Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 – 2025

Các gương điển hình điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 1/6, tại TPHCM, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM (E29) đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” và triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.

Trong giai đoạn 2015-2020, E29 xác định phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng và là động lực to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Qua đó, đơn vị chủ động xác định mục đích yêu cầu, nội dung, thời gian, chỉ tiêu phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Kết quả, từ năm 2015 đến nay đơn vị đã tổ chức hơn 15 đợt thi đua đặc biệt, cao điểm. Qua đó, đã có nhiều thành tích đáng khích lệ, từng tập thể, cá nhân luôn xác định đúng vai trò, trách nhiệm của mình, đầu tàu gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác, đoàn kết tốt trong nội bộ, hăng hái ra sức phấn đấu thi đua trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và UBND, Giám đốc Công an các tỉnh, thành ghi nhận, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho Trung đoàn và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Giai đoạn 2020-2025, E29 xác định tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ phát động gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những tiêu chí cụ thể, những biện pháp sát với thực tiễn và xác định khâu đột phá trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời cụ thể hóa mục tiêu, tiêu chí thành những khẩu hiệu, phương châm ngắn gọn, phù hợp và dễ thực hiện.

Dịp này, E29 biểu dương và trao giấy chứng nhận vinh danh và kỷ niệm chương cho 17 gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 tại đơn vị.

Thế Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo