Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hai năm 1989 -1990

Từ thực trạng tình hình kinh tế – xã hội – xây dựng Đảng như đã đánh giá trong bản báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chúng ta tiến hành Đại hội với những đòi hỏi rất bức bách “làm sao đưa Quận 5, có nhiều tiềm năng tiến lên với tốc độ mạnh, mau hơn. Đó chính là nguyện vọng, là tâm tư tình cảm, là tinh thần tự trọng cảu những người cộng sản ở Quận 5, của nhân dân Quận 5”.với tinh thần tiến công cách mạng, Đảng bộ đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu cho hai năm tới như sau.

Mục tiêu :

Tiếp tục quán triệt và vận dụng những quan điểm đổi mới của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 6, tập trung khai thác thế mạnh của Quận về vốn, tay nghề, kỹ thuật và mối quan hệ kinh tế với nước ngoài, nhằm phát huy vị trí chợ lớn, một trung tâm buôn bán, dịch vụ các mặt hàng thông dụng, thiết yếu, hàng xuất khẩu với kỹ thuật và chất lượng cao, phù hợp với cơ cấu kinh tế là Thương nghiệp, Sản xuất, Dịch vụ và Xuất nhập khẩu. Bước đầu thay đổi bộ mặt của Quận 5, trọng điểm là xây dựng các công trình kinh tế và nhà ở, góp phần giải quyết 0bớt khó khăn về đời sống, giữ an ninh trật tự và xây dựng Đảng bộ năng động, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đổi mới.

Các nhiệm vụ cụ thể:

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

Cần trang bị cho đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân thấu hiểu ý nghĩa chiến lược và vấn đề có tính quy luật về chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại và phát triển trên địa bàn Quận 5. Các thành phần kinh tế này vừa hợp tác bổ sung cho nhau, vừa cạnh tranh với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp, phát triển nền kinh tế hàng hóa theo hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế được thể hiện ở sự đan kết của các hình thức sở hữu trong một nền kinh tế quốc dân thống nhất. Xu hướng đơn nhất hóa quan  hệ sản xuất, chia cắt và đối lập các hình thức sở hữu là không phù hợp với thực tế.

Sắp xếp lại nền kinh tế của Quận theo hướng phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, trọng điểm là tập trung chỉ đạo phát triển mạnh nền sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện khai thác tiềm lực rất lớn của Quận là năng lực sản xuất kinh doanh của nhân dân, nhất là bà con người Hoa, về vốn, tay nghề, kinh nghiệm quản lý và mối quan hệ với thân nhân ở nước ngoài.

Tập trung vốn Nhà nước đầu tư phát triển mạnh thương nghiệp dịch vụ quốc doanh, tổ chức bán buôn hàng hóa tạo nhanh nguồn tích lũy, tăng thu cho ngân sách địa phương để có vốn đầu tư cho sản xuất hàng tiieu dùng và hàng xuất khẩu mũi nhọn đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm lo đời sống văn hóa xã hội.

Giao quyền chủ động cho cơ sở kinh tế quốc doanh sử dụng mọi hình thức liên doanh liên kết kinh tế gồm cả hình thức tổ chức xí nghiệp hoặc công ty cổ phần cùng kinh doanh hạch toán sòng phẳng. Trước mắt tổ chức định kỳ thầu cho thuê mướn mặt bằng hiện có, xây dựng một số thong xá và nhà để bán hoặc cho thuê. Thừ khỏan thu này bảo đảm cho duy tu và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của Quận những năm tiếp theo.

Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện và phương án kinh tế kỹ thuật để khi luật đầu tư trong nước được ban hành, sẽ mở rộng sản xuất ra ngoài Quận, giảm mật độ cơ sở sản xuất dày đặc trong Quận.

a) Tổ chức kinh doanh lưu thông hàng hóa thị trường :

1. Vận dụng hết sức linh hoạt và sáng tạo chủ trương, chính sách và luật pháp đã được Nhà nước ban hành, các công ty nội thương cũng như xuất nhập khẩu đều phải nỗ lực đẩy mạnh bán buôn, mua buôn để giành chủ đạo thị trường. Giao cho các phường có điều kiện tổ chức lại các ngành, vừa dọc bên sông để thu hút mạnh hàng nông sản ở các tỉnh và tiêu thụ hàng tiểu, thủ công nghiệp. Dùng ngân sách địa phương xây dựng một số trung tâm thương nghiệp hoặc khu kinh tế tổng hợp thong nghiệp - dịch vụ văn hóa để kinh doanh. Tích cực mở rộng liên doanh, liên kết với Quận 6, Quận 8 và các địa phương bạn trong cả nước để tạo nguồn hàng phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tổ chức đại lý thương nghiệp và mở rộng màng lưới bán lẻ trong nhân dân, Nhà nước chỉ quản lý và thu thuế.

Sắp xếp lại và nâng cấp một số cơ sở thương nghiệp, nhà hàng, khách sạn để khai thác có hiệu quả cao nhất. Những cơ sở làm ăn lỗ lã, quản lý không nổi thì cho đấu thầu hoặc hợp tác với tư nhân để khai thác tốt hơn.

Tiếp tục sử dụng tay nghề và liên doanh với tư nhân theo đúng những quy định của Nhà nước.

2. Ngành dịch vụ cần mở rộng các loại hình dịch vụ tổng hợp và đẩy mạnh hoạt động theo nhu cầu đa dạng của xã hội, nhằm thu hút lao động và giảm bớt những việc phải lo toan về phục vụ ăn, ở, đi lại, nội trọ gia đình để người dân dành được nhiều thời giờ cho nghỉ ngơi và học tập, nghiên cứu, nâng cao nghề nghiệp lao động.

3. Tích cực mở rộng hoạt động ngoại thương với thị trường Đông Nam Á, chú trọng phát triển quan hệ với thị trường Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Xin phép để được chuyển hoạt động xuất nhập khẩu từ cung ứng sang trực tiếp xuất nhập khẩu. Cần đầu tư mạnh về vốn và cán bộ để tăng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp xí nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Quận 5 tên dùng để quan hệ với nước ngoài là Cholimex. Tận dụng năng lực tiểu, thủ công nghiệp, tranh thủ gia công sản phẩm nội địa có nhu cầu của thị trường nước ngoài. Tăng kim ngạch xuất khẩu của Quận trên 30 triệu đôla. Nhanh chóng thực hiện triển khai các đề án hợp tác với nước ngoài để xây dựng khai thác khu tái chế hàng xuất khẩu, khu chế biến thực phẩm, công ty tài chính thế chấp … đã được thành phố cho phép.

Trước mắt trong năm 1989, khởi công xây dựng khu trung tâm thương mại An Đông và khu văn hóa kinh tế tổng hợp Đại Thế Giới. Vốn đầu tư chủ yếu huy động trong những người trực tiếp buôn bán. Tiến hành nghiên cứu quy hoạch tiếp một số đường phố Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, bãi xe buýt Thuận Kiều để có chủ trương mở rộng kinh doanh dịch vụ cho những năm tiếp sau.

b) Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa :

Động viên các thành phần kinh tế đầu tư đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, áp dụng thành tựu khoa học và kỹ thuật mới làm ra sản phẩm hàng hóa chất lượng tốt, giá thành hạ để cạnh tranh với hàng nước ngoài. Khuyến khích phát triển ngành nghề công nghiệp kỹ thuật cao, quy mô vừa và nhỏ, và tiểu thủ công nghiệp thu hút nhiều lao động vào các ngành hàng và mặt hàng mũi nhọn:  may mặc, điện tử, chế biến nông hải sản, dược liệu, nhựa, cơ khí chính xác. Có hệ thống chính sách thỏa đáng thu hút lao động kỹ thuật và chất xám để khai thác tốt hơn tiềm năng của Quận. Phấn đấu đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm 15% trở lên.

Cơ quan chính quyền Quận và Phường với quan điểm “dân là gốc” có trách niệm hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bất cứ người nào có khả năng tổ chức sản xuất được,  làm ăn dễ dàng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và chấp hành đúng luật pháp đã được ban hành.

Đối với các cơ sở sản xuất khu vực tập thể đã hình thành từ trước, nay tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả kinh doanh sản xuất hoặc nếu xét thấy tổ chức lại có lợi hơn về kinh tế và xã hội thì có thể giải thể để hình thành nhiều cơ sở sản xuất nhỏ hơn thuộc hình thái kinh tế tư nhân, xí nghiệp cổ phần hoặc xí nghiệp tư nhân.

- Tăng cường củng cố các xí nghiệp quốc doanh, hợp doanh. Thực hiện đầy đủ chỉ thị 217 của Hội đồng Bộ trưởng tạo quyền chủ động cho các xí nghiệp để các xí ngiệp quốc doanh và hợp doanh có điều kiện thực hiện được vai trò xí nghiệp đầu đàn trong nền kinh tế cùng với việc mở rộng hệ thống vệ tinh sản xuất mặt hàng mũi nhọn có các thành phần kinh tế tham gia.

Trong năm 1989, chuyển tất cả các xí nghiệp quốc doanh sang cơ chế kinh doanh, gắn chặt với thị trường, tiến hành hạch toán đầy đủ, thực hiện rộng rãi việc trả lương theo kết quả cuối cùng, có tính toán tỷ lệ hợp lý theo từng ngành sản xuất. Sát nhập hoặc giải thể xí nghiệp không có diều kiện củng cố. Cho thực hiện việc chuyển nhượng dần quyền sở hữu xí nghiệp quốc doanh bằng hình thức bán cổ phần để có vốn trang bị thiết bị máy móc hiện đại, cải tiến quy trình công nghệ nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

c) Thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế :

Tăng cường quản lý hành chánh kinh tế nhằm góp phần tích cực xóa bỏ cơ chế bao cấp trong kinh tế chuyển hẳn sang cơ chế  kinh doanh hạch toán kinh tế trên cơ sở tôn trọng quyền chủ động mọi mặt của đơn vị. Từ nay Quận chỉ giao cho các cơ sở kinh tế quốc doanh chỉ tiêu nộp ngân sách theo như định mức nộp thuế cho các cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cộng thêm phần tự nguyện điều tiết nộp thêm do đạt hiệu quả kinh tế cao. Các cơ quan Nhà nước quản lý theo luật pháp và chánh sách kinh tế quy định. Các cơ quan chức năng quản lý hành chánh nhà nước về kinh tế có trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ cơ sở về nghiệp vụ hạch toán kinh tế, thống kê kế toán đúng luật pháp Nhà nước, làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nhà nước, nộp đủ thuế hoặc nộp đủ thu quốc doanh theo quy định.

Nghiên cứu phân cấp quản lý hợp lý cho Phường trên tinh thần tạo nhiều điều kiện cho Phường phát huy được quyền chủ động của cấp cơ sở.

Quản lý định hướng kế hoạch hóa bằng thông tin kinh tế rộng rãi đáp ứng nhu cầu tiếp cận thị trường trong nước và ngoài nước, nhanh chóng nắm được cụ thể diễn biến tại Quận và Thành Phố. Thành lập ban chuyên viên kinh tế, tập hợp những người có năng lực thật sự nghiên cứu phương hướng phát triển kinh tế của Quận đồng thời đề xuất những biên pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất. Xem xét, bổ sung và triển khai thực hiện nghị quyết về khoa học kỹ thuật của Quận Ủy. Củng cố lại các tổ chức làm khoa học hiện có, tận dụng và phát huy lực lượng chuyên viên khoa học kỹ thuật sẵn có gồm tại chỗ và cả nước ngoài để tham mưu cho sự lãnh đạo của Quận ủy và Ủy ban Quận.

II. LÃNH ĐẠO CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, THỰC HIỆN TỐT CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, XÂY DỰNG QUAN HỆ XÃ HỘI LÀNH MẠNH :

Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng bộ cần thống nhất một số hướng cơ bản như sau :

- Giải quyết đời sống nhân dân chính là tạo điều kiện, có biên pháp tổ chức để nhân dân tự giải quyết đời sống. Do đó trong hai năm tới Quận phải phát triển dịch vụ và sản xuất để thu hút lao động gắn chặt với việc chấn chỉnh và mở rộng hoạt động dạy nghề. Ngoài hoạt động của trung tâm dạy nghề hiện nay cần khuyến khích mở dạy nghề tư nhân, dạy nghề trong thanh niên, ngoài ra còn xem xét mở các hoạt động có tính chất thời vụ như làm đường, làm cầu…, để giải quyết việc làm.

- Vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc giải tỏa nhà rách nát ở các khu lao động, xây dựng nhà cao tầng để giải tỏa bớt mật độ xây dựng dày đặc như hiện nay.

- Đối với cán bộ khu vực hành chánh sự nghiệp, lực lượng vũ trang, công an thông qua việc xác định hợp lý biên chế, áp dụng chế độ koán quỹ long, nâng mức thu nhập bình quân 100 kg gạo/người trở lên.

1. Mọi hoạt động văn hóa thông tin hướng vào mục tiêu đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng, nâng cao trình độ dân trí, trong đó chú trọng phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Hoa hợp nhất trong truyền thống văn hóa cộng đồng dân tộc Việt Nam. Công tác thông tin có trách nhiệm thường xuyên phục vụ yêu cầu “dân biết” mọi diễn biến tình hình của Quận, Thành phố, trong và ngoài nước, nhất là kịp thời phản ánh tâm trạng nguyện vọng của nhân dân trong Quận; phổ biến sâu rộng mọi chủ trương, chính sách, luật pháp Đảng và Nhà nước ban hành; cổ vũ mọi thành tích của mọi người dân trên tất cả lãnh vực chính trị kinh tế, xã hội và văn hóa, kể cả nêu gương những nhà quản lý giỏi làm ăn phát đạt và những người lao động có tay nghề tinh xảo.

2. Công tác giáo dục phải hướng trọng tâm và nâng cao chất lượng dạy và học đạt hiệu quả. Sắp tới sự nghiệp phát triển giáo dục chuyển về phương thức tổ chức như sau :

Nhà nước tập trung đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng trang bị phương tiện dạy và học cho hệ trường hiện có. Dành quỹ lương cho cán bộ công nhân viên và giáo viên hệ chính quy. Lập quỹ từ học bổng cho học sinh đạt học lực xuất sắc từng cấp được xét tuyển theo từng học kỳ của năm học.

Phát triển hệ trường không chính quy gắn với cơ sở trường lớp của hệ chính quy, thực hiện chế độ thu học phí.

Bước đầu thí điểm mở hệ trường dân lập do những nhà hoạt động xã hội tự nguyện đứng ra tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đều phải qua đào tạo của ngành giáo dục Nhà nước, dạy theo chương trình giáo dục Nhà nước và hưởng quỹ lương dân lập.

Tăng cường chất lượng trường dạy nghề hiện có và mở rộng dần thành hệ trường dạy nghề nhiều bộ môn thu hút số thiếu niên thất học không đủ điều kiện theo học hệ phổ thông cấp 2.

3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cần nắm chắc phương châm phòng bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm và loại trừ các loại bệnh xã hội kết hợp với xây dựng nếp sống rèn luyện thể lực trong nhân dân thuộc mọi lứa tuổi. Tiếp tục, củng cố chất lượng màng lưới y tế nhân dân 15 phường. Chuyển phòng Y tế thành cơ quan hoàn toàn đảm trách công tác quản lý hành chánh Nhà nước về y tế xã hội, trong đó chú ý khắc phục mặt yếu kém về xây dựng nếp sống vệ sinh trong nhân dân, bảo vệ môi sinh môi trường sống. Xây dựng Trung tâm Y tế, trong đó thành lập khu bệnh xá, bảo sanh viện, phòng mạch được tổ chức trang bị tốt kỹ thuật điều trị cao cấp, hoạt động theo chế độ hạch toán đầy đủ; cho phép mở dưỡng đường và nhà bảo sanh tư nhân. Ngành được phải được củng cố lại cả về tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý và nghiệp vụ chuyên môn vừa trực tiếp kinh doanh hạch toán vừa đủ sức chủ đạo thị trường thuốc. Tất cả lợi nhuận của hai loại hình trên chuyển thành ngân sách xã hội hội bổ sung kinh phí hoạt động toàn ngành.

Hoạt động thể dục thể thao cần phân cấp : cấp Quận phụ trách công tác quản lý ngành, tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên trách, huấn luyện viên, vận động viên đạt đẳng cấp chính thức, tổ chức các đội bộ môn và lực lượng nòng cốt phong trào, cấp phường chủ yếu tổ chức và duy trì phong trào rèn luyện thể lực phát động sâu rộng hoạt động thể thao điền kinh.

4. Công tác chính sách chẳng những phải chăm lo đầy đủ các đối tượng theo chế độ Nhà nước quy định mà còn huy động mọi khả năng xã hội, gồm cả thu hút hoạt động từ thiện quốc tế và trong Quận, xây dựng quỹ bảo trợ chính sách để chăm lo những đối tượng quá khó khăn. Ngoài ra, công tác chính sách xã hội phải làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể :

- Huy động nhiều ngành và đoàn thể phụ nữ làm tốt nhiệm vụ kế hoạch hóa dân số, giảm tỷ lệ sinh đẻ đến mức thấp nhất có thể được.

- Tổ chức tốt công tác bảo hiểm xã hội cho người lao động, phối hợp và tiếp nhận sự hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm Nhà nước. Nắm chắc thực trạng lao động có việc làm và thất nghiệp, các mức thu nhập và thu nhập bình quân xã hội. Nghiên cứu phân tích tình hình phân bố lao động, tình hình cơ cấu dân cư để tổ chức tốt và hợp lý đời sống xã hội theo quy hoạch tổ chức xã hội văn minh.

- Cùng với các ngành khác vận động tổ chức khắc phục tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn xã hội và mỹ tục thuần phong trong nhân dân. Vận động chống mê tính dị đoan bằng phổ biến, giáo dục rộng rãi nâng cao hiểu biết khoa học phổ thông cho nhân dân.

III. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN QUYỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN.

Công cuộc đổi mới ngày càng chuyển biến mạnh mẽ và tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các tầng lớp nhân dân trong Quận nhiệm kỳ V, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa thông qua tổ chức Hội Đồng nhân dân, hệ thống Mặt trận Tổ Quốcvà các đoàn thể trên các mặt chủ yếu sau đây :

1. Khẳng định lại vị trí, vai trò và chức năng của Hội đồng nhân dân - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, theo hiến pháp và luật pháp quy định. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra hàng quý, Thường trực Quận ủy làm việc với Mặt trận và đoàn thể

2. Lãnh đạo xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, quy định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm trong các cuộc vận động phong trào hành động cách mạng của quần chúng, giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong Quận.

3. Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động phải gắn chặt với nguyện vọng, quyền lợi và điều kiện sinh hoạt của cử tri cũng như của đoàn viên, hội viên đoàn thể mình.

4. Tổ chức Hội đồng nhân dân Quận, Phường theo đúng luật định. Riêng bộ phận chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cần tổ chức gọn nhẹ, bố trí những cán bộ có năng lực và uy tín đủ sức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời mở rộng bộ phận đứng chân có đầy đủ đại diện các giới, thể hiện được ủy ban Mặt trận tổ quốc - Ban chấp hành các đoàn thể thực sự là tổ chức của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

5. Khuyến khích mở rộng các tổ chức Hội trong quần chúng có tính chất hoạt động xã hội, hoạt động nghề nghiệp là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (chi hội luật gia, Quận Hội Chữ thập đỏ, tổ từ thiện phụ nữ, chi hội công kỹ nghệ gia…) theo đúng chỉ thị 01 ngày 05-01-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

6. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tạo nguồn thu bằng : nguyệt phí, thma gia sản xuất, dịch vụ, vận động ủng hộ … phấn đấu giảm dần kinh phí hoạt động.

7. Lãnh đạo thực hiện đúng đắn chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tôn trọng tự do tín ngưỡng và hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách và pháp luật hiện hành, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động phi pháp.

8. Chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc đối với đồng bào Hoa. Tuyên truyền giáo dục, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước đã có từ lâu đời của đồng bào Hoa trong cộng đồng các dân tộc tại Quận 5. Động viên đồng bào Hoa với tiềm năng vốn lớn, tay nghề kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và có mối quan hệ với thân nhân ở nước ngoài, tích cực tham gia phong trào phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, nhất là trong khu cực kinh tế ngoài quốc doanh theo các quyết định, chính sách của Hội đồng Bộ trưởng mới ban hành, và tham gia đống góp các nghĩa vụ chung của Quận như: bảo trợ xã hội, công tác từ thiện…

Đảng bộ luôn luôn tôn trọng tính độc lập về tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tính chủ động sáng tạo trong hoạt động của tổ chức Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời đề phòng tư tưởng thóat ly sự lãnh đạo cảu Đảng và đối lập với các cơ quan Nhà nước.

IV. NHIỆM VỤ AN NINH VÀ QUỐC PHÒNG:

a) Về nhiệm vụ giữ an ninh chính trị an toàn xã hội :

1. Phải tổ chức tốt công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tình báo, gián điệp phản động phá hoại; xử lý nhanh, sớm ngăn chặn các luận điệu phản tuyên truyền gay dư luận chiến tranh tâm lý, gieo rắc nghi ngờ hoang mang dao động trong các tầng lớp nhân dân, nghiêm trị bọn lưu hành truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tờ rơi, khẩu hiệu phản động.

2. Loại trừ trọng án cướp của giết người, ngăn chặn tận gốc các đối tượng hình sự nguy hiểm, đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội không để phát triển thành tội phạm hình sự.

Tổ chức màng lưới để phát hiện ngăn chặn các đường dây buôn bán hàng giả, hàng gian, tổ chức đầu cơ phá rối thị trường tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, nhất là tổ chức lực lượng chuyên trách giỏi nhằm vào các đối tượng buôn lậu đường dài, bon buôn lậu vàng, đá quý, đô-la, chuyên hoạt động ngầm tạo ra thị trường chợ đen tiền tệ ngòai vòng pháp luật.

3. Kết hợp cùng với lực lượng mặt trận, đoàn thể tăng cường công tác giáo dục cảnh giác cách mạng, kết hợp với mọi lực lượng quân sự, chính trị và tổ chức xã hội, tổ chức hiệp đồng hoạt động bảo vệ tại từng cơ sở, địa bàn quan trọng và các trọng điểm kinh tế, chính trị trong toàn quận. Tiếp tục phát huy biện pháp thông tin quần chúng và tập huấn lực lượng điều hành tổ dân phố về thủ đoạn hành động quy luật hoạt động của bọn tội phạm nhằm thiết thực tăng cường ý thức và khả năng phòng ngừa trong nhân dân, trước mắt tiếp tục tôt chức thực hiện tốt Thông tri 35 và chỉ thị 01 của Thành phố.

4. Ngoài những biện pháp trên nay còn phải chú trọng công tác giáo dục, phổ biến luật pháp mới và từng bước xây dựng thành nề nếp tổ chức chấp hành pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Các cơ quan chức năng Nhà nước phải nắm vững luật pháp đã ban hành, là nơi trước tiên làm việc theo đúng pháp luật. Riêng ngành pháp chế phải đảm bảo thực hiện tốt luật hình sự và tố tụng hình sự, nhất là ngành công an phải chấm dứt tình trạng bắt giữ sai, thiếu chứng cứ theo luật định.

5. Tổ chức tốt hoạt động của các ngành trong khối nội chính, có sự phối hợp chặt chẽ để vừa bảo đảm cho các hoạt động kinh tế phát triển trong tình hình mới vừa ngăn ngừa được các đối tượng xấu.

b) Về công tác quân sự địa phương và xây dựng quốc phòng :

Các cấp ủy cơ sở định kỳ 6 tháng một lần kiểm tra lại công tác quân sự địa phương và xây dựng quốc phòng địa phương để rút kinh nghiệm tiếp tục bổ sung hoàn thiện tổ chức thực hiện. Thực hiện chế độ do Ban Bí thư Trung ương qui định: Bí Thư cấp ủy các cấp phải trực tiếp nắm và lãnh đạo toàn diện lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn lãnh thổ mình phụ trách.

Hình thành kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ của Quận, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng nhân dân, trước hết trong hệ thống các trường trung học phổ thông, trong các cơ quan xí nghiệp trên dịa bàn Quận 5 và trong nhân dân toàn Quận.

Xây dựng lực lượng quân sự địa phương của Quận theo đúng qui định. Trong 2 năm tới không phát triển thêm dân quân tự vệ, khẩn trương rà soát lại chất lượng, tập trung củng cố tổ chức dân quân tự vệ tại những địa bàn quan trọng và các trọng điểm kinh tế, chính trị theo phương châm tinh gọn, cán bộ quản lý chỉ huy giỏi, chú trọng tổ chức lực lượng nữ dân quân tự vệ, kể cả người Hoa, đảm bảo thực hiện đúng như chỉ thị 05 của Thành ủy.

Trong công tác quân sự địa phương hàng năm, Đảng bộ Quận, Phường và các cơ quan xí nghiệp trên toàn Quận, phải vận động nhân dân lãnh đạo đảm bảo một số mặt cụ thể về xây dựng lực lượng quân sự địa phương và quốc phòng.

Hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tuyển quân, giao quân nghĩa vụ quân sự đạt yêu cầu số lượng và chất lượng do trên quy định theo đúng luật pháp

Tổ chức tốt việc chấp hành chính sách hậu phương quân đội, nhất là giải quyết công ăn việc làm cho quân nhân phục viên về địa phương.

V. LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VƯƠN LÊN NGANG TẦM NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CƠ SỞ ĐẢNG.

A. Tăng cường công tác tư tưởng :

Để làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng có nhiệm vụ :

a) Xây dựng sự thống nhất về chính trị và nhất trí về quan điểm tư tưởng trên cơ sở tổ chức tốt sinh hoạt, học tập nâng cao trính độ nhận thức về công cuộc đổi mới, tổ chức thông tin mới về lý luận làm cơ sở khoa học cho việc nắm chắc những quan điểm của Đại hội VI, làm cho từng đảng viên thực sự chuyển biến cả trong nhận thức và trong việc làm đạt hiệu quả thiết thực. Bồi dưỡng nhận thức mới về chính sách kinh tế, chính sách xã hội, cơ chế quản lý và pháp luật. Giáo dục tinh thần dân chủ, chấp hành các nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời khắc phục tư tưởng nóng vội, thóat ly thực tế, kiên quyết phê phán tư tưởng bảo thủ; khắc phục phong cách trì trệ ỷ lại chờ sự đổi mới từ trên. Chống những phần tử cơ hội và thiếu trung thực.

b) Đẩy mạnh việc giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu, đề cao truyền thông chiến đấu cách mạng của Đảng, làm nền tảng nâng cao trách nhiệm và nhiệt tình cách mạng xây dựng sự trong sáng về phẩm chất đạo đức cần, kiệm liêm chính, chí công vô tư, kiên định lập trường của người Đảng viên trong điều kiện mới.

Đề cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống chiến tranh tâm lý và những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch.

c) Thông qua nhiều hình thức sinh hoạt, tổ chức tốt thông tin trong nội bộ Đảng từ cấp ủy đến đảng viên và ngược lại, bảo đảm mở rộng dân chủ và công khai việc làm cho đảng viên hiểu được tình hình hoạt độnglãnh đạo của Đảng bộ.

Phát huy các hình thức tiếp xúc đối thoại, trự ctiếp phản ánh và giải đáp trong nội bộ Đảng giữa cấp ủy các cấp và đảng viên cũng như giữa đảng viên và quần chúng nhân dân, coi đây là một pháp cởi mở động viên ý thức dân chủ, xây dựng sự gần gũi giữa trên và dưới, giữa Đảng và nhân dân, chống quan liêu xa rời thực tế.

d) Cấp ủy Đảng và cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý từ Quận đến cơ sở và đảng viên đều có trách nhiệm làm công tác tư tưởng, nhất là đảng viên phải được phân công làm công tác tư tưởng cụ thể trong nhân dân và cán bộ công nhân viên ngoài Đảng. Thường xuyên củng cố hệ thống chuyên trách làm công tác tư tưởng được sự lãnh đạo của các cấp ủy, chú ý chọn cán bộ có khả năng để bố trí vào hệ thống tuyên giáo từ Quận đến cơ sở.

B. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ:

Nghiên cứu xác định cơ cấu, hệ thống tổ chức Đảng bộ, phân bố đảng viên, bố trí cán bộ bảo đảm cho mọi tổ chức cơ sở của Đảng bộ gắn với nhân dân trên địa bàn dân cư, nhất là trong điều kiện mới phải xây dựng  tổ chức Đảng gắn chặt trong các cơ sở kinh tế của thành phần kinh tế tư nhân và tư bản. Tổ chức phải đảm bảo tinh gọn và hợp lý nhằm làm cho sự lãnh đạo cảu Đảng bao quát toàn bộ từ hệ thống tổ chức đoàn thể ban ngành Quận đến hệ thống tổ chức Đảng theo địa giới phường, khu phố dân cư và xã hội.

a) Mở rộng dân chủ và công khai để vừa quán triệt mọi nghị quyết chủ trương lãnh đạo cấp trên vừa tập hợp, tập trung trí tuệ mọi đảng viên trong Đảng bộ và nhân dân trong toàn Quận, coi đây là biện pháp căn bản làm cho hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ có hiệu lực và đạt hiệu quả.

b) Mặt quan trọng khác trong hoạt động xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo cảu Đảng bộ là nhiệm vụ công tác cán bộ nhất thiết phải do Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp đảm trách cùng tập thể có thẩm quyền thực hiện, không được khoán trắng cho cơ quan tổ chức hoặc cho một vài đồng chí chủ chốt.

Nhiệm kỳ tới phải kiên quyết khắc phục khuyết điểm chưa làm được đầy đủ nghị quyết nhiệm kỳ qua về công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ. Trong công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện dân chủ và công khai hóa,xem đây là phương pháp đánh giá tuyển chọn, trong bố trí cán bộ cần thực hiện nguyên tắc bố trí đúng người vào đúng vị trí và nhu cầu công việc đặt ra. Phải đảm bảo đúng quy trình khi điều động, phân công bố trí cán bộ, có chú ý lắng nghe ý kiến của cơ sở.

c) Tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc ba loại chức năng : Cán bộ chủ chốt lãnh đạo phường, cán bộ chủ chốt quản lý Nhà nước ở các ngành kinh tế tổng hợp và cán bộ chủ chốt quản lý kinh doanh kinh tế.

d) Sử dụng tốt số cán bộ hiện có, đồng thời chuẩn bị lớp cán bộ kế cận, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa ở mọi cấp lãnh đạo.

e) Sau Đại hội này, triển khai ngay kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ theo các bước như sau :

- Tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ trên cơ sở xem xét từng cán bộ chủ chốt và kế cận chủ chốt tại đơn vị. Một trong những tiêu chuẩn để xem xét đánh giá là: “lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực”, có ý thức tổ chức kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Đồng thời khẩn trương tổ chức nghiên cứu để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại hình cán bộ theo hướng tiêu chuẩn hóa phẩm chất và năng lực chuyên môn.

- Bố trí điều chỉnh phù hợp sở trường thế mạnh và nguyện vọng chính đáng của cán bộ. Thực hiện phương châm dân chủ bàn bạc, vận động thuyết phục, kết hợp với phân công bố trí theo nhu cầu, kiên quyết tập trung ưu tiên bố trí cán bộ quản lý giỏi cho khâu tổ chức thực hiện và cán bộ có năng lực, phẩm chất cho xây dựng Đảng.

- Kết hợp kế hoạch đưa đi đào tạo thuộc hệ chính quy với chủ động tổ chức đào tạo tại chức. Kiên quyết dành 2% ngân sách địa phương cho công tác đào tạo.

f) Về phát triển Đảng: đối tượng được xét kết nạp vào Đảng trước hết phải là những công nhân trẻ, ưu tú trong các tầng lớp lao động vừa có tay nghề giỏi, vừa có trình độ văn hóa hết cấp III, những cán bộ có trình độ quản lý giỏi, những chuyên viên khoa học kỹ thuật và những quần chúng ưu tú khác trên các lĩnh vực công tác. Cần khắc phục tư tưởng ngại khó trong xét kết nạp Đảng, tránh tình trạng phát triển Đảng tràn lan không phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo cảu Đảng bộ Quận. Hình thành bộ phận chuyên viên giúp Quận ủy nghiên cứu vận dụng chủ trương chính sách đã có và có kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy định phát triển Đảng của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là phát triển đảng viên người Hoa.

g) Từng bước đổi mới nhân viên, cán bộ của Ban Tổ chức Quận ủy và Phòng Tổ chức chính quyền, củng cố 2 cơ quan này cả về nhân sự và năng lực nghiệp vụ. Chọn cán bộ đã kinh qua lãnh đạo cơ sở, đã được đào tạo về chínhtrị nghiệp vụ, có kiến thức văn hóa và có phẩm chất trung thực, đạo đức trong sáng để bố trí, bảo đảm tốt chức năng tham mưu phục vụ chỉ đạo, tiến tới áp dụng điện toán trong quản lý  hồ sơ  đảng viên, cán bộ.

C. Nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng :

a) Trong tình hình thực tế của Quận 5 hiện nay, vận dụng quan điểm Nghị quyết 5 Ban chấp hành Trung ương khóa VI mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ chúng ta kiên quyết phấn đấu theo yêu cầu cụ thể như sau :

- Nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo chính trị, xây dựng lập trường giai cấp công nhân, đi đầu và biết vận động quần chúng thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mọi đảng viên đều phải giữ vững kỷ cương, chế độ sinh hoạt Đảng, chấp hành điều lệ Đảng và phải được phân công làm công tác vận động chính trị trong nhân dân.

- Phải có thái độ tích cực đối với công cuộc đổi mới và có kiến thức, năng lực thực hiện đổi mới, không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực. Đảng viên công tác ở khu vực quản lý Nhà nước phải đấu tranh chống phong cách quan liêu, cải tiến lề lối làm việc, không gây phiền hà cho nhân dân, thường xuyên đi sát thực tế, sát cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn. Đảng viên công tác trong khu vực kinh doanh kinh tế, nhất là kinh doanh lưu thông tiền hàng phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách, giữ gìn nếp sống, lối sống trong sạch, trong quá trình khắc phục cơ chế quản lý kinh tế kiểu cũ, vừa năng động sáng tạo, linh hoạt vừa phải luôn luôn giữ vững sự trung thực trong hạch toán kinh doanh xem đó là nội dung rèn luyện tính Đảng của người đảng viên.

b) Củng cố nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng là một yêu cầu hết sức cấp bách trong tình hình hiện nay. Các tổ chức cơ sở Đảng cần thực hiện các nội dung sau đây :

- Phải luôn luôn giữ vững nề nếp sinh hoạt định kỳ, bảo đảm nội dung chất lượng sinh hoạt với 3 tính chất giáo dục, đấu tranh xây dựng và lãnh đạo.

- Quản lý chặt chẽ đảng viên về mọi mặt và là nơi duy trì nề nếp mở rộng dân chủ, thực hiện công khai để huy động trí tuệ và năng lực của tập thể đảng viên và người ngoài Đảng vào nhiệm vụ lãnh đạo chính trị cơ sở.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng hướng vào những người lao động ưu tú trong đội ngũ công nhân xí nghiệp, cơ sở tiểu, thủ công nghiệp gồm cả trong những lao động cá thể và trong giới trí thức khoa học chuyên gia kỹ thuật, thợ tay nghề cao, xây dựng lực lượng chính trị trong người Hoa, chọn người ưu tú để bồi dưỡng thành đối tượng kết nạp Đảng, chống khuynh hướng chạy theo số lượng, cần chặt chẽ về nguyên tắc và thủ tục, ngăn ngừa những phần tử cơ hội chui vào Đảng.

D. Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng :

Công tác kiểm tra của Đảng gắn chặt 2 nội dung : kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng và kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng. Chấn chỉnh cách làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng để đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tiếp tục duy trì  4 nề nếp, phân cấp công tác kiểm tra theo quy định.

Tăng cường cán bộ giỏi và có phẩm chất tốt cho ủy ban kiểm tra Đảng. Mạnh dạn thay đổi số cán bộ yếu về năng lực và uy tín thấp để ủy ban kiểm tra Đảng đủ sức tham mưu cho cấp ủy.

Từ nay đến năm 1990, nhiệm vụ xuyên suốt của toàn Đảng bộ chúng ta vẫn tiếp tục chấp hành Nghị quyết Đại hội Đảng VI, quá trình đổi mới nhất định sẽ từng bước thắng lợi. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mở rộng kinh tế đối ngoại sẽ vừa là động lực phát triển, vừa là nhân tố phát sinh nhiều phức tạp. Do đó, chúng ta vừa phải vươn mình lên ngang tầm nhiệm vụ chính trị trong điều kiện mới, vừa phải vững vàng kiên định và sáng tạo trước mọi biến động chính trị, xã hội, kinh tế; dù là thuận lợi hay khó khăn cũng luôn luôn định hướng đúng, kiên quyết  tiến tới mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

                                                                BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 5

Thông báo