Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 -2015 tiến hành từ ngày 25/7/2010 đến ngày 27/7/2010, tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7.

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 - 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 - 2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thành Tài, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phát biểu tại Đại hội.

1.1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2005 - 2010:

Đại hội khẳng định:

Năm năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 7 đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Tổng thu ngân sách tăng mạnh, vượt chỉ tiêu được giao; công tác chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận và đảm bảo đúng quy định. Công tác quản lý phát triển đô thị bảo vệ môi trường có tiến bộ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Quận tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng hoàn thiện. Thực hiện tốt việc bố trí tái định cư và giải tỏa, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của Quận và Thành phố.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và mặt bằng dân trí được nâng lên, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân phòng chống dịch bệnh được đảm bảo, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt chỉ tiêu. Hoàn thành trước thời hạn chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn II. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hoạt động thể dục thể thao phát triển mạnh và tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia tập luyện đạt chỉ tiêu Thành phố giao.

Lực lượng vũ trang Quận tiếp tục lớn mạnh, công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tai nạn giao thông được kéo giảm và cơ bản không còn ùn tắc giao thông trên địa bàn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật theo tinh thần cải cách tư pháp; công tác thi hành án có nhiều tiến bộ, hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật đạt hiệu quả thiết thực.

Hệ thống chính trị của Quận được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng so với đầu nhiệm kỳ. Công tác chính trị tư tưởng đã tạo được sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả quan trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đều tăng. Công tác cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Phương thức lãnh đạo được quan tâm đổi mới, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ.

Năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được tăng cường. Công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một dấu”, “một cửa liên thông” của Quận đạt nhiều kết quả, được nhân dân đồng tình. Công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng thường xuyên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm và đúng quy định những cán bộ có liên quan đến tham nhũng.

Công tác vận động nhân dân của Đảng bộ Quận có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các Hội quần chúng không ngừng mở rộng và phát huy, thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động phong trào góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đạt được những kết quả nêu trên là do Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của cấp trên; chủ động phát huy thế mạnh, tạo điều kiện thuận lợi động viên các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội của Quận; đồng thời với sự tận tâm nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận 7, đặc biệt nhiều người dân đã khắc phục khó khăn, đồng tình thực hiện di dời đến nơi ở mới, bàn giao nhà đất trong khu quy hoạch để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị trên địa bàn Quận.

Tuy nhiên, Quận vẫn còn những hạn chế như: quy mô doanh nghiệp còn nhỏ lẻ, kinh tế tập thể phát triển chưa đạt yêu cầu; hạ tầng kỹ thuật của Quận chưa đồng bộ, chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp. Sĩ số học sinh/lớp đối với một số trường còn cao, nhất là bậc mầm non và tiểu học. Cơ sở vật chất ngành y tế chưa đáp ứng nhu cầu, đội ngũ y bác sĩ còn thiếu. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chưa mang tính thường xuyên, chưa trở thành ý thức tự giác của nhiều người dân. Công tác quản lý địa bàn có lúc có nơi chưa chặt chẽ; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tội phạm đạt kết quả chưa cao, việc kéo giảm phạm pháp hình sự chưa đạt chỉ tiêu.

Hệ thống chính trị của Quận chưa đủ mạnh, một vài tổ chức Đảng còn hạn chế về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, một số đảng viên thiếu tính tiên phong gương mẫu. Kết quả thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được chưa đồng đều. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa chủ động thực hiện công tác kiểm tra giám sát; trong nhiệm kỳ vẫn còn đảng viên sai phạm phải thi hành kỷ luật.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực chưa cao. Một vài cán bộ công chức thái độ phục vụ chưa đạt yêu cầu, còn gây phiền hà cho nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ công chức, còn thông qua đơn tố cáo của người dân.

Công tác vận động nhân dân của một số tổ chức Đảng và một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện thường xuyên, kết quả còn hạn chế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chấp hành các đoàn thể chưa khắc phục triệt để biểu hiện hành chính trong hoạt động phong trào. Vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân tồn tại do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và công tác điều hành quản lý của chính quyền có lúc có, nơi thiếu bao quát, thiếu kiên quyết; trình độ năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều; một số đảng viên chưa gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chưa làm tốt công tác vận động nhân dân.

Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần III, Đảng bộ Quận rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, trong đảng bộ tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hai là, tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Thành uỷ, UBND và các sở, ban ngành Thành phố; phát huy hiệu quả các nguồn lực vì mục tiêu phát triển Quận. Thường xuyên xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chủ động đề ra giải pháp sáng tạo nhằm chuyển biến tích cực và khắc phục những hạn chế cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, tập trung lãnh đạo thông qua giao chỉ tiêu và duyệt giải pháp hàng năm. Tăng cường đi cơ sở, thường xuyên giám sát, kiểm tra phát hiện nhân rộng mô hình hay, giải pháp tốt và phòng ngừa vi phạm. Kịp thời có chủ trương biện pháp chấn chỉnh, giải quyết đối với đơn vị yếu kém nhằm tạo điều kiện để đơn vị phát triển ổn định.

Bốn là, công tác vận động nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể phải hài hoà giữa quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, người dân; đa dạng hoá các hình thức tập hợp và nội dung hoạt động phù hợp với từng giới và đặc điểm của khu dân cư mới.

1.2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2010 - 2015:

Đại hội nhất trí:

Mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: tiếp tục tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Quận 7 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(1) Phấn đấu bình quân hàng năm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ 11% trở lên, doanh thu thương mại - dịch vụ từ 14% trở lên.

(2) Phấn đấu tổng thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 đạt chỉ tiêu thành phố giao.

(3) Phấn đấu thực hiện tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách 5 năm 2011 - 2015 trên 1.000 tỷ đồng, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho giáo dục và công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông.

(4) Phấn đấu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch, 100% hộ dân đăng ký rác dân lập và đảm bảo thu gom xử lý rác thải.

(5) Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi tiểu học hàng năm là 100%, trung học cơ sở trên 90%, phấn đấu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 và trung học nghề đạt 100%. Hàng năm duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập bậc trung học.

(6) Phấn đấu tốc độ tăng dân số tự nhiên trung bình hàng năm dưới 1%.

(7) 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2015 dưới 3%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đủ các loại vacxin cơ bản trên 95%.

(8) Phấn đấu giới thiệu và giải quyết việc làm ít nhất 14.000 lượt lao động/năm.

(9) Phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo có mức thu nhập theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn III, tiến tới cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm vào năm 2015.

(10) Phấn đấu đến năm 2015 có 03 phường đạt chuẩn phường văn hóa, 70% khu phố đạt khu phố văn hóa, phấn đấu hàng năm tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa trên 90%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt chỉ tiêu thành phố giao hàng năm.

(11) Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về nhiệm vụ quân sự địa phương do Thành phố giao.

(12) Hàng năm đạt chỉ tiêu Thành phố giao về kéo giảm phạm pháp hình sự, nhất là trọng án, về tỷ lệ phá án, về kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; không để phát sinh tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

(13) Phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất 120 đảng viên, tất cả các chi bộ có nguồn phải kết nạp được đảng viên.

(14) Phấn đấu hàng năm có trên 75% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém, ít nhất 98% đảng viên đủ tư cách, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(15) Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và 100% đoàn thể cấp quận, 70% Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp phường đạt vững mạnh xuất sắc.

Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

*Về kinh tế-ngân sách:

- Tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế do Quận quản lýthương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của khu vực thương mại - dịch vụ, các ngành công nghiệp có tỷ lệ sử dụng chất xám và giá trị gia tăng cao. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã và phát triển kinh tế tập thể.

- Thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về thuế, tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thu thuế. Đảm bảo yêu cầu thu, chi ngân sách phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, có tiết kiệm, dự phòng ngân sách hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

* Về phát triển, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường:

- Tiếp tục hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của Quận đến năm 2020 và tăng cường quản lý Nhà nước sau quy hoạch. Tập trung xây dựng kết nối hạ tầng giao thông giữa khu đô thị mới và các khu dân cư hiện hữu, phấn đấu phủ kín lưới điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước, đảm bảo cung cấp điện, nước sạch, giảm dần các điểm ngập do triều cường. Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở đường, mở rộng hẻm chỉnh trang nâng cấp đô thị và đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ công tác bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng xây dựng công trình trọng điểm của Quận và Thành phố.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kịp thời ngăn chặn, xử lý kiên quyết tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép và gây ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng các giải pháp hiệu quả bảo vệ môi trường. Kiên quyết di chuyển các cơ sở sản xuất, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. Thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải.

* Về văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp đã được phê duyệt, đẩy mạnh việc xã hội hóa giáo dục, định hướng phát triển hệ thống trường tư thục theo đúng quy hoạch. Nâng cao chất lượng đồng đều ở các trường, các cấp học.

- Tăng cường công tác giải quyết việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế đầu tư các cơ sở dạy nghề, gắn đào tạo nghề với yêu cầu của thị trường lao động.

- Tiếp tục thực hiện công tác giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới, đẩy mạnh cho vay từ các nguồn vốn gắn với đào tạo nghề, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn có hiệu quả nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, lâu dài. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Đầu tư nâng cấp Bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Quận. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hệ thống y dược tư nhân.

- Phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần của người dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, triển khai đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách xây dựng nhà thi đấu đa năng, nâng cấp sân vận động, tập trung đầu tư các môn thể thao thế mạnh của Quận. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

* Về quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, chủ động tham mưu và nòng cốt thực hiện của lực lượng vũ trang, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác quân sự địa phương, quốc phòng an ninh và bảo vệ pháp luật. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của Quận phát triển nhanh và bền vững.

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc trên cơ sở củng cố hệ thống chính trị, phát động sâu rộng, thường xuyên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hội thao quốc phòng, tổ chức diễn tập phòng thủ, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Quân sự, Công an và các ngành liên quan trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận.

- Tiếp tục thực hiện và bổ sung quy chế phối hợp trong hoạt động tố tụng đảm bảo sự thống nhất cao và đúng quy định pháp luật, không để oan, sai, không bỏ lọt tội phạm đồng thời giảm số án bị hủy, cải sửa, hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.

* Về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ:

- Đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao tính chiến đấu và tính thuyết phục của công tác tư tưởng. Đấu tranh mạnh mẽ chống những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

- Tiếp tục thực hiện và thường xuyên nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Phát động phong trào cán bộ, đảng viên nêu gương điển hình tiến tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

- Không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, tăng về số lượng và chất lượng, nâng tỷ lệ đảng viên được kết nạp là đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý làm cơ sở điều động, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ. Quan tâm tạo nguồn, tuyển dụng và phát huy cán bộ trẻ có triển vọng. Nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong các cấp ủy và hệ thống chính trị. Đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thường xuyên tổ chức giám sát đồng bộ và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, tổ chức Đảng. Quan tâm củng cố Ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên đi cơ sở, phát huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo của cơ sở.

* Về nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiện toàn bộ máy chính quyền ở Quận và Phường theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại với nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát cộng đồng, tăng tính phản biện xã hội trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên tất cả các lĩnh vực, mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2000:9001 đến 10 phường. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ theo phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

- Tiến hành đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan đơn vị; chủ động ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

* Về tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

- Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu xây dựng Quận 7 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi đôi với việc tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân, mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu và làm tốt công tác vận động nhân dân.

- Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các Hội quần chúng tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở thực hiện đầy đủ tôn chỉ, mục đích của từng tổ chức và tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động xã hội, công tác từ thiện, nhân đạo… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quận. Quan tâm xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Bên cạnh những giải pháp nêu trên, Quận triển khai thực hiện 3 chương trình trọng điểm là:

- Chương trình xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, người có thu nhập thấp và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2010-2015.

- Chương trình di dời, bố trí tái định cư nhà ven và trên Kênh Tẻ giai đoạn 2010-2015.

- Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2010-2015.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2005 - 2010). Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV cần phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của Chi, Đảng bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV gồm 39 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố gồm 6 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thông báo