Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Xây dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến

Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Phú Lộc, huyện Củ Chi, TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế tập thể, HTX nhất là HTX kiểu mới; vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, Sở, ngành và UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện thực hiện đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong việc quản lý nhà nước về khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Cùng với đó, nghiên cứu, hỗ trợ ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức cho phát triển kinh tế tập thể, HTX. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể, HTX, đẩy mạnh hợp tác công - tư. Xây dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể, HTX tiên tiến, kết hợp với mô hình truyền thống phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của nước ta, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Bên cạnh đó, tạo cạnh tranh lành mạnh, gắn với mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu, sản phẩm. Tăng cường liên doanh, liên kết, xây dựng thương hiệu các sản phẩm theo chuỗi và theo thế mạnh của từng khu vực, vùng miền; quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý theo điều kiện từng địa phương, từng sản phẩm và quy mô, thị trường.

Ngoài ra, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và các chủ thể tham gia kinh tế tập thể, HTX, chuẩn hóa các chức danh quản lý trong HTX (giám đốc, kế toán, kiểm soát).

UBND TPHCM yêu cầu các Sở, ngành và UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khẩn trương hoàn thiện các báo cáo tổng kết, nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 13-NQ/TW theo kế hoạch, chương trình làm việc đã đề ra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án sửa đổi Luật Hợp tác xã theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đồng thời, nghiên cứu đánh giá đầy đủ đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GDP (bao gồm cả đóng góp của tổ hợp tác, kinh tế thành viên, hộ gia đình); tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị với Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình, báo cáo đề xuất nếu vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, tập trung huy động nguồn lực thực hiện các Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Có cơ chế đặc thù, ưu tiên cho khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo