Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Công văn số 3789-CV/BTCTU ngày 2 tháng 1 năm 2018 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về triệu tập cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP dự thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức TP năm 2017

Tin khác

Thông báo