Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 - Nhiệm kỳ V

1.       TRẦN VĂN TẠO                      - Bí thư

2.       NGHỊ ĐOÀN                              - Phó Bí thư

3.       PHAN BÁ ĐẠT                         - Ủy viên thường vụ

4.       LÊ TRUNG HẢI                           - nt -

5.       NGUYỄN HẢI KIM                     - nt -

6.       NGUYỄN TUẤN VIỆT               - nt -

7.       NGUYỄN VĂN NGỌC              - nt -

8.       ĐỖ LÊ QUANG                           - nt -

9.       DIỆP NĂNG HÙNG                   - nt -

Thông báo