Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Xây dựng Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM là đơn vị đầu tàu trong thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì hội nghị.

Quyết định 15/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định về thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Theo đó, quy định người nhận thị thực tại cửa khẩu dự kiến đến cửa khẩu quốc tế biên giới đất liền hoặc đến cửa khẩu cảng. Quyết định nêu rõ khi Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử được hoàn thiện kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP phải tập trung nhân lực, đầu tư công nghệ kỹ thuật hiện đại để xây dựng đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng TP là đơn vị đầu tàu trong thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử kết nối một cửa quốc gia tiến tới kết nối một cửa ASEAN, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện tại cửa khẩu cảng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng TP cần tập trung huấn luyện nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thủ tục, kiểm tra, giám sát Biên phòng; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử cho đơn vị, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tại cửa khẩu cảng; công khai các thủ tục Biên phòng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu, hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan của TP theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện đến các đại lý tàu biển, doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp vận tải biển; kịp thời cung cấp thông tin về những hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục để nhanh chóng khắc phục; đóng góp ý kiến cho Bộ đội Biên phòng để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các qui định chưa phù hợp, những mặt hạn chế rút ra sau thời gian tham gia thủ tục Biên phòng điện tử kết nối cổng một cửa quốc gia.

Nguyễn Đức Thắng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo