Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Quận

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ III

NHIỆM KỲ (2005 - 2010)

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 7 lần thứ III diễn ra vào lúc toàn Đảng bộ và nhân dân vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 8 năm thành lập quận. Qua đó mang lại niềm vui, tinh thần phấn khởi đối với nhân dân và Đảng bộ.

Năm năm qua tình hình của quận tiếp tục có bước phát triển: tốc độ đô thị hóa nhanh, có tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng định hướng và tiếp tục tăng trưởng; an ninh chính trị được giữ vững; lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng được củng cố. Đó là những thuận lợi cơ bản để thực hiện nghị quyết Đại hội. 

Tuy nhiên, do chưa khai thác đúng mức tiềm năng, thế mạnh nên kinh tế của quận có phát triển nhưng vẫn còn thấp; cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển; nhiều dự án chậm triển khai; lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị còn bất cập; một số vấn đề xã hội bức xúc… đã ảnh hưởng không nhỏ trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội.

Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần II; quyết định phương hướng xây dựng và phát triển quận, đề ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến năm 2010.  

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ II

I. KINH TẾ- VĂN HÓA - XÃ HỘI - AN NINH - QUỐC PHÒNG:

1. Về kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng các ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn và cơ cấu kinh tế do quận quản lý chuyển dịch đúng hướng. Đối với kinh tế do quận quản lý thì tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành thương mại-dịch vụ là 38,29%; ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 26,47%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung đạt 21,08% (chỉ tiêu nghị quyết 11%). Cụ thể, kinh doanh thương mại-dịch vụ-vận tải đạt mức tăng trưởng bình quân 10,11%/năm (chỉ tiêu NQ là 9,97%), công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 20,46%/năm (chỉ tiêu NQ là 15%); kim ngạch xuất khẩu đạt 17 triệu USD (chỉ tiêu NQ là 10 triệu USD).

Trong nhiệm kỳ đã tiến hành cổ phần hóa 2 doanh nghiệp Nhà nước; hoàn tất phương án giải thể công ty Famexco. Đối với kinh tế tập thể đã củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện có, giải thể các hợp tác xã yếu kém và thành lập mới theo luật hợp tác xã. Tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân đúng định hướng, khuyến khích mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 761,206 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm 38,66%, năm 2005 dự kiến tăng 370% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng chi ngân sách quận trong 5 năm qua là 417,331 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm 8%. Trong điều hành thu chi ngân sách đã đáp ứng yêu cầu chi của quận, thực hiện tiết kiệm và số kết dư ngân sách tăng lên hàng năm ở hai cấp quận và phường.

Tình hình đầu tư có những chuyển biến tích cực, điều kiện đầu tư thuận lợi hơn, thu hút được nhiều vốn đầu tư trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ-du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là các dự án xây dựng nhà ở. Trong 5 năm, đã có 44 dự án được các cấp có thẩm quyền giao đất với tổng diện tích là 179,13 ha, cải thiện đáng kể nhu cầu về điện, trường học, cầu, đường và giải quyết cơ bản khó khăn về nước sinh hoạt cho nhân dân.

Tổng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, văn hóa-xã hội đã thực hiện trong 5 năm đạt 111,78% so với chỉ tiêu của nghị quyết. Trong đó đầu tư cho giáo dục chiếm tỷ trọng 23,93%; cơ sở hạ tầng kỹ thuật 64,61%; công trình y tế-văn hóa-xã hội-thể dục thể thao 8,17%; trụ sở làm việc 3,56%.

Chương trình nhà ở phục vụ tái định cư và cho người có thu nhập thấp đã được triển khai, các dự án đầu tư xây dựng những khu dân cư mới đang được thực hiện, nhiều doanh nghiệp đã tham gia xây dựng những chung cư cao tầng dành cho người có thu nhập thấp…Đến nay đã xây dựng một khu chung cư 5 tầng với 44 căn hộ tạm cư, 511 nền nhà và 98 căn hộ phục vụ tái định cư, đáp ứng kịp thời yêu cầu giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại: các thành phần kinh tế do quận quản lý tuy đạt mức tăng trưởng cao nhưng vẫn còn chứa đựng những yếu tố phát triển thiếu vững chắc. Lực lượng sản xuất có phát triển nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhóm ngành dịch vụ tuy có phát triển nhưng chưa tương xứng với một quận đô thị. Công tác hậu kiểm chưa theo kịp tốc độ phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đồng đều.

Việc đầu tư xây dựng các khu công viên cây xanh, nhà ở cho người có thu nhập thấp, chợ, siêu thị trong thời gian qua chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, hiệu quả đầu tư không cao, không thu hút được các nhà đầu tư. Tiến độ đầu tư các công trình giao thông còn chậm, chưa đạt yêu cầu; một số dự án chưa triển khai do vướng mắc trong công tác lập phương án giá bồi thường.

2. Về công tác phát triển và quản lý đô thị:

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ công tác phát triển và quản lý đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng đã có bước cải thiện, việc chỉnh trang và xây dựng đô thị mới đã đạt những kết quả tích cực, quỹ nhà ở tăng nhanh, các loại dịch vụ đô thị như cấp điện, cấp nước, viễn thông, thu gom rác... đã đáp ứng được yêu cầu của đại bộ phận nhân dân trên địa bàn, giao thông đô thị cải thiện đáng kể, các hoạt động quản lý nhà nước về môi trường đô thị (sửa chữa nâng cấp mặt đường, vỉa hè, duy tu đường hẻm, nạo vét cống rãnh…) được thực hiện tốt đã và đang góp phần chuyển biến chất lượng môi trường đô thị. Cụ thể:

Theo quy hoạch tổng thể được duyệt, quận đã thực hiện hoàn tất quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn 10 phường, quy hoạch lộ giới hẻm trên địa bàn 4 phường, quy hoạch ngành thương mại, dịch vụ, chợ, đã thẩm định 33 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích 345,2 ha. Hiện đang triển khai thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng, quy hoạch về nhà ở và mạng lưới trường lớp... làm cơ sở cho việc quản lý và định hướng xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của quận. Đã thực hiện công tác thông tin, công khai quy hoạch cho nhân dân.

Về công tác quản lý đất đai trên địa bàn: đã tiến hành xây dựng quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn 10 phường, thực hiện khá tốt công tác giao đất ven sông rạch cho nhân dân quản lý với diện tích 12,75 ha; đã thu hồi và hoán đổi các khu đất công để xây dựng trường học, chung cư phục vụ tạm cư, tạo nề nếp cho công tác quản lý đất công.

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và duy tu hàng năm triển khai đồng bộ trên 80 tuyến đường giao thông do quận quản lý. Bằng nguồn vốn thành phố phân cấp và vận động nhân dân hiến đất và đóng góp kinh phí, trong nhiệm kỳ đã triển khai thực hiện duy tu nâng cấp trên 130 hẻm (chiều rộng bình quân từ 3-4m, tổng chiều dài khoảng 26 km) với kinh phí trên 35 tỷ đồng; nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân cơ bản đã được đáp ứng.

Công tác bảo vệ môi trường đã kiểm tra, xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường và xây dựng xong chương trình di dời các đơn vị gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn. Đến nay, cơ bản đã vận động các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền xử lý của quận di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề; hoạt động lấy rác dân lập đã được chấn chỉnh một bước; trồng được cây xanh trên các tuyến đường theo đúng quy hoạch.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án có những chuyển biến tích cực. Trong 5 năm, đã triển khai giải phóng mặt bằng cho 21 dự án công ích với diện tích thu hồi trên 76 ha và 19 dự án không thuộc vốn ngân sách với diện tích trên 248 ha.

Bên cạnh những kết quả đạt được quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị còn một số tồn tại như: công tác duyệt và công bố quy hoạch còn chậm so với tốc độ phát triển đô thị, do phân công, phân cấp chồng chéo; chưa ngăn chặn kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công; việc lập sổ bộ theo dõi quản lý đất công từ quận đến phường chưa chặt chẽ; cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường còn nhiều lúng túng, chưa chủ động đề ra kế hoạch và biện pháp để phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, nhất là tình trạng san lấp gây ra.

3. Về văn hoá - xã hội:

Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức, quận đã hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới trường lớp với quỹ đất xây dựng tương ứng. Đặc biệt trong các dự án khu dân cư, đều ưu tiên dành quỹ đất phù hợp để xây dựng trường lớp. Trong nhiệm kỳ, đã đầu tư 136,480 tỷ đồng cho việc nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất cho ngành giáo dục; trong đó đã xây dựng mới và mở rộng 12 trường học (có 02 trường đạt chuẩn quốc gia) gồm 212 phòng học. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học có điều kiện hoạt động hiệu quả với nguồn quỹ bảo trợ ngày càng tăng, chất lượng hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên được củng cố, nâng cao. Các giải Lê Quý Đôn, giải viên phấn vàng được duy trì; chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học hàng năm… đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của tất cả các trường trên địa bàn quận. Quận đã hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở và đang triển khai phổ cập bậc trung học, đến nay đã có 05/10 phường đạt chuẩn, mặt bằng học vấn đạt lớp 8,5; chất lượng giáo dục tăng dần qua từng năm học: hiệu suất đào tạo bậc tiểu học là 97,9%, trung học cơ sở 87,04%; trung học phổ thông 70,67%; tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng 67,5%, 30% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào đại học, cao đẳng; 100% cán bộ quản lý ba bậc học đạt chuẩn.

Thực hiện NQTW5 (khóa VIII), quận đã tập trung lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ nông thôn chuyển qua đô thị với môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng và nâng dần mức hưởng thụ văn hóa cho người dân. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được quan tâm, hoạt động của các Ban chỉ đạo 814, 138 từ quận tới phường được củng cố, hoàn thành quy hoạch và quản lý các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, quảng cáo ngoài trời, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được tăng cường: đã xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm văn hóa cơ sở 1, Nhà văn hóa thanh niên, Nhà văn hóa lao động. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư, mức hưởng thụ văn hóa của người dân được nâng lên. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã đạt kết quả tốt, đến nay đã có 41/42 khu phố ra mắt ban chủ nhiệm khu phố văn hóa, 20 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, 14 khu dân cư xuất sắc, 02 phường đã ra mắt ban chủ nhiệm và đăng ký xây dựng phường văn hóa, thành lập được câu lạc bộ chủ nhiệm khu phố văn hóa của quận. Đảm bảo tốt công tác tuyên truyền cổ động.

Hoạt động thể dục-thể thao từng bước được củng cố và phát triển, cùng với việc quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở thể dục-thể thao của Nhà nước, quận đã tạo điều kiện cho nhiều đơn vị, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở thể dục thể thao mới. Chất lượng hoạt động của Trung tâm thể dục-thể thao ngày càng được nâng cao, số lượng người thường xuyên tham gia tập luyện tăng bình quân 2%/năm và hiện nay đạt tỷ lệ 16% dân số toàn quận.

Chính sách xã hội-dân số-việc làm luôn được quan tâm và đạt các chỉ tiêu đề ra. Huy động sức dân cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách và dân nghèo. Đến nay quận đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 439 triệu đồng, xây dựng thêm 4 nhà tình nghĩa và cơ bản thực hiện xong chương trình xây dựng nhà tình thương với 305 căn. Chương trình xoá đói giảm nghèo đã hoàn thành xóa nghèo theo tiêu chí cũ, nâng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của quận đạt 3,092 tỷ đồng, giải ngân hơn 7 tỷ đồng cho 2.291 lượt hộ vay. Trong nhiệm kỳ, đã đào tạo nghề cho 20.000 người, trong đó đào tạo dài hạn là 3.000; giải quyết việc làm cho 62.778 lượt lao động, thu nhập bình quân 800.000đồng/người/tháng, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ II. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 7%, số lao động có trình độ kỹ thuật được hỗ trợ việc làm đạt tỷ lệ 20%.

Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, nhất là giảm tệ nạn ma túy, đã đưa 1.012 đối tượng nghiện ma túy vào các Trung tâm cai nghiện, được thành phố công nhận là quận cơ bản không còn người nghiện ma túy theo danh sách quản lý.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2005 là 0,81% (so với chỉ tiêu nghị quyết là dưới 1%). Tỷ lệ tăng dân số cơ học bình quân là 12,6%. Đến nay, dân nhập cư chiếm tỷ lệ 25,3% dân số trong quận. Liên tục trong nhiều năm công tác dân số gia đình và trẻ em của quận luôn đạt lá cờ đầu của thành phố.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển, 100% trạm y tế phường có bác sĩ, đạt tỷ lệ 3,5 bác sĩ/10.000 dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quận quan tâm đầu tư, các dịch bệnh nguy hiểm được khống chế; chất lượng điều trị và thái độ phục vụ không ngừng được chấn chỉnh, lề lối làm việc của Trung tâm y tế được cải tiến, công suất sử dụng giường bệnh đạt 80,58% (tăng 50% so với đầu nhiệm kỳ), sự hài lòng của người bệnh và thân nhân được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại: trong công tác giáo dục, tiến độ phổ cập bậc trung học còn chậm; chưa xây dựng được Trung tâm dạy nghề nên công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của một số khu phố có nơi, có lúc chưa đi vào chiều sâu; tác dụng giáo dục truyền thống còn hạn chế; hoạt động “chống và xây” chưa triệt để, thiếu đồng bộ, các thiết chế văn hóa chưa được khai thác sử dụng đúng mức.

Hoạt động thể dục-thể thao phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của quận, chủ yếu phát triển theo phong trào có tính tự phát, chưa tập trung phát triển chiều sâu. Các đội nhóm tham gia thi đấu cấp quốc gia, thành phố còn ít và thành tích chưa nhiều, chưa khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có.

Trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, một số ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo phường chưa mạnh dạn cho vay nên tồn vốn còn nhiều; công tác xuất khẩu lao động chưa đạt yêu cầu. Chưa ngăn chặn kịp thời các biến tướng tiêu cực trong các ngành kinh doanh nhạy cảm.

4. Công tác an ninh quốc phòng và bảo vệ pháp luật:

Đã tập trung lãnh đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chuyên đề về an ninh quốc phòng. Trong nhiệm kỳ đã đảm bảo ổn định chính trị, không để xảy ra manh động phá hoại hoặc vụ việc gây bị động, bất ngờ về an ninh chính trị; tuy có nhiều dự án được triển khai thực hiện dẫn đến phát sinh một số trường hợp không thể tránh khỏi khiếu kiện nhưng đã tập trung giải quyết ngay tại cơ sở không để lây lan thành điểm nóng phức tạp hoặc bị đối tượng xấu kích động gây rối. Trên lĩnh vực trật tự xã hội đã tập trung kéo giảm 11.9% phạm pháp hình sự, 18.9% tội phạm ma túy, 41.9% tệ nạn mại dâm, chuyển hóa các tuyến - địa bàn trọng điểm phức tạp; kịp thời phát hiện triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để hình thành các băng nhóm gây án nghiêm trọng trên địa bàn; giải quyết cơ bản số đối tượng nghiện tại địa phương; phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, lầm lỡ; lập lại trật tự an toàn giao thông và đô thị ngày càng tốt hơn. Đã tập trung chỉ đạo xây dựng được 80% khu phố đạt an toàn, trên 80% tổ dân phố tự quản. Từ đó đã góp phần tạo môi trường lành mạnh, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế-xã hội của quận phát triển.

Công tác quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng được quan tâm lãnh đạo; từng bước nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy chiến đấu, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Chất lượng công tác huấn luyện, tổ chức hội thao và diễn tập phòng thủ hàng năm được nâng cao. Việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội khá tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu; tăng cường và giáo dục ý thức trách nhiệm cho mọi người trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ ở các cơ quan, doanh nghiệp và khu phố.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật có sự phối hợp thường xuyên, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả chống các biểu hiện vi phạm pháp luật. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên, trong những năm qua không có trường hợp nào oan sai phải bồi thường theo nghị quyết 388 của Quốc hội; tỷ lệ án bị hủy chỉ chiếm 0,6%, án bị cải sửa chiếm 2%. Công tác Thanh tra, Tư pháp, Toà án, Kiểm sát, tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân có tiến bộ, góp phần duy trì trật tự kỷ cương, đáp ứng cơ bản việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; công tác thi hành án đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, hạn chế các trường hợp phải cưỡng chế lớn để thi hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại: công tác nắm tình hình về diễn biến hoạt động của đối tượng đôi lúc chưa kịp thời; tình hình khiếu kiện trước đây vẫn còn dai dẳng chưa có biện pháp dứt điểm; phạm pháp hình sự tuy được kềm chế và kéo giảm nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra, phòng ngừa án trộm cắp, cướp giật chưa hiệu quả. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật đều khắp, chưa tạo thành phong trào mạnh mẽ, sâu rộng để góp phần đắc lực cho công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Việc chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vẫn còn một số tổ chức và cá nhân xem nhẹ; một số doanh nghiệp ít quan tâm đến việc tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương. Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật cho nhân dân có thường xuyên nhưng chưa sâu đến đối tượng cần tuyên truyền.

II. XÂY DỰNG, CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1.  Công tác xây dựng Đảng:

a. Xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức nhằm bồi dưỡng những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất ý chí và hành động đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ và quần chúng cốt cán ngoài Đảng. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý thức trách nhiệm đối với công việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đợt học tập những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII), công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng có chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận trong nội bộ và toàn xã hội đối với các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, với việc phát huy dân chủ cơ sở ngày càng tốt hơn, đã tạo được nhiều phong trào thi đua sâu rộng trên các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế-xã hội của quận ngày càng phát triển.

Tính Đảng của cán bộ, đảng viên về cơ bản được phát huy tốt, phẩm chất đạo đức lối sống có tiến bộ; nội bộ giữ gìn được đoàn kết thống nhất. Trật tự, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững. Niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được nâng lên; mối quan hệ giữa dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp được củng cố, gắn bó mật thiết hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại: hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đạt yêu cầu như mong muốn, chưa nhạy bén để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra nên tính thuyết phục còn hạn chế. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức chưa tốt; việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về cưới, tang, lễ hội và ý thức tự giác của một số cán bộ đảng viên trong việc chấp hành quy định, chưa gương mẫu, nên hiệu quả giáo dục, thuyết phục đối với quần chúng còn thấp. Một số ít cán bộ đảng viên ý thức tổ

chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức có biểu hiện sa sút, vi phạm kỷ luật Đảng, phải xử lý.

Về nhận thức, một số đảng viên tinh thần thái độ học tập nghị quyết chưa thật nghiêm túc, xây dựng chương trình hành động của đơn vị chưa sâu sát, thiếu tính khả thi. Hình thức, phương pháp đào tạo, trang bị lý luận cho cán bộ chưa đa dạng, thiếu tổng kết thực tiễn để rút ra bài học kinh nghiệm.

b. Xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ:

Công tác tổ chức:

Qua củng cố, tăng cường, chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, thật sự là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Số lượng các chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và số lượng đảng viên đủ tư cách hằng năm đều tăng (đạt chỉ tiêu nghị quyết là 69,23% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và trên 97% đảng viên đủ tư cách. Việc quản lý đảng viên được thực hiện khá chặt chẽ, sinh hoạt đảng có nề nếp, có trọng tâm. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy được quan tâm, tăng cường, sắp xếp theo yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở có tiến bộ hơn; đã chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Công tác kết nạp đảng được tập trung chỉ đạo nên có sự chuyển biến mạnh, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó chú trọng đối tượng là giáo viên, y bác sĩ, công nhân trực tiếp sản xuất, khu phố, tổ dân phố, công an và dân quân tập trung. Số đảng viên được kết nạp trong 5 năm là 405 (168 nữ), vượt chỉ tiêu đại hội đề ra; tỷ lệ nữ, trẻ, là đoàn viên thanh niên, có trình độ cao đẳng, đại học đều tăng.

Về công tác cán bộ:

Công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt diện thành ủy, quận ủy quản lý và quy hoạch cán bộ trẻ nguồn dài hạn của quận đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, luân chuyển, đề bạt cán bộ cũng như phục vụ tốt công tác nhân sự bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 và nhân sự cấp ủy đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2005-2010.

Việc kiện toàn tổ chức, luân chuyển, sắp xếp nhân sự các phòng ban, đơn vị đã góp phần củng cố đội ngũ cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố, trưởng thành trên cương vị công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt, góp phần bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối và sự đoàn kết trong Đảng.

Thực hiện tốt công tác chăm lo cho cán bộ phường, khu phố, cán bộ hưu trí, cán bộ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn và công tác cán bộ nữ theo Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư.

Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện nay một vài nơi cán bộ còn yếu và thiếu. Số lượng cán bộ quy hoạch dự bị nhìn chung còn mỏng, độ tuổi bình quân cao, tỷ lệ cán bộ trẻ còn ít. Việc quản lý cán bộ, đảng viên về các mối quan hệ xã hội có nơi chưa thật sự chặt chẽ; một số đảng viên tinh thần tự giác và tính gương mẫu chưa cao, thiếu phấn đấu vươn lên, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, của Đảng.

c. Công tác kiểm tra:

Đã tập trung kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, quy định, các chuyên đề của trung ương, thành phố và quận; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên và các tổ chức Đảng; chú trọng phương châm phòng ngừa, ngăn chặn là chính, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên sai phạm. Đã xử lý kỷ luật 87 đảng viên (tăng 52 trường hợp so với nhiệm kỳ trước); việc xem xét kỷ luật bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng mức độ sai phạm, do đó sau kỷ luật không có trường hợp nào khiếu nại. Thường xuyên quan tâm củng cố, nâng chất hoạt động công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở, từng bước đưa hoạt động công tác kiểm tra đi vào nề nếp.

Tuy nhiên công tác kiểm tra vẫn còn những tồn tại: nhận thức về công tác kiểm tra của một vài cấp ủy, một số cán bộ đảng viên còn chưa sâu, còn có hiện tượng ngán ngại, thực hiện nhiệm vụ mang tính bắt buộc, chưa coi đó là hoạt động cần thiết, là một hoạt động lãnh đạo của Đảng.    

Bên cạnh công tác kiểm tra, cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng được đảng bộ tập trung lãnh đạo, quán triệt và đề ra chương trình hành động cụ thể. Trong tổ chức thực hiện luôn quan tâm việc quản lý, giáo dục đảng viên, cán bộ về nhận thức chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống; kịp thời chỉ đạo giải quyết, các trường hợp sai phạm, gắn với việc củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua đó cuộc vận động đạt kết quả tốt góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

2. Hoạt động của bộ máy chính quyền quận, phường từng bước có chuyển biến tích cực.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, phường ngày càng hiệu quả. Các kỳ họp được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; chất lượng, nội dung các kỳ họp luôn được nâng lên. Hoạt động giám sát được chú trọng, các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri được quan tâm giải quyết.

 Ủy ban nhân dân quận, phường luôn bám sát sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp trên, nghị quyết của cấp ủy và hội đồng nhân dân cùng cấp. Từng bước nâng cao năng lực quản lý, cải tiến lề lối làm việc. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực ngày càng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện quy chế “một cửa, một dấu”có nhiều tiến bộ, ủy ban nhân dân quận đã ban hành nhiều quy trình để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân trong giải quyết hồ sơ hành chính công. Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã tổ chức tốt công tác công khai hoá, phát huy việc kiểm tra giám sát của quần chúng nhân dân trong điều hành quản lý và đạo đức lối sống của cán bộ-công chức, đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân góp ý xây dựng đảng và chính quyền được tốt hơn. Công tác tiếp dân đã đi vào nề nếp, hàng tuần, có lịch tiếp công dân của lãnh đạo quận, do đó đã hạn chế được việc khiếu nại vượt cấp hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong việc xử lý giải quyết khiếu nại cho công dân. Việc thực hiện khoán biên chế, từng bước được ổn định góp phần nâng cao thu nhập của cán bộ công chức.

Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính quyền còn một số hạn chế: Một số đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động thiếu tích cực, ít tham gia thảo luận chất vấn. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là trật tự đô thị thiếu kiên quyết và chưa đồng bộ. Việc giải quyết hồ sơ hành chính công có lúc, có nơi còn gây phiền hà cho người dân.

3. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mở rộng và phát triển.

Đảng bộ quận luôn quan tâm đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng bằng nhiều chương trình hành động cụ thể và phát huy tiềm lực của nhân dân. Tăng cường cán bộ cho mặt trận và các đoàn thể quận, chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị cơ sở phường.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, từng bước thể hiện được vai trò giám sát trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quan tâm đến những nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân. Động viên khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng được quần chúng hưởng ứng tích cực như: thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh đô thị…

Lực lượng công nhân lao động tích cực lao động, học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, tiếp thu công nghệ mới, là lực lượng chủ lực đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế. Các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị yêu nước, câu lạc bộ truyền thống kháng chiến là lực lượng tâm huyết vì dân, vì nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác dân vận, là lực lượng nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của đảng bộ quận.  Thanh niên thể hiện tinh thần vượt khó, hiếu học, phấn đấu rèn luyện ngày càng trưởng thành và phát triển. Giới Phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cần cù lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc. Giới Nông dân tích cực chuyển đổi sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ. Đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt đạo đẹp đời, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Giới công thương gia đầu tư vào sản xuất, kinh doanh góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của quận.

Lãnh đạo xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: các cấp ủy Đảng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng, từ đó nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, tập trung giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống cách mạng và xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên. Khơi dậy tinh thần xung kích của thanh niên trên các lĩnh vực, mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đoàn thực hiện một số công trình góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của quận.

Tồn tại trong công tác vận động quần chúng là một bộ phận đảng viên, cán bộ công chức thiếu gương mẫu, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, làm giảm lòng tin quần chúng. Một số cấp ủy cơ sở thiếu năng động trong việc xây dựng những phong trào mới, mô hình mới để tập hợp, khơi dậy và phát huy tiềm lực trong nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa linh hoạt, thiếu nhiều biện pháp hiệu quả trong tập hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt. Công tác tổ chức, công tác phát triển đoàn  viên, hội viên còn trùng lắp, chưa mạnh, chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ, chưa tập hợp đầy đủ các lực lượng quần chúng ở khu phố, tổ dân phố. Cán bộ mặt trận, các đoàn thể quận, phường thiếu, yếu, chưa làm tốt vai trò người đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên.

Đánh giá chung và kinh nghiệm:

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do đại hội lần thứ II đề ra, góp phần rất lớn trong việc xây dựng và phát triển quận đô thị, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Có được những kết quả nêu trên là do có sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo từ quận đến cơ sở; những nỗ lực trong lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành và cụ thể hoá nghị quyết đại hội và các chương trình, kế hoạch trong hoạt động của chính quyền; biết phát huy dân chủ cơ sở, tôn trọng, tin tưởng và dựa vào dân; biết khai thác lợi thế và tiềm năng của các thành phần kinh tế trên địa bàn; có sự tạo điều kiện, giúp đỡ của thành phố.

Mặt khác, còn có những tồn tại, yếu kém như kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng còn yếu tố thiếu vững chắc; trong quy hoạch và quản lý đô thị còn bất cập; nhiều bức xúc về văn hóa-xã hội chậm được khắc phục, hệ thống chính trị chưa thật sự mạnh. Nguyên nhân của những tồn tại trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có lúc, có nơi thiếu tập trung đeo bám những chương trình, kế hoạch đã triển khai; về tổ chức và cán bộ còn bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; ý thức chấp hành của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa cao; năng lực, trình độ cán bộ mặt trận-các đoàn thể còn nhiều hạn chế, nhân sự thường xuyên biến động; cấp ủy chưa có giải pháp quy hoạch đào tạo căn cơ đối với cán bộ mặt trận-các đoàn thể.

Một số kinh nghiệm

Từ hoạt động thực tiễn 5 năm qua, đảng bộ rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

1. Quận đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để khai thác thế mạnh, tiềm năng trên địa bàn, việc quán triệt vận dụng các vấn đề về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và hoàn cảnh cụ thể của quận trong thời gian qua nhằm xây dựng và phát triển quận như: làm tốt việc mời gọi đầu tư các dự án trên địa bàn; tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của thành phố về hạ tầng đô thị gắn với việc vận động nhân dân tham gia theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, biết tranh thủ lợi thế của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để giới thiệu giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh. Đây là bài học vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài cần phải được các cấp, các ngành quan tâm trong thời gian tới.

2. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phải cụ thể và sâu sát cơ sở. Quận ủy đã cụ thể nhiệm vụ, mục tiêu bằng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình trên các lĩnh vực, tổ chức triển khai quán triệt đến các cơ sở đảng và đảng viên trong đảng bộ; hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu qua đó giúp cấp uỷ cơ sở đánh giá phân loại cơ sở đảng, đảng viên. Đồng thời đảng bộ xác định cơ sở có vị trí rất quan trọng, là địa bàn triển khai hoạt động nên đã chuyển mọi hoạt động hướng về cơ sở, nhất là quan tâm kiện toàn củng cố xây dựng chi bộ khu phố mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo. Đã tổ chức thi bí thư chi bộ khu phố giỏi, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ khu phố. Từ đó, 5 năm qua các nghị quyết, chương trình đều thực hiện đạt được từ 85% trở lên so với yêu cầu. Ngược lại, do không thực hiện được như trên sẽ làm chậm tiến độ phát triển, hạn chế kết quả đạt được theo mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đề ra.

3. Tập trung xây dựng đảng bộ quận và cơ sở trong sạch vững mạnh để ngày càng phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện là khâu quan trọng trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn, luân chuyển, đề bạt bố trí đúng cán bộ thì vai trò lãnh đạo và công việc sẽ tốt hơn góp phần xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Mặt khác, trong quá trình thực hiện có những thiếu sót, tồn tại sẽ dẫn đến hiệu quả lãnh đạo không cao, nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, lòng tin của nhân dân đối với Đảng bị giảm sút.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

TRONG 5 NĂM TỚI

 

Trong tổng thể quy hoạch phát triển chung của thành phố, quận 7 là quận có nhiều tiềm năng, có vị trí chiến lược, địa bàn trọng yếu, là cửa ngõ giao thông quan trọng, có khu chế xuất hoạt động hiệu quả, khu đô thị mới đang phát triển... Nhưng quận cũng còn nhiều khó khăn, trước hết đó là vấn đề tổ chức cán bộ còn thiếu và yếu; công tác quản lý nhà nước về đô thị còn bất cập; cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp kém; quy mô dân số tăng nhanh; tình trạng ô nhiễm môi trường và các tệ nạn xã hội khác đang là vấn đề gay gắt. Tình hình trên, đòi hỏi đảng bộ, nhân dân trong quận những nỗ lực và quyết tâm mới để đưa quận nhà phát triển vững chắc hơn trong những năm tiếp theo.

Mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế- văn hóa-xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đưa quận 7 đến năm 2010 có nếp sống văn minh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu của một quận đô thị phát triển.

Để đạt mục tiêu nêu trên, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Trên lĩnh vực kinh tế:

Trong nhiệm kỳ III, đảng bộ quận định hướng quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn là công nghiệp-dịch vụ-thương mại và tiểu thủ công nghiệp, khai thác tốt nhất thế mạnh của lực lượng sản xuất hiện có; phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân từ 16%/năm trở lên. Trong đó, xác định cơ cấu kinh tế do quận quản lý là thương mại-dịch vụ-công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp trong đó tăng dần tỷ trọng của khu vực dịch vụ, xây dựng, ngành công nghiệp.

Tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trên lĩnh vực thương mại-dịch vụ như vật tư nông nghiệp, kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng; khai thác các dịch vụ phục vụ cho khu chế xuất Tân Thuận và khu đô thị Nam Sài Gòn, dịch vụ vận tải, san lấp, kho bãi, du lịch. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 16%/năm (so với năm 2005). Chú trọng khai thác thế mạnh về mặt nước và giao thông thủy, kết hợp với mạng lưới cầu đường mới được xây dựng để hình thành các khu thương mại hiện đại, các khu, trung tâm dịch vụ vui chơi giải trí-văn hóa-thể dục thể thao. Nhanh chóng quy hoạch xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại. Tập trung hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh về hàng hóa xuất khẩu. Phấn đấu nâng kim ngạch xuất khẩu lên trên 35 triệu USD vào năm 2010.

Trong lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; tập trung phát triển các ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gia dụng…Tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm từ 15% đến 16%.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ phát triển theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, sản xuất sản phẩm xanh sạch, đảm bảo vệ sinh và cải thiện môi trường, tạo cảnh quan tươi đẹp phục vụ nhu cầu giải trí, hoạt động sản xuất nông nghiệp phải gắn với các hoạt động thương mại-dịch vụ.

Phấn đấu thu thuế đạt chỉ tiêu hàng năm được giao, có biện pháp thích hợp và kiên quyết để thu hồi nợ đọng có khả năng thu. Kiến nghị cấp trên xóa nợ đọng không còn khả năng thu. Tăng cường thu các khoản thu được thành phố điều tiết cho quận để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và văn hóa xã hội… theo phân cấp của thành phố. Tích cực khai thác nguồn thu khác để bổ sung ngân sách. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên thuế, nhất là đối với cán bộ quản lý công ty, doanh nghiệp.

Đảm bảo yêu cầu chi ngân sách thường xuyên, đúng chính sách, chế độ, có tiết kiệm và dự phòng ngân sách thỏa đáng. Tăng cường công tác kế toán, kiểm tra quyết toán thu chi ngân sách, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nhà ở, nhà phục vụ tái định cư và nhà cho người có thu nhập thấp theo kế hoạch đã đề ra, với mục tiêu đạt 7500 căn hộ vào năm 2010 trong đó có 5.100 căn hộ phục vụ tái định cư và 2.400 căn hộ cho người có thu nhập thấp.

Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật-hạ tầng xã hội và các công trình nhà ở phục vụ tái định cư và người có thu nhập thấp. Dự kiến nhu cầu đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn do quận làm chủ đầu tư ước tính 1.426 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư cho giáo dục chiếm tỷ trọng 21%; cơ sở hạ tầng giao thông 34,3%, nhà ở phục vụ tái định cư 28,5%, y tế-văn hóa-thể dục thể thao 12,4%; xây dựng trụ sở làm việc 3,8%.

Đẩy mạnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục để kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước vào các dự án nhà ở, các khu dân cư mới; thương mại-dịch vụ và các khu văn hóa-thể dục thể thao, vui chơi giải trí…

2. Về phát triển và quản lý đô thị:

Hoàn chỉnh công tác lập và công bố quy hoạch, phát hiện và điều chỉnh kịp thời các trường hợp quy hoạch không còn phù hợp, làm cơ sở cho việc quản lý và định hướng xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công; lập sổ bộ theo dõi quản lý đất công từ quận đến phường một cách chặt chẽ; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt là chương trình nước sạch cho nhân dân. Chủ động đề ra kế hoạch và biện pháp để phòng ngừa, xử lý có hiệu quả việc ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, nhất là tình trạng san lấp gây ra. Triển khai đồng bộ chương trình giải tỏa nhà lấn chiếm trên kênh rạch, đặc biệt là đối với khu vực kênh Tẻ.

3. Các vấn đề về văn hóa-xã hội:

Về giáo dục, tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nghề cho nhân dân, nâng mặt bằng học vấn đến năm 2010 đạt lớp 9 - 9,5; hoàn thành phổ cập bậc Trung học vào năm 2007. Tiếp tục tăng cường đầu tư cho hệ thống trường lớp với ít nhất 200 phòng học đạt tiêu chuẩn, đáp ứng điều kiện giảng dạy theo chương trình mới; phát triển quy mô giáo dục đi đôi với điều chỉnh hợp lý cơ cấu, đồng thời hết sức coi trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng-chính trị, nhân cách, đạo đức lối sống cho học sinh. Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy vai trò giáo dục của gia đình.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tiếp tục vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Có những giải pháp để tạo ra bước chuyển căn bản trong việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, chống phô trương lãng phí. Phấn đấu đến 2010 có 70% khu phố văn hóa, 25% khu phố xuất sắc, 5% khu phố tiên tiến; 02 phường đạt chuẩn phường văn hóa. Phát triển các hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin, nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân.

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, tập trung đầu tư một số môn thể thao thành tích cao mà quận có ưu thế. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ số lượng người tham gia tập luyện thường xuyên đạt từ 18 - 20%.

Dự báo dân số đến năm 2010 khoảng 240.000- 250.000 dân, giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Tăng cường các biện pháp quản lý việc tăng dân số cơ học.

Về lao động và giải quyết việc làm, phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm từ 12.000 - 13.000 lượt lao động có việc làm, số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm từ 25 - 30%. Giảm tỷ lệ lao động chưa có việc làm xuống còn 6% vào năm 2010, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp và xử lý nghiêm đối với những đơn vị cố tình vi phạm pháp luật lao động. Xây dựng và đưa Trung tâm dạy nghề vào hoạt động, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động chi nhánh dịch vụ việc làm.

Tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn nữa đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhất là đối với những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, bình quân mỗi năm vận động từ 50 - 100 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với người có công.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt mức chuẩn theo tiêu chí của thành phố bước 2, giai đoạn II (2004 - 2010), cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 6 triệu/người/năm. Bình quân mỗi năm nâng mức thu nhập của hộ nghèo từ 20-25%, tăng cường hơn nữa công tác xuất khẩu lao động và các chính sách chăm lo cho người nghèo, đảm bảo không để sót hộ nghèo không được chăm lo. Phấn đấu mỗi năm nâng nguồn vốn xoá đói giảm nghèo từ 300.000.000 - 500.000.000 đồng và giải ngân từ nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm từ 2 - 4 tỷ đồng.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện việc cải tiến tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao chất lượng điều trị chuyên môn của Trung tâm y tế, phát huy vai trò của hội Chữ thập đỏ, Trạm y tế phường. Tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng diện chính sách, người nghèo. Phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ 10 bác sĩ /10.000 dân; 03 dược sĩ/10.000 dân; đạt tỷ lệ tiêm chủng mở rộng 95%; nâng cấp Trung tâm y tế đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

4. An ninh quốc phòng và các ngành bảo vệ pháp luật:

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về an ninh quốc phòng. Chủ động phòng ngừa và tấn công, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” kết hợp gây bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động, thù địch nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Thường xuyên dự báo và bổ sung các tình huống phức tạp để tổ chức diễn tập, hoàn thiện phương án phòng thủ, kết hợp với phòng chống gây rối, biểu tình và bạo loạn để đảm bảo xử lý hiệu quả khi có xảy ra; nâng cao năng lực lãnh đạo và khả năng điều hành của các cấp trong chỉ đạo giải quyết tình hình phức tạp, không để xảy ra đột biến chính trị và gây bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc trên cơ sở củng cố hệ thống chính trị, phát động mạnh mẽ, sâu rộng và không ngừng nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tập trung bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng; giải quyết hiệu quả các trường hợp khiếu kiện mới phát sinh.

Phấn đấu hàng năm kéo giảm phạm pháp hình sự, nhất là trọng án theo chỉ tiêu thành phố giao; ngăn chặn khả năng tái nghiện và kiềm chế phát sinh người nghiện mới; có những giải pháp tích cực để thực hiện tốt đề án hậu cai nghiện; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo chuyển biến cơ bản về trật tự giao thông và trật tự đô thị.

Lãnh đạo xây dựng các phương án tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đẩy mạnh kết hợp kinh tế với quốc phòng, chú ý bằng nhiều sự phối hợp tốt nhất với cơ quan của trung ương và thành phố cũng như của quận, vừa xây dựng phát triển trong thời bình, vừa chuẩn bị cơ sở hậu cần kỹ thuật cho nhu cầu quốc phòng và chiến tranh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân thật sự vững mạnh toàn diện trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; không ngừng được củng cố, phát huy bản chất và truyền thống cách mạng tốt đẹp; kiên định về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, ổn định về tổ chức; nâng cao trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn; quan tâm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ quân đội, công an gần gũi và thật sự tin yêu trong nhân dân. Phấn đấu hàng năm xây dựng lực lượng (dân quân tự vệ, dự bị động viên), tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao.

Về công tác thực thi pháp luật:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, cải tiến các hình thức tuyên truyền, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng ý thức cảnh giác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đi sâu phổ biến pháp luật trên các địa bàn dân cư, đặc biệt là những điểm nóng, những lĩnh vực nhạy cảm.

Tiếp tục cải cách tư pháp, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ tư pháp; chuẩn bị tốt về nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu khi được tăng thẩm quyền xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an, viện kiểm sát, toà án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, nâng cao chất lượng điều tra án; phấn đấu không để xảy ra oan sai, hạn chế thấp nhất vi phạm và sơ sót về tố tụng.

Giải quyết tốt lượng án tồn đọng và thi hành án; chọn một số phường điểm còn nhiều án tồn đọng để tập trung giải quyết; phát huy vai trò của chính quyền địa phương và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở về công tác phối hợp thi hành án; làm tốt công tác động viên thuyết phục để nâng cao khả năng tự nguyện thi hành án, giảm bớt các vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế lớn.

Phần thứ ba

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐỦ SỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

NHIỆM VỤ TRONG THỜI KỲ MỚI

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và chỉnh đốn tổ chức, nâng cao hiệu lực lãnh đạo và quản lý.

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ:

a. Về chính trị tư tưởng:

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ về tư tưởng, quan điểm, đường lối và các nguyên tắc của Đảng, về định hướng, mục tiêu phát triển quận. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, nói và làm theo nghị quyết.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cả trong nội bộ Đảng và ngoài xã hội theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, trong đó coi trọng giáo dục thực tiễn; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động và công tác của cán bộ, đảng viên.

Giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, xây dựng nhân cách, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, xây dựng tinh thần thái độ kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm trong đảng viên, cán bộ, công chức.

Nâng cao vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Phát động phong trào đảng viên nêu gương trong học tập, công tác và thực hiện nếp sống văn minh, lối sống văn hóa. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thật sự nêu gương đối với quần chúng

b. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên :

Về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên:

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cơ sở Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình. Phấn đấu hàng năm có từ 70% trở lên cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém. Có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh liên tục nhiều năm liền. Có ít nhất 98% đảng viên đủ tư cách, trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ xây dựng được từ 2-3 tổ chức cơ  sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Tổ chức tốt đại hội chi bộ bộ phận theo định kỳ, qua đó củng cố, kiện toàn chi ủy đủ sức lãnh đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Kiện toàn cấp ủy, nhất là bí thư có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, kiến thức thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới, tăng về số lượng, chất lượng. Tập trung kết nạp đảng trong giáo viên, y bác sĩ, công nhân trực tiếp sản xuất, địa bàn dân cư, công an, dân quân tập trung và doanh nghiệp tư nhân. Phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất 90 đảng viên, tất cả cơ sở đảng có nguồn phải kết nạp được đảng viên mới; phấn đấu đến cuối năm 2006 tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở đều xây dựng được tổ chức đảng, trường mầm non đều có đảng viên.

Về công tác cán bộ, chính sách cán bộ:

Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Thành ủy và Quận ủy quản lý, đưa cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản về cơ sở để đào tạo thực tiễn. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, có trình độ, có năng lực, từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ đảm bảo tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ cán bộ, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển của quận trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở; chú ý con em đảng viên, gia đình diện chính sách, gia đình có công cách mạng. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức trong biên chế đạt trình độ học vấn theo tiêu chuẩn chức danh quy định.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ hưu trí và công tác cán bộ nữ theo Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị.

c. Công tác kiểm tra:

Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới xây dựng phương hướng nhiệm vụ kiểm tra cho cả nhiệm kỳ trên cơ sở xác định trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra và phân định thời gian thực hiện để phòng ngừa, hạn chế sự vi phạm kỷ luật của đảng viên và tổ chức đảng. Dự báo được xu hướng, lĩnh vực có nhiều khả năng vi phạm để tham mưu cho cấp ủy có nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra.

Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra của quận ủy và cấp ủy cơ sở đề ra nhằm chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cấp mình về mọi lĩnh vực hoạt động. Xác định các lĩnh vực nhiều khả năng vi phạm cần tập trung kiểm tra là: lĩnh vực nhà đất, xây dựng; lĩnh vực quản lý doanh nghiệp; lĩnh vực cải cách hành chính (lĩnh vực tiếp dân và tư pháp); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng; tiến hành thẩm tra, xác minh và kết luận chính xác kịp thời không để kéo dài, tồn đọng. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, không để kéo dài ảnh hưởng tâm lý của người vi phạm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng vi phạm kỷ luật, đảng viên vi phạm năm sau thấp hơn năm trước.

Thường xuyên quan tâm củng cố hệ thống kiểm tra đảng nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ trong tình hình mới.

d. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, cải tiến việc chuẩn bị và ra nghị quyết. Những nghị quyết liên quan nhiều đến đời sống nhân dân, trước khi quyết định phải có lấy ý kiến rộng rãi trong Đảng, các đoàn thể và đại diện nhân dân. Khi đã có nghị quyết, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, trong chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở, phát huy tính năng động, sáng tạo của cơ sở. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện, chống bệnh “chạy theo thành tích” hình thức phô trương, báo cáo không sát đúng thực tế; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt, giảm hội họp, giấy tờ.

2. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý Nhà nước:

Phát huy vai trò của hội đồng nhân dân quận, phường thật sự là người đại diện của nhân dân trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương. Kịp thời chấn chỉnh những việc làm trái với chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt chức năng giám sát lắng nghe ?ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân, đại biểu hội đồng nhân dân tăng cường hoạt động, tích cực tham gia thảo luận chất vấn, nắm thông tin chính xác, đầy đủ.

Kiện toàn sắp xếp lại các phòng, ban, ủy ban nhân dân 10 phường theo hướng tinh gọn, từng bước chuẩn hóa các chức danh cán bộ quản l?ý hành chính Nhà nước quận, phường. Kiên quyết thay thế cán bộ, công chức không đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức. Thường xuyên thực hiện việc giám sát, tổ chức thanh tra công vụ để phát hiện và xử l?ý những sai phạm nhũng nhiễu.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai những nội dung, công việc liên quan đến người dân, để nhân dân tham gia ý kiến trong hoạt động quản lý Nhà nước. Xây dựng văn hoá lãnh đạo và quản lý, văn hoá nơi công sở ở các cơ quan hành chính, thể hiện rõ trách nhiệm và thái độ “trọng dân”, “gần dân” khi giải quyết công việc.

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa một dấu, thống nhất, công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tư pháp hộ tịch, đăng ký quyền sử dụng đất ở... để phục vụ người dân tốt hơn.

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước từ quận đến phòng ban và 10 phường, xây dựng trang web của quận, thiết lập hệ thống mạng nội bộ từ quận đến phòng ban và 10 phường.

Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị: phân cấp rõ ràng hơn nữa giữa quận, phường, quy trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong công tác cấp phép cũng như quản lý sau phép các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trật tự đô thị, tránh chồng chéo không rõ trách nhiệm. Tiếp tục công khai quy hoạch và có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng, trật tự đô thị, các dịch vụ văn hóa, hướng tới xây dựng một quận 7 văn minh, hiện đại.

Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân một cách kịp thời, có l?ý, có tình, không để phát sinh điểm nóng khiếu nại đông người, vượt cấp.

3. Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ quận 7.

Tăng cường thực hiện và kiểm tra công tác vận động quần chúng của cấp ủy, đảng viên và các cấp chính quyền; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo hướng chăm lo và bảo vệ quyền lợi thiết thực của nhân dân. Tăng cường giáo dục và quan tâm giúp đỡ những quần chúng chậm tiến. Chăm lo đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, khơi dậy và động viên mọi tiềm lực của người dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng quận, khắc phục có hiệu quả tình trạng hoạt động mang tính hình thức của mặt trận, các đoàn thể; tệ quan liêu xa rời dân trong các hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là hoạt động của chính quyền.

Quan tâm chất lượng giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động; phát triển đảng và quy hoạch, đào tạo cán bộ từ công nhân ưu tú; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp, có đông công nhân. Chăm lo nhà ở cho công nhân viên chức, thực hiện tốt chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm lao động cho công nhân. Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, có chính sách chăm lo thu hút và phát huy mọi tiềm năng, trí lực của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển quận.

Xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị của Đảng. Coi trọng giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thiết thực, đấu tranh chống lối sống thực dụng, văn hóa lai căng trong thanh niên, xây dựng và phát triển mô hình thanh niên tham gia ban điều hành tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2010 có 70% cơ sở đoàn đạt vững mạnh; 100% bí thư, phó bí thư đoàn phường và 50% bí thư đoàn cơ sở là đảng viên.

Đối với phụ nữ, coi trọng và tiếp tục tập trung nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe sinh sản; đấu tranh chống bạo hành đối với phụ nữ.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân, đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của Hội cựu chiến binh làm chỗ dựa tin cậy của Đảng, nêu gương và góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng và truyền thống yêu nước cho thanh niên.

Hội chữ thập đỏ củng cố phát triển hội, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, phát huy vai trò, khả năng và tinh thần yêu nước của đồng bào các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo trong các hoạt động xã hội, công tác từ thiện, nhân đạo.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi để giới công thương gia an tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của quận.

Phấn đấu năm năm 2010: Mặt trận-các đoàn thể ở cấp quận đạt 100% vững mạnh; mặt trận-các đoàn thể cấp phường đạt 70% vững mạnh. Kết nạp đoàn viên, hội viên mới đạt chỉ tiêu trên giao, trong đó xây dựng lực lượng nòng cốt đạt 20-30%. Xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đủ điều kiện đạt 80%. Công đoàn cơ sở vững mạnh đạt 80%.

Phần thứ tư

MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 5 năm tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp lớn sau đây:

1. Quận cần tranh thủ, phối hợp với các sở-ngành thành phố để  lập và trình Uỷ ban nhân dân thành phố danh mục các chương trình đầu tư, các dự án phát triển kinh tế-xã hội theo thứ tự ưu tiên nhằm thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội và quy hoạch chung của quận 7 đã được phê duyệt. Đồng thời căn cứ vào danh mục các chương trình, dự án đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư để lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm. Đây là giải pháp cơ bản về thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của quận, do đó quận phải tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch một cách chặt chẽ, cần có sự phối hợp và hổ trợ của các sở-ngành thành phố nhằm đảm bảo sự thống nhất chung. Trong quá trình thực hiện, phải cập nhật tình hình, nếu phát sinh những vấn đề không phù hợp, cần sớm trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét để có quyết định điều chỉnh kịp thời.

2. Công khai rộng rãi quy hoạch chi tiết đã được duyệt làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch; không để tự phát xây dựng trái với quy hoạch. Triển khai các biện pháp để mời gọi đầu tư, phát triển thương mại và dịch vụ, các công trình hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, thể dục thể thao, các khu vui chơi giải trí; các công trình thương mại và xây dựng chung cư cao tầng phục vụ cho nhu cầu tái định cư và nhà ở cho người có thu nhập thấp. Về việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tích cực phối hợp với các ngành thành phố cùng làm việc với từng doanh nghiệp để cam kết thực hiện di dời đảm bảo đúng tiến độ thành phố đã đề ra, trong thời gian chưa thực hiện di dời phải cam kết áp dụng các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường, thực hiện công khai hoá những cam kết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Để đạt được mục tiêu phát triển của quận trong thời gian tới, quận cần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở khai thác tốt nhất thế mạnh của địa bàn như giao thông đường thủy và đường bộ, trung tâm công nghiệp quan trọng của thành phố, là một trong những trung tâm giáo dục lớn ở khu đô thị mới Nam Sài Gòn.    

Tập trung mọi nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng như kết nối giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển.

4. Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính công từ quận đến phường, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, dân chủ và phục vụ nhân dân đối với các cơ quan của quận,  phường và công chức nhà nước; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại và tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực thi hành; xem đây là một trong những biện pháp trọng yếu để thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

5. Triển khai thực hiện các chuyên đề :

5.1 Phát triển trung tâm thương mại-dịch vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ cá thể.

5.2  Chương trình thực hiện phát triển nhà ở trên địa bàn quận 7, phục vụ tái định cư, chỉnh trang đô thị và người thu nhập thấp giai đoạn 2006-2010.

5.3  Chương trình phát triển đô thị gắn liền chỉnh trang môi trường, xanh, sạch đẹp.

5.4 Chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

5.5 Chuyên đề về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình

5.6 Chương trình thực hiện nghị quyết 40-NQ/TW của Bộ chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới.

5.7 Chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng phường.

5.8 Chuyên đề tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận-các đoàn thể từ quận đến cơ sở.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính tri, có tâm đức trong sáng, có trách nhiệm trước dân, có trình độ năng lực và nhiệt tình. Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn gắn với việc khoán quỹ lương. Nâng cao phẩm chất và năng lực cán bộ trên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng hợp lý, gắn với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, chú trọng tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Tập trung chỉ đạo phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị.

Tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng quy ước tổ dân phố.

7. Đẩy mạnh việc vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ lòng yêu quê hương, yêu CNXH, hưởng ứng và tham gia trực tiếp các mặt công tác, đóng góp thiết thực vào phong trào thi đua yêu nước.

8. Sau Đại hội, giao cho Ban chấp hành Đảng bộ khoá III xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo các ngành các cấp, các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ.

Với ý thức trách nhiệm sâu sắc của mình, Đại hội Đảng bộ quận lần III quyết tâm phấn đấu khắc phục những yếu kém, tồn tại, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, gắn bó với quần chúng nhân dân, động viên toàn đảng bộ, toàn quân, toàn dân phát huy tính chủ động vượt qua thử thách, tạo thế và lực mới để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, từng bước đưa quận phát triển cùng với các quận, huyện bạn, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                                         

                                                                       

Thông báo