Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cả về văn hóa vật thể, phi vật thể và trên không gian mạng

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 25/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2022. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Cảm nhận sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền nhấn mạnh, đây là vấn đề mới, nội hàm rộng. Để thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đòi hỏi thời gian dài, xuyên suốt không chỉ nhiệm kỳ này mà còn các nhiệm kỳ tới. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc và có chủ trương xây dựng Chương trình hành động về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo đó, từng giai đoạn thực hiện sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm. Nội dung Chương trình hành động đang trong giai đoạn dự thảo và xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học... Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, dự thảo sẽ được lấy ý kiến rộng rãi để tạo sự đồng thuận cao nhất, để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nhấn mạnh đến sự cần thiết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền cho biết, là TP vinh dự mang tên Bác, TPHCM có trách nhiệm cao hơn trong việc gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh; để làm sao người dân TP, người dân ở các địa phương, kể cả từ các nước khác đến với cảm nhận, hiểu được sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trình bày về mục đích, yêu cầu trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền chia sẻ, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cả về văn hóa vật thể, phi vật thể và trên không gian mạng, trên cơ sở phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần xây dựng TP “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Cùng với đó là phát huy các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh gắn với Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, xác định yêu cầu xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng không chỉ là việc quy hoạch phát triển các công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa mà còn đảm bảo hài hòa sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang tính tư tưởng, thẩm mỹ, phong phú hấp dẫn gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM là nhiệm vụ chung, quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đảng bộ TP lãnh đạo, chính quyền quản lý, tất cả người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM là chủ thể xây dựng, sáng tạo và thụ hưởng. Do vậy, cần được tổ chức thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, nhất là tại địa bàn dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người TP, xứng đáng với TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Góp phần hình thành bản sắc riêng của TPHCM

Trao đổi về mục tiêu chung của việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền cho biết, một trong những mục tiêu là xây dựng văn hóa và con người TP phát triển đồng bộ gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi TP phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần hình thành bản sắc riêng của TPHCM.

Bên cạnh đó là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc trên địa bàn TP. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo mỗi người vì mọi người, đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực trong gia đình, nhà trường, xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn TP theo các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo về chuyên đề xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền cũng đã nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp. Đó là phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vững, đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp là phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TP. Nghiên cứu, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về văn hóa.

Cùng với đó là phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn TP gắn với sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàn thành quy hoạch, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP. Nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn TP. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, truyền thông, báo chí.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong phát biểu tại hội nghị Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong đã báo cáo một số thông tin nổi bật về tình hình trong nước và thế giới trong tháng 5. Đồng thời định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong tháng 6 với 6 nội dung. Trong đó, tập trung tuyên truyền thực hiện 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nội dung về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; tình hình kinh tế - xã hội trong nước và TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2022;…

.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo