Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/1, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ Khối năm 2021; triển khai chương trình công tác năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

Nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối cho biết, năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, ảnh hưởng việc triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của Đảng bộ Khối. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy khối cùng với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể Khối đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra năm 2021.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với lãnh đạo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Riêng phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2021, Đảng bộ Khối có 63 công trình thi đua.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối, đã hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Cũng trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 24 cấp ủy đảng và 20 cá nhân với nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tế tại Đảng ủy Khối theo chương trình đã đề ra. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cũng đã kiểm tra, giám sát chuyên đề; hướng dẫn các cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị.

Một trong những kết quả nổi bật khác của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP là nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phong trào “Dân vận khéo”.

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, toàn Đảng bộ Khối đã chủ động, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, đã phát huy các trang mạng xã hội để thông tin chính thống và phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc về công tác phòng, chống dịch của TP, của đất nước. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Khối tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 với số tiền 3.338.587.377 đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động; đã vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên của Khối và các cá nhân hảo tâm tham gia Chương trình “Máy tính trao tay - Nắm ngay kiến thức”. Cùng với đó là vận động gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức tham gia tăng cường, hỗ trợ cho các phường, xã, thị trấn phòng, chống dịch. Các cấp Công đoàn đã kết nối các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người dân tại các địa phương khó khăn, tuyến đầu chống dịch, tình nguyện tham gia lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch, tổng số tiền vận động và hỗ trợ chăm lo hơn 70 tỷ đồng…

Xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí cũng đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cơ sở Đảng, đoàn thể Khối tập trung thực hiện tốt đồng thời 2 nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 của Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phải quan tâm lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ sở Đảng, sở, ngành trực thuộc Đảng ủy Khối; có kế hoạch, chương trình cụ thể hóa việc thực hiện chương trình năm 2022 một cách hiệu quả nhất. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của TPHCM “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng như trong Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 15/11/2021 về nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối đã chỉ ra.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP phát biểu tại hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý là Đảng ủy Khối cần tăng cường nắm tình hình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tình hình cơ sở; làm thật tốt công tác quan tâm, động viên, chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khó khăn, bảo trợ trẻ em mồ côi do đại địch… Đặc biệt là công tác chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, để mọi người cùng đón Tết an vui, ấm áp.

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch; đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Đồng thời, thống nhất nhận thức và hành động về việc tiếp tục thực hiện các nội dung về học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương một cách thường xuyên, thực chất gắn với Quy định số 08-QĐi/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó là quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy. Đây sẽ là một trong những “thước đo” năng lực, tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP có giải pháp phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Đồng thời nhân rộng nhiều mô hình hay trong công tác dân vận, trong đó có dân vận chính quyền. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, đề án theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy tinh thần tự kiểm tra, tự giám sát; tiếp tục thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo