Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Trình Chính phủ Nghị định sửa đổi về học phí trước 30/5 để áp dụng cho năm học 2023 - 2024

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/5, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 176/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới.

Về vấn đề SGK cho năm học mới, đây là vấn đề quan trọng được phụ huynh, học sinh, các nhà trường và xã hội hết sức quan tâm, đặc biệt thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, không để hiện tượng khan hiếm, thiếu SGK cho năm học mới 2023 - 2024; kịp thời thông tin về tiến độ in, phát hành SGK các lớp để nhân dân yên tâm, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bộ Tài chính rà soát, thông tin về kết quả kê khai giá SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới để các địa phương lựa chọn, đăng ký nhu cầu mua SGK bảo đảm kịp thời.

Về vấn đề học phí, Bộ GD-ĐT tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP của Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn trình Chính phủ trước 30/5 để địa phương và các cơ sở GD-ĐT có căn cứ quyết định thời điểm, mức thu học phí năm học 2023 - 2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá vấn đề học phí một cách căn cơ, tổng thể, toàn diện để đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Đồng thời, có các cơ chế hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, địa bàn khó khăn để đảm bảo thực hiện chủ trương nhân văn, ưu việt của Đảng, Nhà nước trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Tiếp tục thúc đẩy xã hội hoá giáo dục, tự chủ đối với những cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập ở địa bàn có điều kiện thuận lợi; tập trung ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục tại khu vực khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, hải đảo; cấp bù cho phần học phí tăng thêm của mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với các nhóm đối tượng chính sách, khó khăn, yếu thế; bảo đảm chế độ, chính sách, thu nhập cho đội ngũ giáo viên tại các khu vực này.

Đối với học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu lộ trình thích hợp, sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp. Đồng thời, triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp (học bổng, miễn, giảm học phí), bố trí kinh phí từ các chương trình mục tiêu. Triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho sinh viên; cơ chế đặt hàng nhân lực của các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp… để không làm giảm cơ hội vào đại học, nhất là đại học chất lượng cao đối với các đối tượng chính sách, học sinh nghèo học giỏi, người yếu thế.…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo