Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Công văn 1719 – CV/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Thông báo