Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023

Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại biểu

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 18/1, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Về phía Ban Tổ chức Trung ương, đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương.

Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng cho biết, năm 2021, TP chịu nhiều tác động do đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, nhưng Ban Tổ chức Thành ủy đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức và nhân viên cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Thành ủy và Ban Tổ chức Trung ương. Tiêu biểu là Ban Tổ chức Thành ủy đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thông qua 13/13 nội dung trong Chương trình làm việc năm 2021 của Thành ủy; 217 nội dung phát sinh ngoài chương trình theo quy định mới, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng báo cáo tại hội nghị Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng báo cáo tại hội nghị

Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, giải quyết công việc trong thời gian TP áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Đồng thời tích cực, chủ động cùng với cả hệ thống chính trị TP phát huy hiệu quả công tác chăm lo an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, nhất là tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với công tác phát triển đảng viên, đồng chí Huỳnh Cách Mạng cho biết, công tác này được quan tâm theo mô hình mới với sự chủ động rà soát các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo tiêu chuẩn, có thành tích nổi trội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục kết nạp Đảng theo quy định ngay tại tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Ban Tổ chức Thành đã củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở kịp thời, đảm bảo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả toàn diện trong cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện được phẩm chất, năng lực, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ qua việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương, đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, cấp trên giao với nhiều giải pháp, cách làm phù hợp trong môi trường phải thực hiện giãn cách và bình thường mới.

Thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, đồng chí Huỳnh Cách Mạng cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi; cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng trí thức trẻ tuổi có trình độ thạc sĩ trở lên. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, đề bạt cán bộ lãnh đạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị

Một trong những nội dung nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên là Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Theo đó, xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc… Bên cạnh đó, tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện kế hoạch khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Song song đó là hưởng ứng phong trào thi đua, xây dựng ngành Tổ chức Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố về tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đổi mới phương pháp lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo