Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Xây dựng lực lượng Công an TPHCM ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 27/9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị theo Kế hoạch số 241-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Lê Thanh Liêm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Dương Ngọc Hải; Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.

Nắm chắc, dự báo chính xác tình hình

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP Lê Thanh Liêm cho biết, công tác triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trên địa bàn TP được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 19-CT/TU về xây dựng lực lượng Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, công tác nghiệp vụ được thực hiện tốt, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm giữ vững, ổn định an ninh chính trị; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện đối ngoại, chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, các chuyến thăm và làm việc của các đoàn nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại TP…

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện số hoá và chuyển đổi số trong Công an TP; tập trung phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số, công dân số. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Thanh Liêm cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung tăng cường quán triệt cán bộ, đảng viên đơn vị về vai trò, tầm quan trọng trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công an; phát huy an ninh chủ động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Công an TP trong phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm…

Ngoài ra, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng Công an TP; Tập trung xây dựng lực lượng Công an các cấp phù hợp với phương châm của Bộ Công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; trong đó chú trọng, đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an các phường, xã, thị trấn gần dân, nắm chắc tình hình địa bàn, trực tiếp tiếp nhận, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng trình tự pháp luật các yêu cầu cấp thiết của người dân về an ninh, trật tự…

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy; các sở, ban - ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TP cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành và Nhân dân. Đồng thời, xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng Công an TP, nhưng Công an TP phải là lực lượng nòng cốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị Đảng ủy Công an TP và các cấp ủy Đảng trong lực lượng Công an TP phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh, trật tự; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND TP về bảo vệ an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chi đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác.

Bên cạnh đó, phải nhận thức thật đúng và tăng cường quan hệ gắn bó giữa cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy; các sở, ban - ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TP với Đảng ủy Công an TP trong việc thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội. Chung tay xây dựng và phát huy lực lượng Công an TP ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là “thanh kiếm” bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển của TP; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu Đảng ủy Công an TP, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan Thường trực; chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND TP, các Ban Thành ủy, các đơn vị, địa phương liên quan giúp đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP thực hiện vai trò là đầu mối của Thành ủy, phối hợp với Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch số 240-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Quyết đinh số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm báo cáo tại hội nghị Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm báo cáo tại hội nghị

Đồng thời, Đảng ủy Công an TP nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ công trong phối hợp Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy xây dựng lực lượng Công an TP nói chung, đặc biệt là Công an cấp huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ sở, góp phần vào thắng lợi chung của TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị Đảng ủy Công an TP tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các lộ trình tiếp theo trong Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an TP thật sự trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, các đề án, dự án thành phần của Bộ Công an; phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các quận uỷ, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo lộ trình.

Đồng thời, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an TP; Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công an thành phố để lực lượng Công an TP thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo