ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để đồng hành tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TPHCM.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo