Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa bảo đảm chuẩn chức danh và bản lĩnh chính trị vững vàng

Đồng chí Lê Văn Minh phát biểu kết luận tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/9, Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 16. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh chủ trì hội nghị. Đến dự có Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Bắc Nam cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai thực hiện; đồng thời tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn tại của cấp ủy các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị.

Các Ủy viên Ban chấp hành đã biểu quyết thông qua chương trình tại hội nghị Các Ủy viên Ban chấp hành đã biểu quyết thông qua chương trình tại hội nghị

Kết quả, kinh tế quận phát triển tích cực; thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu phân kỳ so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, ước thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.950 tỷ đồng, đạt 82,79% so dự toán; Ước giải ngân vốn đầu tư công hơn 29,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,33% so với tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Bắc Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp 87 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 43,5%; công nhận đảng viên chính thức cho 64 đồng chí, cho ra khỏi Đảng 15 trường hợp, 6 trường hợp xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Chuyển quy mô chi bộ cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10 thành Đảng bộ cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10; thành lập Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 10 trực thuộc Đảng bộ quận.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tiếp tục được quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả…

Phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo

Kết luận tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy TPHCM về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Bắc Nam báo cáo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Bắc Nam báo cáo tại hội nghị

“Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm để tự giác thực hiện, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn, xác định rõ việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 98 của Quốc hội là nhiệm vụ chính trị trọng yếu có tính đột phá, là điều kiện thuận lợi để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, mọi nguồn lực, góp phần đưa các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua sớm đi vào thực tiễn nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP nói chung và Quận 10 nói riêng” – đồng chí Lê Văn Minh lưu ý.

Đồng chí Lê Văn Minh cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, thường xuyên quan tâm rà soát các nội dung của 5 Chương trình, 1 Đề án và 24 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng được giao theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, nhất là những nhiệm vụ khó, những chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Văn Minh đề nghị tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới; rà soát, thực hiện sắp xếp, luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện tiếp cận chức danh quy hoạch nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới và xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa bảo đảm chuẩn chức danh và bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự chuyển tiếp liên tục, ổn định giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận. Trước mắt là lãnh đạo thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng và thực hiện sắp xếp khu phố trên địa bàn quận.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo