Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Công văn số 2573-CV/BTGTU ngày 17/02/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 – 01/03/2023)

Tin khác

Thông báo