Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi khóa VII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII

Củ Chi, ngày 08 tháng 11 năm 2000
Từ sau Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ VII đến nay, tình hình Củ Chi có những thuận lợi cơ bản. Ðó là đường lối đổi mới của Ðảng được tiếp tục cụ thể hóa, cùng với sự quan tâm chi viện, hỗ trợ to lớn của Trung ương và Thành phố, những thành tựu đạt được và kinh nghiệm bước đầu được tích lũy trong hơn 10 năm đổi mới, đã tạo nên những tiền đề hết sức quan trọng. Bên cạnh những thuận lợi Củ Chi cũng gặp phải nhiều khó khăn thử thách do tác động bởi những khó khăn chung của đất nước và thành phố, nhất là mặt trái của cơ chế thị trường không chỉ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Huyện mà còn tác động về mặt tư tưởng, về đạo đức xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Dù vậy, Ðảng bộ và nhân dân Củ Chi 5 năm qua đã kiên trì phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục khai thác các nhân tố thuận lợi, phát huy nội lực, ra sức khắc phục khó khăn, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ VII đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế- xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị, và nâng cao đời sống của nhân dân.

Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ Huyện lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những thành tựu cũng như các vấn đề tồn tại nổi bật nhất, chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ Huyện lần thứ VII, tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm 2000-2005.


PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH CỦ CHI TRONG 5 NĂM QUA
---------------------------------------------------------

NHỮNG THÀNH TỰU:

1/ Các ngành kinh tế của Huyện có bước tăng trưởng khá so với tình hình khó khăn chung. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 11%, góp phần tạo ra nhiều nông sản phẩm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Cơ cấu kinh tế của Huyện có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với quy hoạch và đúng định hướng. Khu vực sản xuất nông- lâm- thủy sản đạt mức tăng trưởng bình quân 2,55% và chiếm tỷ trọng 41,66%. Khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu- thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân 21,95% (trong đó công ty nước ngoài tăng bình quân 23,5%) chiếm tỷ trọng 52,42%. Thương mại- dịch vụ mức tăng trưởng bình quân là 12,55% và chiếm tỷ trọng 5,48%.

Cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi và phát triển các chủng loại cây trồng vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Qua thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp và phát triển chăn nuôi bò sữa, ngoài các cây trồng, vật nuôi truyền thống, đến nay Củ Chi đã có 2.100 ha vườn cây ăn trái và gần 6.000 con bò sữa. Tuy chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhưng tốc độ tăng bình quân ngành chăn nuôi đạt 7,10% (trồng trọt 1,4%) đã tạo ra một sinh khí mới đối với bộ mặt nông nghiệp nông thôn ngoại thành.

Tiếp tục duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống và hình thành rõ nét 3 khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Huyện. Ðã thu hút 68 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trong đó có 25 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở các khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Tân Qui và Tân Phú Trung, cùng với 755 cơ sở sản xuất khác, đã từng bước tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu lao động của Huyện từ lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại dịch vụ.

2/ Cơ sở hạ tầng có bước phát triển mạnh mẽ góp phần tạo ra sự biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế- xã hội nông thôn Củ Chi. Ðã hoàn thành điện khí hóa 21 xã- thị trấn với 99% hộ sử dụng điện, giải quyết cơ bản vấn đề trường lớp cho giáo dục và hệ thống trạm y tế cơ sở. Mạng lưới giao thông nông thôn và thông tin liên lạc được mở rộng, làm tiền đề cho việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ngoại thành. Tổng mức đầu tư trong 5 năm 1996-2000 là 826,399 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng ngành nông nghiệp thủy lợi chiếm 11,76%, giao thông chiếm 16,27%, văn hóa xã hội chiếm 30,48%, điện chiếm 17,13%, công nghiệp chiếm 23,46% và ngành khác 0,9%.

Thành tựu nổi bật trong xây dựng cơ sở hạ tầng trong 5 năm qua là phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Ðã đầu tư ủi hoang, thiết lập nền hạ 459 km, cấp phối sỏi đỏ 165 km với tổng kinh phí 35,887 tỷ đồng, trong đó ngân sách Huyện đầu tư 29,529 tỷ đồng, huy động nhân dân và các đơn vị kinh tế khác đóng góp 6,358 tỷ đồng. Từ những kết quả đạt được trong lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn đã tạo ra hiệu quả về kinh tế, chính trị xã hội rộng lớn, góp phần thực hiện quy hoạch tái bố trí dân cư và nâng cao giá trị, hiệu quả sử dụng đất đai trên địa bàn Huyện.

3/ Các hoạt động văn hóa- xã hội có sự chuyển biến tích cực. Ðời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên, trong đó có một bộ phận giàu lên. Mức thu nhập bình quân đầu người năm 2000 đạt 584 USD.

Công tác giáo dục có nhiều tiến bộ và bước đầu phát huy được vai trò của các cấp ủy Ðảng, chính quyền cơ sở nhất là sau khi chuyển giao các chi bộ trường học về Ðảng bộ các xã, thị trấn. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 97,68% và 6 tuổi ra lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Ðã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên và có 77,1% đã và đang được chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đều tăng. Ðến năm 2000, hiệu suất đào tạo ở bậc tiểu học đạt 86,35% và bậc trung học cơ sở đạt 65,61%. Nhiều năm liền Huyện đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập tiểu học và có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác xóa đói giảm nghèo được nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị- xã hội hưởng ứng đạt được nhiều kết quả to lớn và có ý nghĩa chính trị thiết thực.

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện đã tiếp tục vận động xây tặng 587 nhà tình nghĩa, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 87 căn. Với tinh thần "uống nước nhớ nguồn" Ðảng bộ và nhân dân Củ Chi đã tích cực tìm kiếm quy tập 851 hài cốt liệt sĩ, cải táng hầm mộ liệt sĩ vô danh và đầu tư trên 4 tỷ đồng cho việc trùng tu, xây dựng các hạng mục nghĩa trang liệt sĩ Huyện và nhà bia tưởng niệm cho 6 xã anh hùng.

Chương trình "xóa đói giảm nghèo" và triển khai thực hiện các dự án quỹ quốc gia giải quyết việc làm cùng với phong trào đoàn kết tương trợ ở nông thôn đã phát huy được tình làng nghĩa xóm và đạt hiệu quả thiết thực về nhiều mặt. Trong 5 năm qua Huyện đã trợ vốn từ các nguồn trên 57 tỷ đồng cho 28.190 lượt hộ, giải quyết việc làm cho 34.696 lao động. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và bằng những chủ trương, biện pháp đúng đắn trong công tác chăm lo đời sống Huyện đã tổ chức vận động xây dựng 1.706 nhà tình thương. Mặt khác liên kết với Ngân hàng giải quyết trợ vốn cho 800 hộ thực hiện tole hóa nhà tranh tre; gắn đầu tư vốn "xóa đói giảm nghèo" với chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa một cách có hiệu quả, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Huyện từ 22% (năm 1996) giảm còn 4,9% (năm 2000). Ðời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Toàn Huyện có 79,86% số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố, trong đó có nhiều nhà tầng và biệt thự. Trên 76% hộ có phương tiện nghe, nhìn, 63% hộ có xe gắn máy và cứ 100 dân có 4 máy điện thoại, điều kiện sinh hoạt gia đình ngày càng tiện nghi hơn.

Công tác thông tin tuyên truyền có nhiều tiến bộ, nhất là trong việc giáo dục pháp luật, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Ðảng. Kết hợp được hình thức cổ động trực quan với các phương tiện thông tin đại chúng. Ðặc biệt là qua thực hiện chương trình "xóa đói thông tin" và phát huy hiệu quả hoạt động của Ðài truyền thanh huyện- xã, đã hoàn thành việc cấp phát radio cho hộ nghèo và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông qua việc xây dựng các đội nhóm đờn ca tài tử, tổ chức hội thi, hội diễn, các chương trình "hát với nhau", đã từng bước khôi phục các loại hình văn hóa văn nghệ truyền thống và trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa ở nông thôn. Phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa đã phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực.

Phong trào thể dục thể thao phát triển ngày càng sâu rộng nhất là ở khu vực trường học, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị và trên địa bàn dân cư. Hàng năm đã duy trì được các cuộc hội thao công nhân viên chức, chiến sĩ công an khỏe, hội thao quốc phòng, hội thao truyền thống của thanh niên với nhiều bộ môn như điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thành tích thi đấu có nâng lên. Việc rèn luyện thể chất ngày càng thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, hiện nay Củ Chi có số dân tham gia luyện tập thường xuyên đạt tỷ lệ 15,2% và được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh của khối các Huyện ngoại thành.

Chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám điều trị bệnh cho nhân dân từng bước có nâng lên. Ðã tăng cường 22 bác sĩ cho trạm y tế cơ sở cùng với việc phát triển mạng lưới y tế cộng đồng, y tế tư góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Với quy mô 180 giường điều trị nội trú của 2 bệnh viện, cùng với việc tổ chức khám bệnh cho các xã vùng xa, hàng năm đã khám điều trị miễn phí cho hàng chục ngàn lượt đối tượng chính sách và dân nghèo. Ðặc biệt trong những năm qua được Hội bảo trợ bệnh viện miễn phí thành phố tổ chức mổ đục thủy tinh thể mang lại ánh sáng cho 684 người mù nghèo. Chương trình nước sạch cho sinh hoạt ở nông thôn đã tiếp tục xây dựng 1.268 giếng cho hộ nghèo. Ðến nay ngoài 3.384 giếng nước sạch và 5 trạm cấp nước ở các khu dân cư đô thị hóa như Thị trấn Củ Chi, An Nhơn Tây, Phú Hòa Ðông, Tân Quy và ấp Tam Tân cùng với hàng ngàn giếng sạch do nhân dân tự khoan, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước cho sinh hoạt ở nông thôn. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nhân dân hưởng ứng đông đảo và thực hiện tốt, góp phần hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm từ 1,62% xuống còn 1,5%.

4/ Giữ vững sự ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và công cuộc xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của Huyện.

- Trong lĩnh vực an ninh chính trị, đã kịp thời ngăn chặn lưu hành các tài liệu phản động, quan tâm xử lý các vi phạm và giải quyết ổn định những vấn đề nảy sinh nhất là các vụ tranh chấp khiếu kiện tập thể trong lĩnh vực đất đai, thực hiện công tác giải tỏa đền bù trên địa bàn Huyện, góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội địa phương.

- Việc triển khai phương án xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được tiến hành thường xuyên, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và các loại tệ nạn xã hội khác ở nông thôn.

- Nhiệm vụ củng cố quốc phòng và thực hiện công tác quân sự địa phương có nhiều tiến bộ nhất là trong việc phối hợp hành động và bổ sung các phương án phòng thủ, cũng như xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Hàng năm đã tổ chức tốt các chương trình học tập chính trị, huấn luyện quân sự cho cán bộ, chiến sĩ và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân nghĩa vụ quân sự trên giao. Ngoài ra còn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

5/ Công tác xây dựng Ðảng có sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Ðảng.

- Ðại bộ phận đảng viên đều thể hiện lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; ý thức được tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Ðảng, phấn khởi trước những thành tựu của công cuộc đổi mới do Ðảng cộng sản Việt Nam khởi xướngvà lãnh đạo.

- Qua tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) gắn liền với đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (lần 2), đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng, đồng thời xây dựng được ý thức phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện trong mỗi cán bộ đảng viên. Tỷ lệ cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh hàng năm đều tăng và chiếm từ 52,85% đến 65,21%, nhiều đơn vị cơ sở Ðảng giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền. Chất lượng đội ngũ đảng viên có sự chuyển biến tích cực, số đảng viên đủ tư cách năm 1999 đạt tỷ lệ 94,97%, trong đó có 15,47% được đề nghị biểu dương. Nhiệm kỳ qua đã phát triển 500 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đề ra, đa số có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên, được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và phát huy được vai trò của người đảng viên.

- Công tác cán bộ của Ðảng được quan tâm thường xuyên, Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, đã cơ bản hoàn thành việc quy hoạch 10 chức danh diện Thành ủy quản lý và bước đầu thực hiện quy hoạch cán bộ dài hạn từ công nhân, học sinh và đoàn viên thanh niên ưu tú nhằm tạo nguồn bổ sung cán bộ lâu dài. Trong 5 năm qua đã đào tạo trình độ Ðại học và Cao đẳng chính trị cho 100 cán bộ chủ chốt và tổ chức 4 lớp Trung học chính trị, Trung học quản lý Nhà nước cho 233 cán bộ cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã góp phần quan trọng vào việc quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ. Công tác kiểm tra của Ðảng được tiến hành thường xuyên, góp phần thúc đẩy các cơ sở Ðảng và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Ðảng và pháp luật Nhà nước trong cán bộ, đảng viên.

6/ Công tác củng cố xây dựng hệ thống chính quyền bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ trong cải cách thủ tục hành chánh theo cơ chế "một cửa một dấu" và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quá trình triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chánh "một cửa, một dấu", bộ máy quản lý hành chánh nhà nước của Huyện được kiện toàn sắp xếp lại về mặt tổ chức và tinh giản biên chế. Ðội ngũ cán bộ được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tiêu chuẩn hóa và thích ứng dần với cơ chế mới. Quy trình giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chánh được công khai hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đồng thời hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu trong cán bộ công chức.

Năng lực hoạt động thực tiễn của bộ máy chính quyền các cấp từng bước có sự trưởng thành và nâng lên. Hệ thống chân rết ở ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố thường xuyên được củng cố góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn Huyện.

7/ Công tác vận động quần chúng có những tiến bộ mới, góp phần phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội nông thôn:

- Quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 và Trung ương 6 (lần 2) gắn liền với thực hiện cải cách hành chánh và xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức Ðảng, cơ quan chính quyền, đoàn thể, các ngành các cấp đối với công tác vận động quần chúng, và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của từng ngành giới và giải quyết được các vấn đề bức xúc đặt ra ở cơ sở. Qua các phong trào hành động cách mạng của quần chúng đã chú trọng thực hiện tốt công tác biểu dương gương "người tốt việc tốt", nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Huyện.

- Hệ thống tổ chức Ðoàn thể - Mặt trận ở cơ sở được củng cố phát triển và tăng thêm nhiều đoàn viên, hội viên mới, chất lượng có nâng lên, qua phong trào đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Ðảng nhiều cán bộ, đoàn viên ưu tú.

Nguyên nhân sâu xa của thành tựu, trước hết là những thành quả của công cuộc đổi mới, đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, từ đó ra sức phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết phấn đấu, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt khác vai trò chủ động, sáng tạo của các cấp ủy Ðảng đã có những đóng góp tích cực trong việc đề ra những chủ trương giải pháp khả thi có tính đột phá và kiên trì chỉ đạo thực hiện. Từ đó tận dụng được thời cơ, phát huy các nhân tố thuận lợi và khai thác được tiềm năng trong nhân dân, nổi bật nhất là trong lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn, phát triển chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà tình thương, chăm lo công tác giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.

NHỮNG TỒN TẠI YẾU KÉM:

1/ Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm chưa thật vững chắc, nhất là nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, một số chỉ tiêu Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ VII đề ra đạt thấp.

Giá cả thị trường thường xuyên biến động bất lợi, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp quá thấp kể cả các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp truyền thống của Huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là nghề đan đác mây tre lá, sơn mài, bánh tráng xuất khẩu, không phát huy hết thế mạnh về lao động, tay nghề của Huyện.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn của Huyện còn yếu kém. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản kể cả việc quản lý khai thác sử dụng nguồn nước kênh đông, hệ thống điện, giao thông nông thôn chưa chặt chẽ và đồng bộ, nhiều công trình bị xuống cấp nhanh chưa được duy tu sửa chữa kịp thời, hiệu quả sử dụng không cao.

Chưa động viên mạnh sức dân và các nguồn lực xã hội vào xây dựng và phát triển kinh tế; còn thiếu những biện pháp tích cực để thu hút đầu tư trên địa bàn. Các loại hình kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của Huyện, chưa có sự quan tâm đúng mức trong việc củng cố quan hệ sản xuất mới, kinh tế tập thể phát triển chậm và còn mang tính tự phát.

Vốn đầu tư của Ngân hàng trong việc cho vay trung hạn, dài hạn còn chiếm tỷ lệ thấp chưa đáp ứng theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Huyện.

Quỹ đất đai chưa sử dụng trên địa bàn Huyện còn lớn, chưa có biện pháp quản lý khai thác có hiệu quả.

2/ Lĩnh vực văn hóa xã hội còn một số vấn đề bức xúc, chưa được giải quyết căn cơ.

- Do tác động bởi mặt tiêu cực của cơ chế thị trường đã làm xâm hại đến những giá trị đạo đức của xã hội, dẫn đến những tiêu cực, lệch lạc trong các hoạt động văn hóa- xã hội, trong quan hệ cư xử và lối sống của nhân dân. Phong cách thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức nhà nước chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. Vấn đề y đức của người thầy thuốc chưa được sự cảm nhận tốt trong nhân dân.

- Lực lượng lao động của Huyện phần lớn xuất thân từ nông nghiệp, trình độ học vấn thấp, chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nên vấn đề giải quyết việc làm còn nhiều khó khăn, cơ cấu lao động chưa thật gợp lý.

- Các tụ điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn Huyện còn hạn chế, cơ sở vật chất của Trung tâm văn hóa và Trung tâm thể dục thể thao đã xuống cấp từ nhiều năm qua, chưa được kịp thời sửa chữa nâng cấp phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

- Công tác đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội ở nông thôn chưa đạt được kết quả cao, đặc biệt là tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng. Ðáng lưu ý là thực trạng tình hình sử dụng các chất kích thích và tiêm chích ma túy cao hơn nhiều so với con số được thống kê đang là vấn đề có tính chất báo động, nhất là trên địa bàn các xã ven quốc lộ 22 và Tỉnh lộ 15. Sự xâm nhập tràn lan của sản phẩm độc hại, phản văn hóa chưa được kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn có hiệu quả.

3/ ý thức xây dựng an ninh quốc phòng chưa thật sự được coi trọng trong cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tuy đạt tỷ lệ cao so với số dân nhưng một số mặt chất lượng chưa cao. Việc đăng ký, quản lý và huấn luyện quân sự hàng năm kết quả còn hạn chế. Tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự và quân nhân đào bỏ ngũ chưa được xử lý nghiêm minh và kịp thời.

- Tình hình phạm pháp hình sự trong 5 năm qua có xu hướng giảm, song trong lĩnh vực trật tự xã hội nổi lên vấn đề trộm cắp và số vụ tai nạn giao thông tăng lên. Nhiều vụ có tính chất, mức độ và hậu quả nghiêm trọng chưa có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa thật sâu rộng và kịp thời, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân chưa cao.

4/ Hệ thống chính trị chưa thật sự vững mạnh và ngang tầm với nhiệm vụ.

- Công tác đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Ðảng chỉ mới đạt được kết quả bước đầu. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở Ðảng ở một số cơ quan đơn vị còn lu mờ. Số cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh chưa đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và chất lượng trên một số mặt, đòi hỏi phải tiếp tục phấn đấu.

- Công tác quy hoạch cán bộ chậm đổi mới, nguồn quy hoạch cán bộ cấp cơ sở bị thu hẹp dần, chưa thực hiện việc luân chuyển cán bộ kể cả bổ nhiệm có thời hạn. Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng chưa được coi trọng; việc xây dựng và thực hiện quy chế hiệu quả chưa cao.

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước về kinh tế-xã hội còn yếu kém, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, chưa có sự tập trung đúng mức nhất là cấp cơ sở. Công tác cải cách hành chính chỉ mới dừng lại ở khâu cải tiến thủ tục hành chính và điều chỉnh một phần tổ chức bộ máy. Ðội ngũ cán bộ tuy được đào tạo, nhưng chưa đáp ứng kịp theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Huyện trong tình hình mới.

- Tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị từng lúc từng nơi vẫn còn mang tính hành chánh, bệnh hình thức chưa được khắc phục căn bản. Hệ thống tổ chức chân rết ở cơ sở ở nhiều nơi vẫn còn yếu, chất lượng đoàn viên hội viên chưa cao.

- Công tác vận động quần chúng của Ðảng còn hạn chế, nhiều nơi còn khoán trắng cho Mặt trận và các Ðoàn thể. Chưa chú trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa của nhân dân.

Nguyên nhân của tồn tại, yếu kém, trước hết là do giá cả mất cân đối, thị trường xuất khẩu biến động, tác động xấu đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của Huyện, sản xuất tiểu thủ công nghiệp không ổn định do không ký được hợp đồng xuất khẩu. Tình hình thu hút đầu tư chậm, do ràng buộc về mặt thủ tục, giá cả thuê đất còn cao, chưa kích thích được các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do rầy nâu và dịch bệnh phát triển, gây thiệt hại lớn làm cho mức tăng trưởng hàng năm không ổn định. Về mặt chủ quan do chưa dự báo một cách đầy đủ tình hình nên việc xác định các chỉ tiêu phấn đấu của Ðảng bộ có phần chưa thật sát với thực tế. Mặt khác một số ngành, đơn vị và cơ sở Ðảng năng lực nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ðảng còn hạn chế, thiếu những giải pháp tích cực và từng lúc từng nơi vẫn còn buông lỏng công tác kiểm tra.
BàI HọC THựC TIễN
Từ thực tiễn 5 năm qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện Ðảng bộ đó là:

1/ Trước hết là bài học về sử chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khâu đột phá quan trọng góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực khác. Trong 5 năm qua trên cơ sở quán triệt thấu suốt các quan điểm tư tưởng chỉ đạo có tính nguyên tắc của Ðảng, Huyện ủy đã có sự vận dụng cụ thể hóa một cách sáng tạo trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, từ đó đề ra chủ trương, Nghị quyết đúng đắn góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2/ Bài học về xây dựng nông thôn mới toàn diện phải gắn liền việc phát triển kinh tế-xã hội với xây dựng cơ sở hạ tầng, và phát triển đô thị hóa. Thực tiễn trong 5 năm qua, Huyện đã có sự phấn đấu tích cực trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là hình thành 3 khu công nghiệp trên địa bàn. Tập trung giải quyết cơ bản vấn đề điện đường, trường trạm cùng với việc phát triển nhà ở của nhân dân đã góp phần tạo ra những biến đổi sâu sắc bộ mặt nông thôn Củ Chi.

3/ Phát huy các nguồn lực và những tiềm năng của nhân dân theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội nông thôn nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội và chăm lo thực hiện các chính sách xã hội đạt được nhiều kết quả mới.

4/ Coi trọng công tác sơ, tổng kết hoạt động thực tiễn từ việc chỉ đạo điểm trên từng mặt đến việc thực hiện các vấn đề trọng tâm, mấu chốt có tính xuyên suốt theo định kỳ để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng.

PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN
VÀ BẢO VỆ HUYỆN 5 NĂM (2000 - 2005)
-----------------------------------------------------

Bước sang những năm đầu của thế kỷ 21, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa cùng sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ sẽ tạo ra những thời cơ và thách thức lớn. Tình hình đất nước và Thành phố trong những năm tới sẽ có những khó khăn lớn, nhưng đồng thời có nhiều triển vọng mới trong tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong bối cảnh đó, Củ Chi sẽ có những thuận lợi và khó khăn đó là:

Với vị trí là một Huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự tác động của khu vực phát triển kinh tế năng động, Củ Chi có những ưu thế trong việc khai thác các tiềm năng và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

- Những thành quả đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển Huyện, nhất là trong 5 năm qua, sẽ góp phần tạo nên tiền đề vật chất hết sức quan trọng cho bước phát triển nhanh và vững chắc trong thời kỳ mới.

- Sự ổn định về chính trị là một nhân tố có ý nghĩa to lớn trong việc thu hút đầu tư và phát huy nội lực trong nhân dân, mở rộng khả năng đầu tư, hợp tác, liên doanh giữa các loại hình kinh tế.

- Nhân dân Củ Chi có truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết, gắn bó, có tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và nhạy bén trong việc tiếp thu cái mới cũng là một nguồn động lực quan trọng.

Bên cạnh những thuận lợi hết sức cơ bản, Củ Chi cũng đứng trước nhiều khó khăn, thử thách mới.

- Trước hết đó là mặt bằng dân trí còn thấp; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước chưa thực hiện đầy đủ chức trách của mình, từng lúc từng nơi vẫn còn biểu hiện sự quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà dân. Ðó là những cản ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Tình hình trên đòi hỏi Ðảng Bộ và nhân dân Củ Chi phải có những nổ lực phấn đấu tích cực trong việc phát huy các nhân tố thuận lợi, khắc phục những tồn tại yếu kém 5 năm qua, đồng thời nêu cao tinh thần cách mạng tiến công , ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế- xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trong 5 năm 2000-2005, cụ thể như sau:

1/ Về kinh tế, tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong giai đoạn 5 năm 2000-2005, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm là 10,45% trong đó nông- lâm- thủy sản là 3,38%, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 15,25% và thương mại dịch vụ 8,55%.

- Ðẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực sản xuất công nghiệp và Thương mại dịch vụ. Ðến năm 2005 trong cơ cấu kinh tế của Huyện nông- lâm- thủy sản sẽ chiếm tỷ trọng 30%, công nghiệp 64,7% và thương mại dịch vụ chiếm 4,8%. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của ngành chăn nuôi 3,75% và trồng trọt 2,2% để chăn nuôi trở thành một ngành sản xuất chính trong cơ cấu nông nghiệp của Huyện.

- Giữ vững diện tích cây lúa hàng năm khoảng 30.000 ha, đồng thời khuyến khích việc đầu tư phát triển vườn cây ăn trái, hoa kiểng vùng ven sông Sài gòn và khu vực Tam Tân- Thái Mỹ gắn với việc phát triển vùng du lịch sinh thái. Chú trọng phát triển trồng mới vườn cây ăn trái tập trung và đa dạng hóa chủng loại để kết hợp phát triển du lịch sinh thái và tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

- Tiếp tục phát triển đàn bò sữa, heo, gà, vịt và khai thác diện tích mặt nước ao hồ nuôi tôm cá góp phần cung cấp thực phẩm cho Thành phố, đồng thời tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu nông nghiệp của Huyện. Phấn đấu đến năm 2005 đạt tổng đàn bò sữa 15.000 con. Xây dựng Huyện thành vùng trọng điểm chăn nuôi bò sữa của Thành phố, tác động đến các Huyện giáp ranh trong khu vực về kỹ thuật, con giống, dịch vụ thú y chăn nuôi và tiêu thụ sữa.

- Ðối với sản xuất công nghiệp, tiểu- thủ công nghiệp duy trì phát triển các ngành nghề nghề truyền thống nhất là đan đác mây tre lá, bánh tráng và sơn mài xuất khẩu để phát triển tiềm năng lao động tay nghề và nguồn nguyên vật liệu địa phương. Ðồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế phát triển gắn liền với thu hút đầu tư các khu công nghiệp tập trung và phát triển đô thị hóa . Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các loại hình kinh tế, đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản, các ngành nghề hướng về thị trường xuất khẩu, có sử dụng nhiều lao động và nguồn nguyên liệu trong nước nhằm thu hút giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và kích thích sản xuất nông nghiệp phát triển.

Từ nay đến năm 2005 sẽ thu hút các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn cùng với sự phát triển công nghiệp, tiểu- thủ công nghiệp địa phương và phủ kín 75% diện tích khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi để tạo việc làm ổn định cho khoảng 39.000 lao động.

Phấn đấu đến năm 2005 sẽ hình thành một số điểm về phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái các xã ven sông Sài gòn, kết hợp với tuyến du lịch khu di tích Bến Ðình, Bến Dược, và đầu tư công viên văn hóa trung tâm Huyện.

Chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với vấn đề bảo vệ môi trường, không bố trí các doanh nghiệp gây ô nhiễm xen lẫn khu dân cư. Tiếp tục xem xét quy hoạch các chợ xây dựng Trung tâm thương nghiệp ở các cụm kinh tế-xã hội và những khu công nghiệp. Trước mắt tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng siêu thị tại Trung tâm Huyện để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường nông thôn. Riêng lĩnh vực thương mại, phấn đấu đến năm 2005 Công ty Thương mại và Hợp tác xã đạt mức bán ra là 975 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu 2,5 triệu USD.

- Về xây dựng cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2000- 2005 dự kiến mức đầu tư mỗi năm từ 170 - 180 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách Huyện từ 30 - 40 tỷ đồng. Còn lại là vốn đầu tư của các ngành Trung ương, Thành phố và các loại hình kinh tế đầu tư trực tiếp trên địa bàn Huyện.

- Ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm về giáo dục, đặc biệt là xây dựng mới 3 trường trung học phổ thông ở xã Trung Lập Thượng, xã Phú Hòa Ðông và Tân Thông Hội; sửa chữa, nâng cấp trường phổ thông trung học Củ Chi và Trung Phú. Tiếp tục thực hiện chương trình giao thông nông thôn, mục tiêu là cấp phối sỏi đỏ các tuyến đường giao thông đã được thiết lập nền hạ và nâng cấp tráng nhựa các tuyến đường liên xã. Gắn giao thông với thủy lợi, tập trung hoàn thành chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng cho các xã vùng kênh Ðông, đồng thời xây dựng các tuyến giao thông và cầu nội đồng phục vụ cho sản xuất. Ngoài ra sẽ tiến hành cải tạo, nâng cấp số công trình phúc lợi văn hóa- xã hội khác, nhất là việc xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ cho các xã anh hùng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

2/ Nâng cao tính xã hội hóa trong công tác giáo dục đào tạo, phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "xóa đói giảm nghèo", các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao và y tế để góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc đặt ra trong lĩnh vực văn hóa xã hội.

- Tập trung đầu tư cho giáo dục- đào tạo nhằm nâng cao dân trí, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội của Huyện phát triển. Phấn đấu đến 2005 tiếp tục giữ vững tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 và thu nhận trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 đạt 100% ở các loại hình trường lớp. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học cả về văn hóa và đạo đức. Phấn đấu đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở hàng năm từ 98% trở lên, đạt hiệu suất đào tạo bậc tiểu học và trung học cơ sở từ 90% trở lên và thu nhận phần lớn học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 hệ công lập và bán công. Tập trung hoàn thành phổ cập trung học cơ sở cho 21 xã, thị trấn vào năm 2002 để đến năm 2005 thực hiện phổ cập trung học phổ thông cho thanh niên ở những xã có điều kiện.

- Phát triển đào tạo nghề và mở rộng các ngành nghề đào tạo thông qua việc đầu tư đúng mức cho trường Công nhân kỹ thuật của huyện, góp phần đáp ứng một phần nhân lực lao động có kỹ thuật, phục vụ yêu cầu đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Gắn việc đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư để thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm. Mặt khác tăng cường công tác quản lý lao động và có biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động nhất là trong việc ký kết hợp đồng có thời hạn.

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, nâng cao hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Phấn đấu đến năm 2005 Huyện Củ Chi đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 800 đến 1.000 USD/năm. Chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, trong đó tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt từ 90- 95% thực hiện tốt chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân vùng khó khăn, nhất là xã Bình Mỹ, và khu nhà vườn ở Tam Tân. Chăm lo đời sống của diện chính sách và dân nghèo, đảm bảo các gia đình chính sách khó khăn có mức sống trung bình của nhân dân địa phương. Trong 5 năm tới sẽ tiếp tục giới thiệu giải quyết việc làm cho 25.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo của Huyện xuống còn 2%.

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn liền với việc thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, hình thành nếp sống văn minh, tiên tiến và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Phấn đấu đến năm 2005, Huyện có 50% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa và 50 ấp, khu phố được công nhận ấp, khu phố văn hóa.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị của Ðài truyền thanh Huyện- xã, kiện toàn đội ngũ biên tập viên và mạng lưới cộng tác viên cơ sở, đồng thời xây dựng trạm truyền hình ở các cụm kinh tế- xã hội, để phát huy hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện. Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng và đa dạng các loại hình hoạt động để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Tích cực bài trừ các văn hóa phẩm đồi trụy phản động, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tệ nạn xã hội. Ðặc biệt là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn Huyện nhất là trong thanh thiếu niên, góp phần lành mạnh hóa môi trường xã hội, tạo ra một diện mạo mới trong đời sống văn hóa nông thôn Củ Chi.

- Chú trọng công tác giáo dục thể chất toàn diện, xây dựng ý thức tự rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, đầu tư cơ sở vật chất cho yêu cầu phát triển phong trào thể dục thể thao mạnh mẽ và rộng khắp trên địa bàn huyện. Củng cố phát triển các hội thể thao quần chúng, đồng thời coi trọng phục hồi các trò chơi dân gian và tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu. Duy trì thực hiện tốt các cuộc thi đấu và hội thao hàng năm để nâng cao thành tích thi đấu góp phần bồi dưỡng đào tạo lực lượng vận động viên của Huyện.

- Trong lĩnh vực y tế coi trọng việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị bệnh. Ðầu tư nâng cấp Trung tâm y tế Huyện, Bệnh viện miễn phí An Nhơn Tây và phòng khám khu vực Tân Quy, đồng thời trang bị các phương tiện thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu khám trị bệnh. Ðặc biệt coi trọng vấn đề y đức của người thầy thuốc, xây dựng đội ngũ y - Bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, có tâm huyết với nghề nghiệp và có phong cách thái độ phục vụ đúng đắn. Thực hiện tốt các chương trình sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, quan tâm giải quyết nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa dịch bệnh và quản lý các bệnh xã hội. Phấn đấu đến năm 2005 giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 1,4%.

3/ Tiếp tục củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế- xã hội phát triển. Tăng cường công tác an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh kinh tế, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các tranh chấp khiếu kiện không để phát triển thành điểm nóng. Ngoài ra cần thực hiện tốt chế độ bảo mật và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan Ðảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị.

- Tăng cường thực hiện sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng đối với nhiệm vụ an ninh quốc phòng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ của Huyện. Coi trọng việc nâng cao chất lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Ðảm bảo thực hiện tốt các chương trình học tập, huấn luyện, hội thao và thực hành diễn tập hàng năm. Ðồng thời tăng cường củng cố mạng lưới an ninh cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc để giữ vững sự ổn định trên địa bàn.

- Phát huy tốt vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong mối quan hệ phối hợp để thực hiện chặt chẽ các trình tự pháp luật. Ðảm bảo quyền dân chủ, bình đẳng của công dân trước pháp luật. Xử lý nghiêm minh và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

PHẦN THỨ BA
XÂY DỰNG TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
-----------------------------------------------------------------------

Mục tiêu tổng quát của 5 năm tới là xây dựng hệ thống chính trị phải đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế xã hội nông thôn Củ Chi theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa và phù hợp với đặc điểm, vị trí của Huyện.

1/ Nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Ðảng bộ, tính tiên phong tính giai cấp của đội ngũ đảng viên, đồng thời tập trung củng cố các cơ sở đảng yếu kém.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng. Ðổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm, đường lối và các chủ trương Nghị quyết của Ðảng. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ IX của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Thành phố lần thứ VII.

- Tăng cường sự thống nhất trong Ðảng về nhận thức ý chí và hành động, nâng cao trách nhiệm và tính gương mẫu của người đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh, Ðiều lệ Ðảng và pháp luật của Nhà nước kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc. Chú trọng đổi mới phương thức truyền đạt Nghị quyết, củng cố kiện toàn Trung tâm bồi dưỡng chính trị của Huyện, mở rộng nội dung đối tượng đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập nâng cao trình độ của đảng viên cơ sở.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Ðảng đồng thời tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cấp ủy cơ sở và đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới.

- Tập trung xây dựng cơ sở Ðảng, đoàn thể chính trị các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, củng cố các loại hình cơ sở Ðảng, tăng cường vai trò vị trí của cơ sở Ðảng ở xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị hành chánh sự nghiệp của Huyện. Chú trọng xây dựng đội ngũ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giai cấp công nhân ngang tầm với nhiệm vụ công nghiệp hóa- hiện đại hóa, đồng thời tạo nguồn cho công tác phát triển Ðảng và quy hoạch đào tạo cán bộ.

- Củng cố nâng chất cơ sở Ðảng gắn liền với quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà dân ở các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ của Huyện nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cơ sở Ðảng, đảng viên với nhân dân. Phấn đấu đến năm 2005 xây dựng 2/3 cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh và không còn đơn vị yếu kém. Tiếp tục phát triển 520 đảng viên mới nguồn chủ yếu từ cơ sở xã, thị trấn thông qua phong trào cách mạng của quần chúng và trong lực lượng giáo viên, công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp.

- Coi trọng công tác cán bộ, đổi mới quy trình nhận xét đánh giá, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo tính khách quan, dân chủ và phát huy được tác dụng, đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ. Hoàn thành việc quy hoạch cán bộ dự bị chú ý quy hoạch cán bộ dự bị dài hạn, nhất là cấp cơ sở, từ đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ở từng chức danh đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng. Coi trọng việc xây dựng quy chế và thực hiện theo quy chế làm việc. Ðổi mới quy trình ra Nghị quyết, nâng cao chất lượng nghị quyết và tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết.

- Kiện toàn hệ thống chính trị, gắn việc sắp xếp lại bộ máy các ban Ðảng, nâng cao năng lực cán bộ các ban tham mưu của Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) với củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đặc biệt là đối với các xã, thị trấn và chi bộ, ấp, khu phố.

2/ Tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh, tinh giản bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tích cực chống tham nhũng, quan liêu, gây phiền hà dân:

- Chú trọng thực hiện cải cách hành chánh cả về 3 mặt: thủ tục tổ chức bộ máy và cán bộ. Tập trung thực hiện có hiệu quả đề án cải cách hành chánh bước 4. Tiến hành sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chánh Nhà nước của Huyện hoạt động theo khối và thực hiện chế độ chuyên viên giúp việc trực tiếp, để từng bước hoàn thiện mô hình "một cửa một dấu".

- Tinh giản biên chế, thực hiện việc khoán qũy lương và chi phí hành chánh, triệt để tiết kiệm để nâng cao thu nhập cho cán bộ công chức, giải quyết chính sách thỏa đáng cho các trường hợp nghỉ việc hoặc thuyên chuyển công tác. Mặt khác có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức viên chức hành chánh có đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới nhất là đối với cấp xã, thị trấn.

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Ðại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức trách nhất là trong việc giám sát hoạt động của bộ máy quản lý hành chánh Nhà nước, tham gia đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu kiến nghị bức xúc cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Duy trì phong trào "Người tốt, việc tốt" nhân rộng những điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của quần chúng trong việc giám sát hoạt động của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng.

3/ Ðổi mới và tăng cường công tác vận động quần chúng của Ðảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

- Thực hiện tốt vai trò hạt nhân nòng cốt lãnh đạo của Ðảng trong hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực của cấp ủy cơ sở trong việc nhận thức, vận dụng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương chính sách của Ðảng góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đảng và con đường xã hội chủ nghĩa.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm đổi mới của Ðảng về công tác vận động quần chúng, từng cấp ủy và đảng viên phải có chương trình công tác quần chúng cụ thể, thường xuyên kiểm tra đánh giá trong sinh hoạt Ðảng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cán bộ, đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của quần chúng nơi làm việc và nơi cư trú.

- Chính quyền các cấp phải sớm cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Ðảng thành chương trình kế hoạch hoạt động của mình và thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong tổ chức thực hiện. Quan tâm tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo của dân. Coi trọng việc lấy ý kiến của dân thông qua các đoàn thể trước khi ban hành những chủ trương, quyết định về hành chánh quan trọng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

- Các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức tổ chức hoạt động theo hướng gắn bó với cơ sở và sâu sát với đoàn viên, hội viên. Thông qua đó làm tốt vai trò người đại diện, làm cầu nối giữa dân với cấp ủy và chính quyền. Gắn việc chăm lo các lợi ích thiết thực của quần chúng với tăng cường công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa, củng cố hệ thống tổ chức chân rết ở cơ sở vững mạnh, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đoàn viên, hội viên, cung cấp nhiều cán bộ ưu tú cho Ðảng và Nhà nước.

- Phát huy vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các giai tầng trong xã hội, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, các thành phần dân cư, tôn giáo, dân tộc... để cùng hướng theo đường lối của Ðảng, thống nhất quan điểm và hành động, làm cơ sở cho việc phát huy các tiềm năng của nhân dân trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề bức xúc trong hoạt động văn hóa, trật tự xã hội địa phương.

4/ Ðẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tin học hóa hoạt động của các cơ quan Ðảng, Nhà nước, Ðoàn thể và các xã, thị trấn nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

PHẦN THỨ TƯ
NHỮNG GIẢI PHÁP LỚN
-------------------------------

1/ Các giải pháp về kinh tế-xã hội

- Ðối với sản xuất nông nghiệp, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý khai thác có hiệu quả tiềm năng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, đồng thời tăng cường công tác cơ giới hóa và chương trình khuyến nông, thực hiện tốt pháp lệnh thú y, bảo vệ đàn gia súc gia cầm tạo ra các sản phẩm đạt các quy định chung về thực phẩm trong khu vực. Khuyến khích việc đầu tư phát triển các giống cây trồng vật nuôi, có chất lượng hiệu quả kinh tế cao và gắn với nhu cầu thị trường.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi và đầu tư mạng lưới điện, hệ thống giao thông cho các khu công nghiệp tập trung ở Tân Phú Trung, Tân Quy. Có chính sách giá cả thuê đất hợp lý và phát triển các loại hình dịch vụ, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

- Củng cố, xây dựng các tổ chức kinh tế hợp tác, mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân theo hướng đầu tư khép kín và bao tiêu sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Mặt khác tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nông dân nắm bắt thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường để có phương án sản xuất phù hợp và chủ động trong việc tiêu thụ nông sản hàng hóa. Phấn đấu đến năm 2005 sẽ xây dựng một số hợp tác xã kiểu mới để nhân rộng mô hình làm ăn có hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" đồng thời khai thác các nguồn lực cho việc đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng các nguồn qũy đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống các gia đình chính sách và dân nghèo. Ðồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, ưu tiên trợ vốn, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

- Thành lập chi hội khuyến học, huy động nguồn lực xã hội cho sự nghiệp giáo dục. Củng cố và hoàn thiện các quỹ tín dụng nhân dân, nhằm khai thác nguồn vốn trong nhân dân, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và các mục tiêu xã hội, hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn.

- Ðẩy mạnh phong trào hành động cách mạng sâu rộng của quần chúng trên các lĩnh vực đời sống xã hội để đề cao và phát huy vai trò của nhân dân trong việc đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường đoàn kết tương trợ ở nông thôn, qua đó làm tốt công tác nhân rộng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến.

- Coi trọng việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong phong cách, lối sống và trong đời sống theo tập quán của nhân dân. Gắn cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng ấp; khu phố văn hóa với công tác đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. Ðặc biệt đối với vấn đề ma túy cần tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, trong đó phải đề cao trách nhiệm mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chú trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

- Ðầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nhất là nâng cấp Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao và Nhà truyền thống Huyện. Ðồng thời khuyến khích phát triển những khu vui chơi, giải trí bằng nhiều hình thức theo định hướng quy hoạch và tổ chức mô hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

2/ Củng cố nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội để phát huy sức mạnh của Khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận, các đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội với nhau cũng như với các cơ quan chính quyền trong phối hợp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chế dộ dân chủ đại diện nhất là thông qua việc ký kết các nghị quyết liên tịch, các chương trình hành động cụ thể giữa các đoàn thể chính trị với các ngành, các đơn vị nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trên lĩnh vực kinh tế-xã hội nhất là xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy, giữ vững an ninh, trật tự xã hội địa phương.

- Mở rộng thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở, coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân những vấn đề quan trọng có liên quan đến lợi ích chính đáng của đông đảo nhân dân lao động, thông qua các cuộc hội nghị nhân dân cũng như việc xây dựng và thực hiện các quy ước trên địa bàn ấp, khu phố.

3/ Các giải pháp về nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp:

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chánh Nhà nước cấp Huyện phù hợp với yêu cầu quản lý mới theo đề án cải cách hành chánh bước 4, nâng cao năng lực tham mưu của các tổ chuyên môn và đội ngũ chuyên viên theo cơ chế "một cửa một dấu".

- Chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ hành chánh giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai hóa, mẫu biểu hóa các loại thủ tục hành chánh ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi và tích cực hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho các nhà đầu tư.

- Mở rộng việc phân cấp quản lý cho các xã, thị trấn một cách hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội. Mặt khác, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân theo định kỳ.
- Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hành chánh sự nghiệp thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh về chống tham nhũng và quy chế dân chủ trong cơ quan, nhất là thông qua hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

4/ Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Ðảng, chú trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc:

- Coi trọng việc tổ chức nghiên cứu học tập lý luận và tổng kết thực tiễn. Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở Ðảng về các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và thực hiện nhiệm vụ chính trị để có cơ sở nhận định đánh giá đúng đắn tình hình thực tiễn và rút ra những vấn đề có tính thiết thực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Ðổi mới cách ra nghị quyết, làm cho Nghị quyết của Ðảng dễ hiểu, dễ nhớ, để thực hiện. Coi trọng việc sửa chữa phong cách, lề lối làm việc, xác định rõ mối quan hệ giữa cơ quan Ðảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị để phát huy chức trách của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, khắc phục bệnh quan liêu, bàn giấy, bao biện, làm thay hoặc ỷ lại.

- Giảm hội họp và nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị, đồng thời tăng cường việc chỉ đạo bằng văn bản và thực hiện tốt chế độ đi cơ sở của các cấp ủy Ðảng.

5/ Giải pháp về tổ chức cán bộ:

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện. Nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu của các tổ chức trong cơ quan Ðảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị.

- Tăng cường thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn và đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ của Huyện thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Chú trọng việc tập hợp và phát huy đội ngũ trí thức, tiến hành rà soát đội ngũ hiện có để có biện pháp củng cố nâng chất và thực hiện chuẩn hóa.

- Tiếp tục liên kết với trường cán bộ thành phố mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt Huyện, xã, thị trấn.

- Thực hiện tốt chính sách cán bộ, quan tâm chăm lo tốt hơn đối với những người tham gia công tác ở cơ sở và ấp, khu phố. Gắn thực hiện chính sách đãi ngộ đi đôi với chống tiêu cực, xử lý nghiêm minh những cán bộ đảng viên sai phạm.
KIếN NGHị

Ðể đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2000-2005 Huyện Củ Chi xin kiến nghị như sau:

1/ Về mặt kinh tế: Kiến nghị Trung ương, Thành phố đầu tư nâng cấp giao thông mở rộng điện khí hóa, và thủy lợi hóa cho yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn Củ Chi. Có kế hoạch xây dựng công trình thủy lợi bờ bao ven sông Sài gòn, công trình ngọt hóa rửa phèn cho vùng Tam Tân- Thái Mỹ, và thực hiện kiên cố hóa kênh mương các xã vùng kênh Ðông (kênh chính đông, kênh cấp I, cấp II).

2/ Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, kiến nghị Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng 2 trường PTTH ở Tân Thông Hội, Phú Hòa Ðông và nâng cấp các Trung Tâm Văn Hóa, Trung Tâm Thể dục Thể thao của Huyện đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

3/ Ðối với công tác cán bộ và chính sách cán bộ, kiến nghị Thành phố và Trung ương quan tâm có chính sách, cụ thể trong việc quy hoạch đào tạo và thực hiện chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở nhất là ở cấp xã, thị trấn và ấp, khu phố nghiên cứu có chính sách, chế độ thỏa đáng kích thích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi nhằm góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ đương chức.

4/ Ðề nghị Trung ương nên "pháp luật hóa" việc xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt tổ chức Ðảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tạo cơ sở pháp lý để dễ thực hiện.

Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ VIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho 5 năm đầu của Thế kỷ mới. Ðó là tiếp tục thực hiện đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội nông thôn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế- chuẩn bị các tiền đề vật chất cho yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện thắng lợi những phương hướng nhiệm vụ này chính là đặt nền móng cho những bước đi vững chắc trong những năm tiếp theo của Thế kỷ 21.

Ðảng bộ và nhân dân Củ Chi nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương đất thép anh hùng, đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ và tinh thần tự lực tự cường, nắm chắc thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, khắc phục khó khăn thử thách, quyết tâm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ VIII đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh trên địa bàn Huyện.

T/M BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ HUYỆN CỦ CHI

Thông báo